كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود - تور کیش

كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود

كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود

كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود

در ميان هفت منطقه آزاد كشور: جزيره كيش با ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هايي كه دارد، به طور قطع در سال‌هاي پيش‌ رو، آمادگي بيشتري براي پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان خارج از كشور خواهد داشت.

كيش هم اكنون مهمترين منطقه گردشگري ايران است و در قياس با مناطق آزاد ديگر، جذابيت بيشتري براي گردشگري دارد. به همين دليل كانون توجه و استقبال سرمايه‌گذاران در حوزه اجراي پروژه‌هاي مختلف گردشگري شده است.

به گفته دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور، گردشگري، پشتيباني از سكوهاي نفتي و گازي و حفاري و عمليات دريايي و بهره‌مندي از منطقه آزاد مالي، مزيت نسبي منطقه آزاد كيش در قياس با ديگر مناطق آزاد كشور است.

بنابراين هيچ منطقه‌اي همچون جزيره كيش براي توسعه صنعت توريسم و گردشگري در ايران پساتحريم، پتانسيل و ظرفيت بالا ندارد. اين جزيره با موقعيت طبيعي خاص خود و بستر مناسب و زيرساخت‌هاي مطلوبي كه در همه اين سال‌ها در آن ايجاد شده است، اين قابليت را دارد تا به خوبي سرمايه‌هاي خارجي را به خود جذب كند.

رئيس جمهوري چندي پيش در يكصد و نوزدهمين نشست ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي، با تأكيد بر ضرورت ادامه روند اصلاحات ساختاري و مبارزه با رانت و مفاسد اداري در مناطق آزاد كشور، خواستار آن شد كه مديريت مناطق آزاد به سرعت، شرايط لازم را براي استفاده از فرصت پساتحريم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و گسترش توليد صادرات گرا فراهم كنند.

حسن روحاني همچنين در سفري كه سال گذشته به جزيره كيش داشت، ظرفيت مناطق آزاد كشور براي استفاده از فرصت‌هاي پساتحريم را مناسب خواند و با در نظر گرفتن ويژگي و مزيت‌هاي نسبي منطقه آزاد كيش بيان اميدواري كرد كه براساس برنامه‌ريزي‌هايي كه دولت در توسعه مناطق آزاد كشور دنبال مي‌كند، جزيره كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود.

روحاني تأكيد كرد: مناطق ازاد كشور باتوجه به فرصت و شرايط ويژه‌اي كه دارند، نقش مهمي در اجراي راهبرد اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كنند و قادرند شرايط لازم براي استفاده از فرصت پساتحريم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و گسترش توليد صادرات گرا را به سرعت فراهم كنند.

وي افزود: اكنون شرايط بين‌المللي حاضر، فضا را براي فعاليت اقتصادي در كشور مساعد كرده است و باتوجه به بند 11سايست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بايد به ديپلماسي اقتصادي و تسهيل رابطه با كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي منطقه توجه كرد و مناطق آزاد مي‌توانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند.

رئيس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كشور تصريح كرد: در عرصه اقتصاد بين‌الملل، واقعه جديدي براي اقتصاد ما رقم خورده است و اين فضا به طور قطع، براي اقتصاد ايران و اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مسرت‌بخش خواهد بود و اين مناطق با استفاده از ظرفيت‌‌ها و توانمندي‌هاي خود در زمينه توسعه و گسترش توليد، صادرات، تجارت و انتقال فناوري‌ها، نظر هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دعوت شده به ايران را مي‌توانند به سوي خود جلب كنند.

روحاني همچنين در نشست ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر ضرورت ادامه اصلاحات ساختاري در اين مناطق توضيح داد: مناطق آزاد بايد به جاي تمركز بر واردات به هدف اوليه تأسيس خود كه توسعه صادرات بوده است، نزديك شوند.

