جزیره کیش پیشرو درتوسعه فضاهای آموزشی درکشور - تور کیش

جزیره کیش پیشرو درتوسعه فضاهای آموزشی درکشور

جزیره کیش پیشرو درتوسعه فضاهای آموزشی درکشور

جزیره کیش پیشرو درتوسعه فضاهای آموزشی درکشور

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ توسعه فضاهای آموزشی همگام با رشد جمعیت وافزایش نیازهای آموزشی ازجمله اولویت های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردوسال گذشته بوده است.

درنشستی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد برنامه های سازمان درخصوص گسترش فضاهای آموزشی٫ ساخت مجموعه بزرگ آموزشی وارتقاء کیفی سطح آموزش وپرورش درکیش مطرح وبررسی شد.

مهدی بازارگان با آگاهی از اقدامات انجام شده درزمینه رشد فضاها٫ امکانات وتجهیزات آموزشی از جزیره کیش به عنوان منطقه پیشرو درزمینه  آموزشی درکشور یاد کرد.

تابستان امسال با اعلام آمار دانش آموزان وکمبود مدارس جزیره کیش شرایط به گونه ای شد که آموزش وپروش ناچار بود برخی مدارس را دوشیفته کند.

دوشیفته شدن این مدارس راه حلی موقتی بود که درآینده با رشد بیشتر جمعیت این معضل هرساله بیشتر به  آموزش وپرورش کیش آسیب وارد می کند.

همچنین دوشیفته شدن مدارس کیش علاوه برمشکلاتی که برای آموزش وپرورش وکادر آموزشی به همراه داشت با نارضایتی شدید خانواده ها مواجه شد چراکه تغییر درساعات مدارس درشیفت های عصراز سویی به دلیل شرایط آب وهوایی کیش واز سویی  به علت عدم هماهنگی با ساعات کار والدین به معضلی برای شهروندان تبدیل می شد.

از آنجا که دیدگاه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردو سال گذشته توجه به نیازهای فرهنگی وآموزشی شهروندان و تامین رفاه آنان به عنوان مسئولیت خطیر اجتماعی بوده است این موضوع به فوریتی برای سازمان منطقه ازاد کیش بدل شد وپس از بررسی های کارشناسان تدبیرودستور دکتر حل این مشکل برای بلند مدت بود.

راهکار دکتر مونسان درگام اول ساخت دو مدرسه استاندارد برای دانش آموزان بود تا به نیاز حال حاضر دانش آموزان کیش به نحو مطلوب پاسخ داده شود.

عملیات اجرایی این دو مدرسه 20 کلاسه با وجود زمان کم باقیمانده تا بازگشایی مدارس از ابتدای شهریور سال جاری آغاز شد وبراساس برنامه زمانبندی یک ماه ونیمه با کار سه شیفته عوامل اجرایی تا نیمه مهرماه آماده بهره برداری است.

همچنین ساخت یک مجموعه بزرگ آموزشی پروژه ای منحصربفرد دربحث آموزش درجزیره کیش است که همگام با برترین استانداردهای دنیا طراحی وساخته می شود.

این پروژه که درمراحل طراحی قراردارد دارای تمامی امکانات اصلی وجانبی مورد نیاز مدارس و هم طراز با پیشرفته ترین مدارس درکشورهای برتر از نظر آموزشی است ومی تواند الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشد.

با ساخت این مجموعه بزرگ آموزشی نیاز های دانش آموزان جزیره کیش به فضا وامکانات آموزشی وپرورشی تا سالهای آتی تامین می شود.

گفتنی است پس از این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به همراه جمعی از معاونان سازمان از مراحل پایانی ساخت دو مدرسه جدید کیش بازدید کردند.

5.0450
برنامه های سازمان منطقه ازاد کیش برای توسعه فضاهای آموزشی وارتقاء سطح کیفی آموزش درنشستی با حضور معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ توسعه فضاهای آموزشی همگام با رشد جمعیت وافزایش نیازهای آموزشی ازجمله اولویت های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردوسال گذشته بوده است.

درنشستی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد برنامه های سازمان درخصوص گسترش فضاهای آموزشی٫ ساخت مجموعه بزرگ آموزشی وارتقاء کیفی سطح آموزش وپرورش درکیش مطرح وبررسی شد.

مهدی بازارگان با آگاهی از اقدامات انجام شده درزمینه رشد فضاها٫ امکانات وتجهیزات آموزشی از جزیره کیش به عنوان منطقه پیشرو درزمینه  آموزشی درکشور یاد کرد.

تابستان امسال با اعلام آمار دانش آموزان وکمبود مدارس جزیره کیش شرایط به گونه ای شد که آموزش وپروش ناچار بود برخی مدارس را دوشیفته کند.

دوشیفته شدن این مدارس راه حلی موقتی بود که درآینده با رشد بیشتر جمعیت این معضل هرساله بیشتر به  آموزش وپرورش کیش آسیب وارد می کند.

همچنین دوشیفته شدن مدارس کیش علاوه برمشکلاتی که برای آموزش وپرورش وکادر آموزشی به همراه داشت با نارضایتی شدید خانواده ها مواجه شد چراکه تغییر درساعات مدارس درشیفت های عصراز سویی به دلیل شرایط آب وهوایی کیش واز سویی  به علت عدم هماهنگی با ساعات کار والدین به معضلی برای شهروندان تبدیل می شد.

