جزيره كيش ميزبان نشست مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور بود - تور کیش

 جزيره كيش ميزبان نشست مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور بود

جزيره كيش ميزبان نشست مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور بود

جزيره كيش ميزبان نشست مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور بود

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، نشست نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد وويژه اقتصادي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش، معاونان دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و مديران عامل مناطق آزاد در جزيره كيش برگزار شد.

در اين نشست دكتر تركان با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادي وافزايش توليد و صادرات گفت: هدف از برگزاري اين نشست بررسي عملكرد مناطق آزاد وفعاليت هاي صورت گرفته در اين مناطق است.

وي از انجام فعاليت هاي تجاري بين هر منطقه آزاد با همسايگانش به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي در مسير توسعه مناطق آزاد ياد كرد.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز با ارايه گزارشي از عملكرد تيم مديريتي كيش در دوسال گذشته گفت: در اين بازه زماني بيست و نه پروژه به بهره برداري رسيده است وبيست و هفت پروژه نيز در بخش هاي مختلف در حال اجراست.

دكتر مونسان با اشاره به نرخ پايين بيكاري در جزيره كيش كه ٤ درصد است افزود: در بخش هاي زيرساختي در حوزه هاي تامين انرژي، بندري، فرودگاهي ، معيشتي، فرهنگي و گردشگري فعاليت هاي زيادي انجام شده است.

وي ضمن تقدير از حمايت وهمراهي دبير شورايعالي مناطق آزاد وويژه اقتصادي در مسير توسعه كيش گفت: طرح توسعه بندرگاه كيش با تعريض موج شكن ها، ساخت اسكله هاي رورو، لايروبي اسكله ١٢ هزار تنی و ساخت دايك پيراموني، عمليات در دست احداث اسكله٣٥ هزار تني، بهره برداري از ترمينال جديد مسافري و احداث انبار كانتينري در حال اجراست.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش افزود: در بخش تامين انرژي با افزايش تجهيزات توليد برق در نيروگاه شماره يك و احداث نيروگاه شماره دو كيش زير ساخت هاي موردنياز جزيره تا چند سال آينده تامين شده است.

وي در ادامه با بيان اينكه در حوزه شهري ٤٠ هكتار اراضي رهاشده در جزيره كيش وجود داشت گفت: پارك هاي شهر، خانواده، ماهيگير، پارك هاي ساحلي درطرح زون شرقی سواحل کیش و احداث دو باب مدرسه در مدت زمان دو ماه ونيم از جمله طرح هاي اجرا شده است. 

ترمينال جديد فرودگاه، بهسازي ومرمت باند جديد فرودگاه كيش، پست هاي برق جي اي اس، اجراي روشنايي خورشيدي بزرگراه خليج فارس كه بزرگترين پروژه روشنايي كشور با بهره گیری از انرژي خورشيدي است، طرح تجميع دكل هاي مخابراتي از صد پايه به بيست وهفت پايه، پروژه تصفيه خانه ده هزار مترمكعبي و تكميلي، اماده سازي سايت هلي پورت و پروژه هاي فرهنگسراي مركزي، مجموعه آواي خليج فارس، باغ راه ايراني كيش، ترمينال جديد فرودگاه و برج مراقبت، ايستگاه پمپاژ مركزي آب، استخر المپيك، تاسيسات زيربنايي فاز هفت شهرك صدف وطرح توسعه جزيره هندورابي از ديگر پروژه هاي اعلام شده توسط مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بود.

درادامه این نشست هریک از مدیران مناطق آزاد گزارشی از عملکرد خود وطرح های اجرا شده دردیگر مناطق آزاد ومعاونان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز گزارشی تجمیعی از عملکرد مناطق آزاد کشور ارائه کردند.

5.0450
عملكرد مناطق آزاد با حضور دكتر جهانگيري در نشستي با موضوع اقتصاد مقاومتي بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، نشست نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد وويژه اقتصادي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش، معاونان دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و مديران عامل مناطق آزاد در جزيره كيش برگزار شد.

در اين نشست دكتر تركان با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادي وافزايش توليد و صادرات گفت: هدف از برگزاري اين نشست بررسي عملكرد مناطق آزاد وفعاليت هاي صورت گرفته در اين مناطق است.