روحاني ادامه داد: براي متمركز كردن مناطق آزاد كشور بر مأموريت اصلي خود كه همانا توسعه صادارت است، بايد بهترين خدمات تجاري لازم در حوزه خدمات بانك، بيمه و حمل و نقل در سطح استانداردهاي بين‌المللي ارائه و زمينه‌هاي توليد ارزش افزوده با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و با كمترين بوروكراسي فراهم شود.

وي تأكيد كرد: به منظور دستيابي به رونق اقتصادي بايد تسهيلاتي براي بهبود فضاي كسب و كار فراهم شود و مناطق آزاد مي‌توانند نقش بسزايي در جذب سرمايه داشته باشند، بنابراين مديران اين مناطق بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و عمل كنند كه اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران براي فعاليت اقتصادي جلب و تقويت شود.

رئيس جمهوري با بيان اينكه، اقتصاد مقاومتي مناطق آزاد را به جذب منابع خارجي و توسعه صادرات موظف كرده است، تصريح كرد: اين اقدامات بايد از اولويت‌هاي مناطق آزاد باشد اين مناطق مراكزي براي جذب سرمايه در زمينه‌هاي مختلف باشند.

وي با تأكيد بر بكارگيري دقت و توجه لازم براي شناسايي سرمايه‌گذاران واقعي گفت: بايستي از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به كار گرفت تا سرمايه‌گذار و توليد كننده واقعي به عرصه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين مناطق وارد شوند.

روحاني با تأكيد بر نقش مناطق آزاد در جذب نيروي كار و سرمايه، يادآورشد: اگر مناطق آزاد در اين مسير درست حركت كنند، مي‌توانند به الگويي براي سراسر كشور تبديل شوند.

وي همچنين فروردين ماه امسال در جمع مديران مناطق آزاد و تجاري كشور اعلام كرد: انتظار مي‌رود مناطق آزاد كشور نقش متناسب با توانمندي خود ايفا كنند و هفت منطقه آزاد به مناطق نمونه توسعه در كشور تبديل شوند.

رئيس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كشور افزود: در قانون تأسيس مناطق آزاد به رشد پرشتاب اين مناطق براي فعاليت در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي اشاره شده است و هر يك از مناطق آزاد كشور مأموريت ويژه‌اي دارند و جزيره كيش با رويكرد توسعه گردشگري بايد به سمت گردشگري حلال برود.

وي با در نظر گرفتن ويژگي و مزيت نسبي هر يك از هفت منطقه آزاد كشور، بيان اميدواري كرد كه براساس برنامه‌ريزي‌هايي كه دولت در توسعه مناطق آزاد كشور دنبال مي‌كند، جزيره كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود. چابهار، ايران را به جهان پيوند بزند. ماكو نقش محور تجاري ايران و تركيه را ايفا كند. ارس پل ارتباطي ميان ايران و قفقاز شود. انزلي، ايران و كشورهاي ساحلي درياي مازندران و حتي شرق دور را به هم بپيوندد.خرمشهر و آبادان به رونقي كه سزاوار آنهاست دست يابند و سرانجام در قشم هم صنايع نفت و گاز، رونق پيدا كنند.

روحاني با بيان اينكه جزيره كيش با آب و هواي مناسب و امكانات زيربنايي كافي، پايانه هوايي و دريايي براي پذيرايبي از سه و نيم ميليون گردشگر در سال ظرفيت دارد، يادآور شد: جزيره كيش پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، تنها به يك خانواده اختصاص داشت، اما هم اكنون اين جزيره زيبا به همه ملت ايران تعلق دارد .

وي با بيان اينكه سياست دولت شكوفايي جزيره‌هاي جنوبي ايران در خليج هميشه پارس است، بيان كرد:

در سفر استاني هيئت دولت به هرمزگان، بندرجاسك به عنوان بندر مهم صادرات نفت در نظر گرفته شد. بر همين مبنا در سفري به عمان، تفاهم‌نامه صادرات گاز به اين كشور امضاء شد كه اين گونه تفاهم‌نامه‌ها به طور قطع در آينده‌اي نزديك، شكوفايي بندرجاسك و سواحل جنوب كشورمان را محقق خواهد كرد.

