اخبار کیش

زير ساختهاي گردشگري در جزيره كيش رشد خوبي داشته است

647
معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با بيان اينكه جزيره كيش در بسياري از زمينه ها از سرزمين اصلي جلوتر است گفت: زير ساختهاي گردشگري در جزيره رشد و توسعه خوبي داشته است. ...

نقش رهبري جزيره كيش در توسعه گردشگري ديگر مناطق آزاد كشور

645
معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با بيان اينكه جزيره كيش بايد نقش رهبري و هدايت گردشگري ديگر مناطق آزاد كشور را بر عهده بگيرد گفت: جزيره كيش الگوي توسعه گردشگري در ديگر مناطق آزاد كشور است. ...

نشست پاياني دوازدهمين نشست مشترك معاونان فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد كشور در كيش برگزار شد

652
نشست پاياني دوازدهمين نشست مشترك معاونان فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد و مديران معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور در جزيره كيش برگزار شد. ...
تلگرام لحظه آخری تماس لحظه آخری