جمعیت و فرهنگ مردم کیش - تور کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

لباس محلی مردان در کیش، دشداشه و غتره می باشد و لباس محلی زنان در کیش، ملفع می باشد و بطوطه یا برقع روی صورتشان می گذارند. مهمترین اعیاد مردم کیش، اعیاد غدیر و قربان می باشد. ساز اصلی مردم این منطقه نی انبونه، حبان و دهل می باشد. شغل سنتی ساکنان جزیره کیش ماهیگیری، دامداری، دریانوردی و تجارت می باشد. غذاهای محلی کیش عبارتند از قلیه، هریسه، مضروبه و مچبوس می باشد که اغلب با ماهی تهیه می گردند. مردم بومی کیش عمدتا از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست می باشند و به زبان های فارسی و عربی حرف می زنند.  
4.3168

جمعیت کیش بر طبق سرشماری سال 90 برابر 24.819 نفر بوده است که عمده این تعداد در شهر کیش ساکن می باشند. به شهروندان جزیره کیش به اصطلاح "کیشوند" گفته می شود. میزان با سوادی در کیش بیش از 90 درصد می باشد و درصد اشتغال مردم بالای 95 درصد است که این آمار نشان می دهد وضعیت این دو شاخص مهم در کیش بسیار مناسب است.لباس محلی مردان در کیش، دشداشه و غتره می باشد و لباس محلی زنان در کیش، ملفع می باشد و بطوطه یا برقع روی صورتشان می گذارند. مهمترین اعیاد مردم کیش، اعیاد غدیر و قربان می باشد. ساز اصلی مردم این منطقه نی انبونه، حبان و دهل می باشد. شغل سنتی ساکنان جزیره کیش ماهیگیری، دامداری، دریانوردی و تجارت می باشد. غذاهای محلی کیش عبارتند از قلیه، هریسه، مضروبه و مچبوس می باشد که اغلب با ماهی تهیه می گردند. مردم بومی کیش عمدتا از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست می باشند و به زبان های فارسی و عربی حرف می زنند.

 

ارسال نظرات/سوالات

تلگرام لحظه آخری تماس لحظه آخری