رئيس جمهوري كشورمان تصيرح كرد: مبناي دولت در طرح‌هاي اقتصادي، فعال كردن بخش‌هاي غيردولتي است و دولت تلاش مي‌كند زمينه را براي حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي فراهم كند.

بر پايه گفته‌هاي روحاني، بديهي است كه تسهيلات ويژه مناطق آزاد و به ويژه جزيره كيش به عنوان منطقه آزاد در آبهاي گرم خليج فارس، به خوبي توانايي جذب حجم عظيمي از سرمايه‌ها را از نقاط مختلف دنيا خواهد داشت. معافيت مالياتي 30 ساله براي 25درصد از كل درآمد، امتياز ويژه‌اي است كه هر سرمايه‌گذاري را به اين جزيره مي‌كشاند و تنها موضوعي كه هم اكنون بايد به آن توجه شود معرفي اين منطقه و امتيازها و تسهيلات آن است. زيرا بسياري از سرمايه‍گذاران خارجي با اين تسهيلات آشنا نيستند. زيرا رو آگاهي بخشي، اطلاع‌رساني هدفمند و تبليغات موثر در زمينه معرفي هرچه بهتر مناطق آزاد كشور و امتيازهاي آنها، مي‌تواند به تدريج پاي سرمايه‌گذاران خارجي را به اين مناطق باز كند و زمينه تحول و توسعه اقتصادي در اين مناطق و از طريق آنها در سرزمين اصلي را فراهم كند.

منبع: روزنامه ایران

5.0450
باتوجه به توافق هسته‌اي و پيش‌بيني لغو تحريم‌هاي غرب، گسيل سرمايه‌گذاران خارجي اميدوار و مشتاق به كار در سرزمين ايران قابل انتظار خواهد بود. در اين ميان، همه مناطق آزاد ايران بر حسب مزيت‌هاي خاصي كه دارند مي‌توانند در جذب سرمايه‌گذاران خارجي موفق باشند و به دروازه ورود سرمايه به سرزمين اصلي تبديل شوند.

در ميان هفت منطقه آزاد كشور: جزيره كيش با ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هايي كه دارد، به طور قطع در سال‌هاي پيش‌ رو، آمادگي بيشتري براي پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان خارج از كشور خواهد داشت.

كيش هم اكنون مهمترين منطقه گردشگري ايران است و در قياس با مناطق آزاد ديگر، جذابيت بيشتري براي گردشگري دارد. به همين دليل كانون توجه و استقبال سرمايه‌گذاران در حوزه اجراي پروژه‌هاي مختلف گردشگري شده است.

به گفته دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور، گردشگري، پشتيباني از سكوهاي نفتي و گازي و حفاري و عمليات دريايي و بهره‌مندي از منطقه آزاد مالي، مزيت نسبي منطقه آزاد كيش در قياس با ديگر مناطق آزاد كشور است.

بنابراين هيچ منطقه‌اي همچون جزيره كيش براي توسعه صنعت توريسم و گردشگري در ايران پساتحريم، پتانسيل و ظرفيت بالا ندارد. اين جزيره با موقعيت طبيعي خاص خود و بستر مناسب و زيرساخت‌هاي مطلوبي كه در همه اين سال‌ها در آن ايجاد شده است، اين قابليت را دارد تا به خوبي سرمايه‌هاي خارجي را به خود جذب كند.

رئيس جمهوري چندي پيش در يكصد و نوزدهمين نشست ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي، با تأكيد بر ضرورت ادامه روند اصلاحات ساختاري و مبارزه با رانت و مفاسد اداري در مناطق آزاد كشور، خواستار آن شد كه مديريت مناطق آزاد به سرعت، شرايط لازم را براي استفاده از فرصت پساتحريم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و گسترش توليد صادرات گرا فراهم كنند.

