فرودگاه بین المللی کیش - تور کیش

فرودگاه بین المللی کیش

فرودگاه بین المللی کیش

فرودگاه بین المللی کیش

شرکت های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش شرکت های هواپیمایی که در فرودگاه بین‌المللی کیش فعال می باشند عبارتند از: شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت هواپیمایی کیش ایر، شرکت هواپیمایی ایران ایر، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت هواپیمایی تابان، شرکت هواپیمایی زاگرس، شرکت هواپیمایی کاسپین، شرکت هواپیمایی نفت، شرکت هواپیمایی ارم، شرکت هواپیمایی آریا و شرکت هواپیمایی ساها. عکس فرودگاه کیش در ادامه عکس فرودگاه بین‌المللی کیش را مشاهده می نمایید.
4.3407

فرودگاه بین‌المللی کیش، فرودگاهی در جزیره کیش می باشد که پس از فرودگاه مهرآباد تهران، فرودگاه امام خمینی تهران و فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، چهارمین فرودگاه پرتردد کشور نیز محسوب می گردد. فرودگاهی است که در جزیره کیش در غرب استان هرمزگان واقع شده‌است. بر طبق آمار سال 1394، فرودگاه بین‌المللی کیش سالانه حدود یک میلیون و 700 هزار گردشگر داخلی و خارجی را جابجا می کند.  فرودگاه بین‌المللی کیش تنها با نماد KIH مشخص می گردد.شرکت های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش

شرکت های هواپیمایی که در فرودگاه بین‌المللی کیش فعال می باشند عبارتند از: شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت هواپیمایی کیش ایر، شرکت هواپیمایی ایران ایر، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت هواپیمایی تابان، شرکت هواپیمایی زاگرس، شرکت هواپیمایی کاسپین، شرکت هواپیمایی نفت، شرکت هواپیمایی ارم، شرکت هواپیمایی آریا و شرکت هواپیمایی ساها.

عکس فرودگاه کیش

در ادامه عکس فرودگاه بین‌المللی کیش را مشاهده می نمایید.

ارسال نظرات/سوالات

تلگرام لحظه آخری تماس لحظه آخری