از آنجا که دیدگاه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردو سال گذشته توجه به نیازهای فرهنگی وآموزشی شهروندان و تامین رفاه آنان به عنوان مسئولیت خطیر اجتماعی بوده است این موضوع به فوریتی برای سازمان منطقه ازاد کیش بدل شد وپس از بررسی های کارشناسان تدبیرودستور دکتر حل این مشکل برای بلند مدت بود.

راهکار دکتر مونسان درگام اول ساخت دو مدرسه استاندارد برای دانش آموزان بود تا به نیاز حال حاضر دانش آموزان کیش به نحو مطلوب پاسخ داده شود.

عملیات اجرایی این دو مدرسه 20 کلاسه با وجود زمان کم باقیمانده تا بازگشایی مدارس از ابتدای شهریور سال جاری آغاز شد وبراساس برنامه زمانبندی یک ماه ونیمه با کار سه شیفته عوامل اجرایی تا نیمه مهرماه آماده بهره برداری است.

همچنین ساخت یک مجموعه بزرگ آموزشی پروژه ای منحصربفرد دربحث آموزش درجزیره کیش است که همگام با برترین استانداردهای دنیا طراحی وساخته می شود.

این پروژه که درمراحل طراحی قراردارد دارای تمامی امکانات اصلی وجانبی مورد نیاز مدارس و هم طراز با پیشرفته ترین مدارس درکشورهای برتر از نظر آموزشی است ومی تواند الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشد.

با ساخت این مجموعه بزرگ آموزشی نیاز های دانش آموزان جزیره کیش به فضا وامکانات آموزشی وپرورشی تا سالهای آتی تامین می شود.

گفتنی است پس از این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به همراه جمعی از معاونان سازمان از مراحل پایانی ساخت دو مدرسه جدید کیش بازدید کردند.

مطالب مرتبط :
گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش روندپیشرفت طرحهای عمرانی این جزیره رااعلام کرد. ...
مشاهده
برای نخستین بار پرورش جلبک دریایی در جزیره قشم

برای نخستین بار پرورش جلبک دریایی در جزیره قشم

معاون آبزی پروی شیلات هرمزگان گفت : برای نخستین بار مجوز پرورش جلبک های دریایی با ظرفیت تولید ۲۵۰ تن جلبک خشک در شهرستان قشم صادر شد. ...
مشاهده
تأمین انرژی‌های مورد نیاز صنایع در جزیره قشم

تأمین انرژی‌های مورد نیاز صنایع در جزیره قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به نیاز جزیره قشم به برق گفت: هم‌اکنون جزیره‌ی قشم به 750 مگاوات برق نیاز دارد که امیدواریم با احداث این پروژه‌ها نیاز مردم منطقه و صنایع این جزیره به برق تأمین شود. ...
مشاهده
کلاسهای آموزشی دوره های تربیت معلم روخوانی و روان خوانی در قشم برگزار می‌شود

کلاسهای آموزشی دوره های تربیت معلم روخوانی و روان خوانی در قشم برگزار می‌شود

کارشناس آموزشی دارالقرآن الکریم استان هرمزگان از برگزاری کلاسهای آموزشی دوره‌های تربیت معلم روخوانی و روان‌خوانی قرآن ویژه خواهران در شهرستان قشم خبر داد. ...
مشاهده
امیدواریم شاخه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران  در جزیره کیش  فعال شود

امیدواریم شاخه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران در جزیره کیش فعال شود

مراسم گشایش کنگره آموزشی آندوسكوپي مغز ETV در صبح روز جمعه 21 آذرماه با حضور جمعی از متخصصان و جراحان مغز و اعصاب کشور در کیش برگزار شد. ...
مشاهده
(قمری ناماکو ) مسافري كه براي اولين باردر جزیره کیش ديده شد

(قمری ناماکو ) مسافري كه براي اولين باردر جزیره کیش ديده شد

با مشاهده قمري ناماكو براي اولين باردرجزيره كيش وسومين بار دركشور، نام اين پرنده به فهرست پرندگان استان هرمزگان افزوده شد. ...
مشاهده
افزایش کروکودیل های جزیره قشم

افزایش کروکودیل های جزیره قشم

شمار کروکدیل های جزیره قشم از ۸ سر به ۶۰ سر افزایش یافته است . ...
مشاهده
رویکرد جزیره کیش دین محور است

رویکرد جزیره کیش دین محور است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه کیشوندان علاوه بر موضوعات گردشگری به مباحث دینی توجه ویژه دارند رویکرد جزیره کیش را دین محور خواند ...
مشاهده
بازدید رایزنان تجاری ایران در 16 کشور از واحدهای صنعتی جزیره کیش

بازدید رایزنان تجاری ایران در 16 کشور از واحدهای صنعتی جزیره کیش

رایزنان تجاری ایران در 16 کشور جهان از واحدهای صنعتی جزیره کیش بازدید کردند. ...
مشاهده
تبدیل روغن‌های پسماند به گازوئیل زیستی در جزیره قشم

تبدیل روغن‌های پسماند به گازوئیل زیستی در جزیره قشم

مدیر محیط زیست سازمان منطقه‌ی آزاد قشم گفت: این سازمان در عملیات فرآیند تبدیل روغن‌های پسماند به گازوئیل زیستی از طریق سیستم بایو دیزل پیشگام مناطق آزاد کشور است. ...
مشاهده