حسن روحاني همچنين در سفري كه سال گذشته به جزيره كيش داشت، ظرفيت مناطق آزاد كشور براي استفاده از فرصت‌هاي پساتحريم را مناسب خواند و با در نظر گرفتن ويژگي و مزيت‌هاي نسبي منطقه آزاد كيش بيان اميدواري كرد كه براساس برنامه‌ريزي‌هايي كه دولت در توسعه مناطق آزاد كشور دنبال مي‌كند، جزيره كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود.

روحاني تأكيد كرد: مناطق ازاد كشور باتوجه به فرصت و شرايط ويژه‌اي كه دارند، نقش مهمي در اجراي راهبرد اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كنند و قادرند شرايط لازم براي استفاده از فرصت پساتحريم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و گسترش توليد صادرات گرا را به سرعت فراهم كنند.

وي افزود: اكنون شرايط بين‌المللي حاضر، فضا را براي فعاليت اقتصادي در كشور مساعد كرده است و باتوجه به بند 11سايست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بايد به ديپلماسي اقتصادي و تسهيل رابطه با كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي منطقه توجه كرد و مناطق آزاد مي‌توانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند.

رئيس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كشور تصريح كرد: در عرصه اقتصاد بين‌الملل، واقعه جديدي براي اقتصاد ما رقم خورده است و اين فضا به طور قطع، براي اقتصاد ايران و اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مسرت‌بخش خواهد بود و اين مناطق با استفاده از ظرفيت‌‌ها و توانمندي‌هاي خود در زمينه توسعه و گسترش توليد، صادرات، تجارت و انتقال فناوري‌ها، نظر هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دعوت شده به ايران را مي‌توانند به سوي خود جلب كنند.

روحاني همچنين در نشست ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر ضرورت ادامه اصلاحات ساختاري در اين مناطق توضيح داد: مناطق آزاد بايد به جاي تمركز بر واردات به هدف اوليه تأسيس خود كه توسعه صادرات بوده است، نزديك شوند.

روحاني ادامه داد: براي متمركز كردن مناطق آزاد كشور بر مأموريت اصلي خود كه همانا توسعه صادارت است، بايد بهترين خدمات تجاري لازم در حوزه خدمات بانك، بيمه و حمل و نقل در سطح استانداردهاي بين‌المللي ارائه و زمينه‌هاي توليد ارزش افزوده با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و با كمترين بوروكراسي فراهم شود.

وي تأكيد كرد: به منظور دستيابي به رونق اقتصادي بايد تسهيلاتي براي بهبود فضاي كسب و كار فراهم شود و مناطق آزاد مي‌توانند نقش بسزايي در جذب سرمايه داشته باشند، بنابراين مديران اين مناطق بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و عمل كنند كه اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران براي فعاليت اقتصادي جلب و تقويت شود.

رئيس جمهوري با بيان اينكه، اقتصاد مقاومتي مناطق آزاد را به جذب منابع خارجي و توسعه صادرات موظف كرده است، تصريح كرد: اين اقدامات بايد از اولويت‌هاي مناطق آزاد باشد اين مناطق مراكزي براي جذب سرمايه در زمينه‌هاي مختلف باشند.

وي با تأكيد بر بكارگيري دقت و توجه لازم براي شناسايي سرمايه‌گذاران واقعي گفت: بايستي از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به كار گرفت تا سرمايه‌گذار و توليد كننده واقعي به عرصه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين مناطق وارد شوند.

روحاني با تأكيد بر نقش مناطق آزاد در جذب نيروي كار و سرمايه، يادآورشد: اگر مناطق آزاد در اين مسير درست حركت كنند، مي‌توانند به الگويي براي سراسر كشور تبديل شوند.