وي از انجام فعاليت هاي تجاري بين هر منطقه آزاد با همسايگانش به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي در مسير توسعه مناطق آزاد ياد كرد.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز با ارايه گزارشي از عملكرد تيم مديريتي كيش در دوسال گذشته گفت: در اين بازه زماني بيست و نه پروژه به بهره برداري رسيده است وبيست و هفت پروژه نيز در بخش هاي مختلف در حال اجراست.

دكتر مونسان با اشاره به نرخ پايين بيكاري در جزيره كيش كه ٤ درصد است افزود: در بخش هاي زيرساختي در حوزه هاي تامين انرژي، بندري، فرودگاهي ، معيشتي، فرهنگي و گردشگري فعاليت هاي زيادي انجام شده است.

وي ضمن تقدير از حمايت وهمراهي دبير شورايعالي مناطق آزاد وويژه اقتصادي در مسير توسعه كيش گفت: طرح توسعه بندرگاه كيش با تعريض موج شكن ها، ساخت اسكله هاي رورو، لايروبي اسكله ١٢ هزار تنی و ساخت دايك پيراموني، عمليات در دست احداث اسكله٣٥ هزار تني، بهره برداري از ترمينال جديد مسافري و احداث انبار كانتينري در حال اجراست.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش افزود: در بخش تامين انرژي با افزايش تجهيزات توليد برق در نيروگاه شماره يك و احداث نيروگاه شماره دو كيش زير ساخت هاي موردنياز جزيره تا چند سال آينده تامين شده است.

وي در ادامه با بيان اينكه در حوزه شهري ٤٠ هكتار اراضي رهاشده در جزيره كيش وجود داشت گفت: پارك هاي شهر، خانواده، ماهيگير، پارك هاي ساحلي درطرح زون شرقی سواحل کیش و احداث دو باب مدرسه در مدت زمان دو ماه ونيم از جمله طرح هاي اجرا شده است. 

ترمينال جديد فرودگاه، بهسازي ومرمت باند جديد فرودگاه كيش، پست هاي برق جي اي اس، اجراي روشنايي خورشيدي بزرگراه خليج فارس كه بزرگترين پروژه روشنايي كشور با بهره گیری از انرژي خورشيدي است، طرح تجميع دكل هاي مخابراتي از صد پايه به بيست وهفت پايه، پروژه تصفيه خانه ده هزار مترمكعبي و تكميلي، اماده سازي سايت هلي پورت و پروژه هاي فرهنگسراي مركزي، مجموعه آواي خليج فارس، باغ راه ايراني كيش، ترمينال جديد فرودگاه و برج مراقبت، ايستگاه پمپاژ مركزي آب، استخر المپيك، تاسيسات زيربنايي فاز هفت شهرك صدف وطرح توسعه جزيره هندورابي از ديگر پروژه هاي اعلام شده توسط مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بود.

درادامه این نشست هریک از مدیران مناطق آزاد گزارشی از عملکرد خود وطرح های اجرا شده دردیگر مناطق آزاد ومعاونان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز گزارشی تجمیعی از عملکرد مناطق آزاد کشور ارائه کردند.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

مهندس مونسان درحكمي محمد حسن ابوالحسني را به سمت مشاورمديرعامل درامورحقوقي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد. ...
مشاهده
سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

با حكم مهندس مونسان ابراهيم شقاقي لوشكاني به سمت سرپرست مديريت امورحقوقي قرادادها واملاك سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد. ...
مشاهده
برگزاري سومين نشست مادران قصه گو با حضور مصطفي رحماندوست

برگزاري سومين نشست مادران قصه گو با حضور مصطفي رحماندوست

شاعرنام آشناي كودكان درسومين نشست مادران قصه گو ميهمان جزيره كيش است. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

علاء الدين بروجردي درسفربه كيش با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد دربخش هاي زيربنايي وعمراني با تاكيد برپايداري محيط زيست گفت : فعاليت هاي ارزشمندي درجزيره كيش انجام شده است. ...
مشاهده
فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

درهفته نخست رقابتهاي فيوچرز كيش 65 تنيسور خارجي و23 تنيسور ايراني با هم رقابت مي كنند. ...
مشاهده
معامله 1052 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

معامله 1052 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

یک‌هزار و 52 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی معامله شد. ...
مشاهده