پيام دكتر علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي به دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي انرژي كيش - تور کیش

پيام دكتر علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي به دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي انرژي  كيش

پيام دكتر علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي به دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي انرژي كيش

پيام دكتر علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي به دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي انرژي كيش

بسمه تعالی

برخود فرض مي‌دانم تا مراتب سپاس و قدرداني خود را نسبت به تلاشهاي دست‌ اندركاران برگزاري دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي انرژي كيش به ويژه مدير عامل محترم سازمان منطقه آزاد كيش ابراز نمايم. برگزاري اين نمايشگاه با توجه به نقش كشورمان در تحولات جهاني انرژي از اهميت بسزائي برخوردار است، چرا كه در آستانه فصلي نو در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در روابط بين‌المللي هستيم و جاي آن دارد كه در اين فضاي جديد از چشم‌ اندازي كلان و فراگير و با تحرك كامل، نقش و سهم كشورمان را در آينده انرژي جهان با تأمين حداكثري منافع ملي جمهوري اسلامي ايران تبيين نماييم.

امروز با شتاب‌گرفتن توسعه منابع جایگزین مانند انرژی خورشیدی، زیست‌توده، باد و هسته‌ای که جزء منابع انرژی پاک تلقی‌ می‌شوند، اميد مي‌رود تأثیر قابل‌ توجهی بر عرضه و تقاضای جهانی انرژی ایجاد شود. از دیدگاه علمی راه‌ حل برتر، استفاده از منابع انرژی پاک است که به دلایلی همچون عدم ایجاد آلودگی، در دسترس بودن و افزایش امنیت انرژی و حرکت به سوی توسعه پایدار می‌تواند مورد توجه ویژه باشد. 

کشور ايران به دليل وجود ذخاير عظيم هيدروکربوری و برخورداری از سابقه‌اي بيش از صد سال در بخش انرژی، همواره در منطقه و جهان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو و موثر در حوزه انرژی مطرح بوده است

اینجانب با توجّه به سابقۀ مذاکرات صورت گرفته در ارتباط با جلوگیری از گرم شدن کرۀ زمین بر این اعتقادم که چندان نمی‌توان به نتایج مباحثات و مذاکرات بینالمللی جهت وادار نمودن قدرتهای صنعتی به کنترل این رقابت خانمان‌ برانداز امیدوار بود. بلکه باید از پژوهشگران دانشگاهی، محقّقان درد آشنا و نهادهاي تحقيق و توسعه طلب استمداد و یاری نمود. به چالشهاي پيش‌گفته مي‌توان مواردي مانند حوادث و رويدادهاي بين‌المللي، تغييرات مداوم سياستهاي داخلي، پيشرفتهاي سريع فناوري، محدوديت توان سرمايه‌گذاري كشور و شرايط استفاده از سرمايه‌هاي خارجي، توانمندي بخش خصوصي داخلي، رفتار مصرف‌كنندگان انرژي و محدوديتهاي زيرساختي را نيز اضافه نمود

با توجه به اين مسائل و براي كسب آمادگي پيش‌دستانه به منظور رويارويي با حوادث و شرايط پيدا و پنهان فردا و ساختن آينده‌اي بهتر، بايد توجه شايسته و بايسته‌اي به موضوع آينده حوزه انرژي كشور صورت گرفته و از روزمرگي در اين حوزه رهايي يافت. تدوين سناريوها و راهبردهاي هوشمندانه براي روبرو شدن با آينده آميخته با عدم‌ قطعيت‌هاي فراوان مي‌تواند نقشه راهي روشن براي آينده كشور فراهم آورد. این به معنای آن است که باید نگرشی راهبردی در تدوین برنامه بلندمدت بخش انرژی کشور وجود داشته باشد که هم فرابخشی عمل کند و هم جامع باشد. در اين حالت برنامه‌ریزی برای تأمین مطمئن و پایدار انرژی مورد نیاز کشور در بلند مدت و بهینه‌ نمودن تابع هدف و تعیین سهم هر یک از روش‌های تولید با در نظر گرفتن فرصتها، تهدیدات، مزایا و معایب هرکدام، از مواردی است که علاوه بر حصول اطمینان از دستیابی به اهداف بلندمدت، در تعیین  چشم‌ انداز و مأموریتهای نهادهای توسعه‌ دهنده فناوری، مراکز علمی، پژوهشی و بخش خصوصي کشور به عنوان عاملي کلیدی، تأثیرگذار خواهد بود. نبايد فراموش كنيم كه وضعيت كنوني، نتيجه اعمال و رفتارهاي گذشته است و تصميمات امروز به مثابه بذرهايي است كه آينده را خواهند ساخت. توجه داشته باشيم كه آينده مكاني نيست كه بايد به آنجا برويم، بلكه جايي است كه بايد خود ما آنرا بسازيم.

