موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش
موقعیت جغرافیایی کیش

جغرافیایی کیش

  • کیش، جزیره ای واقع در خلیج فارس است که از توابع شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان می باشد. کیش دارای شکلی تقریبا شبیه به بیضی است .
  • که دارای مساحتی جدودا ۹۲ کیلومتر مربعی و محیطی حدودا ۴۵ کیلومتری (طول در محور شرقی-غربی برابر ۱۵.۵ کیلومتر و عرض در محور شمالی-جنوبی برابر ۷.۵ کیلومتر) می باشد.
  • با مشاهده نقشه کیش می توان فهمید که موقعیت جغرافیایی کیش به این صورت است که در ربع اول طول سواحل ۱۳۶۰ کیلومتری جنوب ایران در دهانه ی خلیج فارس و تقریباً در نزدیک بخش انتهایی این آبراه، در محدوده تنگه هرمز قرار دارد.
  • بین مختصات جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۳ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۲۶ درجه و ۲۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

 

اطلاعات بیشتر