وي همچنين فروردين ماه امسال در جمع مديران مناطق آزاد و تجاري كشور اعلام كرد: انتظار مي‌رود مناطق آزاد كشور نقش متناسب با توانمندي خود ايفا كنند و هفت منطقه آزاد به مناطق نمونه توسعه در كشور تبديل شوند.

رئيس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كشور افزود: در قانون تأسيس مناطق آزاد به رشد پرشتاب اين مناطق براي فعاليت در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي اشاره شده است و هر يك از مناطق آزاد كشور مأموريت ويژه‌اي دارند و جزيره كيش با رويكرد توسعه گردشگري بايد به سمت گردشگري حلال برود.

وي با در نظر گرفتن ويژگي و مزيت نسبي هر يك از هفت منطقه آزاد كشور، بيان اميدواري كرد كه براساس برنامه‌ريزي‌هايي كه دولت در توسعه مناطق آزاد كشور دنبال مي‌كند، جزيره كيش به سرزمين نمونه گردشگري حلال تبديل شود. چابهار، ايران را به جهان پيوند بزند. ماكو نقش محور تجاري ايران و تركيه را ايفا كند. ارس پل ارتباطي ميان ايران و قفقاز شود. انزلي، ايران و كشورهاي ساحلي درياي مازندران و حتي شرق دور را به هم بپيوندد.خرمشهر و آبادان به رونقي كه سزاوار آنهاست دست يابند و سرانجام در قشم هم صنايع نفت و گاز، رونق پيدا كنند.

روحاني با بيان اينكه جزيره كيش با آب و هواي مناسب و امكانات زيربنايي كافي، پايانه هوايي و دريايي براي پذيرايبي از سه و نيم ميليون گردشگر در سال ظرفيت دارد، يادآور شد: جزيره كيش پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، تنها به يك خانواده اختصاص داشت، اما هم اكنون اين جزيره زيبا به همه ملت ايران تعلق دارد .

وي با بيان اينكه سياست دولت شكوفايي جزيره‌هاي جنوبي ايران در خليج هميشه پارس است، بيان كرد:

در سفر استاني هيئت دولت به هرمزگان، بندرجاسك به عنوان بندر مهم صادرات نفت در نظر گرفته شد. بر همين مبنا در سفري به عمان، تفاهم‌نامه صادرات گاز به اين كشور امضاء شد كه اين گونه تفاهم‌نامه‌ها به طور قطع در آينده‌اي نزديك، شكوفايي بندرجاسك و سواحل جنوب كشورمان را محقق خواهد كرد.

رئيس جمهوري كشورمان تصيرح كرد: مبناي دولت در طرح‌هاي اقتصادي، فعال كردن بخش‌هاي غيردولتي است و دولت تلاش مي‌كند زمينه را براي حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي فراهم كند.

بر پايه گفته‌هاي روحاني، بديهي است كه تسهيلات ويژه مناطق آزاد و به ويژه جزيره كيش به عنوان منطقه آزاد در آبهاي گرم خليج فارس، به خوبي توانايي جذب حجم عظيمي از سرمايه‌ها را از نقاط مختلف دنيا خواهد داشت. معافيت مالياتي 30 ساله براي 25درصد از كل درآمد، امتياز ويژه‌اي است كه هر سرمايه‌گذاري را به اين جزيره مي‌كشاند و تنها موضوعي كه هم اكنون بايد به آن توجه شود معرفي اين منطقه و امتيازها و تسهيلات آن است. زيرا بسياري از سرمايه‍گذاران خارجي با اين تسهيلات آشنا نيستند. زيرا رو آگاهي بخشي، اطلاع‌رساني هدفمند و تبليغات موثر در زمينه معرفي هرچه بهتر مناطق آزاد كشور و امتيازهاي آنها، مي‌تواند به تدريج پاي سرمايه‌گذاران خارجي را به اين مناطق باز كند و زمينه تحول و توسعه اقتصادي در اين مناطق و از طريق آنها در سرزمين اصلي را فراهم كند.

منبع: روزنامه ایران

مطالب مرتبط :
معرفي ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان

معرفي ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان

غرفه سازمان منطقه آزاد كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان ، ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش را به گردشگران كشورهاي مختلف معرفي مي كند. ...
مشاهده
مرحله اول نمونه برداری بررسی پارامترهای فیزیکی خلیج چابهار صورت گرفت

مرحله اول نمونه برداری بررسی پارامترهای فیزیکی خلیج چابهار صورت گرفت

مرادی گفت : مرحله اول نمونه برداری طرح پژوهشی بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی آب خلیج چابهار با استفاده از داده های ماهواره ای محقق شد. ...
مشاهده
بزرگترين جشن وهشتمين نمايشگاه گردشگري  اسفند ماه امسال برگزار مي شود

بزرگترين جشن وهشتمين نمايشگاه گردشگري اسفند ماه امسال برگزار مي شود

همزمان با هشتمين نمايشگاه گردشگري، بزرگترين جشن گردشگري كشوراسفند ماه سالجاري درجزيره كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
زيرساخت هاي برند گردشگري حلال درجزيره كيش مهياست

زيرساخت هاي برند گردشگري حلال درجزيره كيش مهياست

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمصاحبه تلويزيوني با شبكه " شما " از اقدامات انجام شده براي ايجاد برند گردشگري حلال درجزيره كيش خبرداد. ...
مشاهده
جزيره كيش نمونه عملياتي طرح هاي توسعه شهري است

جزيره كيش نمونه عملياتي طرح هاي توسعه شهري است

معاون شهرداری هاي سازمان شهرداری ها و دهداری های کشوردرافتتاحيه پنجمين نمايشگاه شهرايده ال از جزيره كيش به عنوان نمونه عملياتي طرح هاي توسعه شهري كشورنام برد. ...
مشاهده
رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

مسعود سلطانی فرگفت : ظرفیت قابل توجه رشد و توسعه فرهنگی اقتصادی در بخش گردشگری کشور موجود است و رسیدن به قله‌های گردشگری با رفع تحریم و عزم جدی مسئولان و مردم ممکن است. ...
مشاهده
تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديداز برنامه ريزي ، ترويج روحيه نشاط وبرگزاري جشنواره هاي رقابتي به عنوان عوامل رشد فكري وسلامت روحي وجسمي دانش آموزان درمسير تبديل شدن به مدارس نمونه كشورياد كرد. ...
مشاهده
خانه بوميان كيش به يكي ازجاذبه هاي گردشگري كيش تبديل مي شود

خانه بوميان كيش به يكي ازجاذبه هاي گردشگري كيش تبديل مي شود

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد ازخانه مردم شناسي بوميان كيش از تبديل اين خانه به يكي از جاذبه هاي گردشگري فرهنگي با همكاري سازمان خبرداد. ...
مشاهده
حضور فعال سازمان منطقه آزاد كيش در نمايشگاه گردشگري EMIT 2015  تركيه

حضور فعال سازمان منطقه آزاد كيش در نمايشگاه گردشگري EMIT 2015 تركيه

سازمان منطقه آزاد كيش وفعالان حوزه گردشگري دربخش خصوصي توانمنديهاي خودرا در نمايشگاه گردشگري EMIT 2015 تركيه به نمايش گذاشتند. ...
مشاهده
حضور درنمايشگاه EMIT 2015 تركيه، زمينه ساز معرفي كيش وتوسعه گردشگري خارجي

حضور درنمايشگاه EMIT 2015 تركيه، زمينه ساز معرفي كيش وتوسعه گردشگري خارجي

معرفي كيش وتوسعه گردشگري خارجي دستاوردهاي ارزشمند حضورفعال سازمان منطقه آزاد كيش دربيست ودومين نمايشگاه EMIT 2015 تركيه بود. ...
مشاهده