اینجانب معتقدم که برگزاری چنین نمايشگاههايي میتواند طلیعۀ یک حرکت فراگیر برای سازگار نمودن بهره مندی از علوم و فنون جدید براي ساختن آينده مطلوب كشور با حفظ و حراست از مواریث طبیعی باشد. امید است در آیندۀ نزدیک شاهد به ثمر رسیدن این رویکرد خردمندانه و خدا پسندانه در سطح ملّی باشیم.


علی اکبـر صـالحـی

معـاون رییس جمهـور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران

5.0450
Array

بسمه تعالی

برخود فرض مي‌دانم تا مراتب سپاس و قدرداني خود را نسبت به تلاشهاي دست‌ اندركاران برگزاري دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي انرژي كيش به ويژه مدير عامل محترم سازمان منطقه آزاد كيش ابراز نمايم. برگزاري اين نمايشگاه با توجه به نقش كشورمان در تحولات جهاني انرژي از اهميت بسزائي برخوردار است، چرا كه در آستانه فصلي نو در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در روابط بين‌المللي هستيم و جاي آن دارد كه در اين فضاي جديد از چشم‌ اندازي كلان و فراگير و با تحرك كامل، نقش و سهم كشورمان را در آينده انرژي جهان با تأمين حداكثري منافع ملي جمهوري اسلامي ايران تبيين نماييم.

امروز با شتاب‌گرفتن توسعه منابع جایگزین مانند انرژی خورشیدی، زیست‌توده، باد و هسته‌ای که جزء منابع انرژی پاک تلقی‌ می‌شوند، اميد مي‌رود تأثیر قابل‌ توجهی بر عرضه و تقاضای جهانی انرژی ایجاد شود. از دیدگاه علمی راه‌ حل برتر، استفاده از منابع انرژی پاک است که به دلایلی همچون عدم ایجاد آلودگی، در دسترس بودن و افزایش امنیت انرژی و حرکت به سوی توسعه پایدار می‌تواند مورد توجه ویژه باشد. 

کشور ايران به دليل وجود ذخاير عظيم هيدروکربوری و برخورداری از سابقه‌اي بيش از صد سال در بخش انرژی، همواره در منطقه و جهان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو و موثر در حوزه انرژی مطرح بوده است

اینجانب با توجّه به سابقۀ مذاکرات صورت گرفته در ارتباط با جلوگیری از گرم شدن کرۀ زمین بر این اعتقادم که چندان نمی‌توان به نتایج مباحثات و مذاکرات بینالمللی جهت وادار نمودن قدرتهای صنعتی به کنترل این رقابت خانمان‌ برانداز امیدوار بود. بلکه باید از پژوهشگران دانشگاهی، محقّقان درد آشنا و نهادهاي تحقيق و توسعه طلب استمداد و یاری نمود. به چالشهاي پيش‌گفته مي‌توان مواردي مانند حوادث و رويدادهاي بين‌المللي، تغييرات مداوم سياستهاي داخلي، پيشرفتهاي سريع فناوري، محدوديت توان سرمايه‌گذاري كشور و شرايط استفاده از سرمايه‌هاي خارجي، توانمندي بخش خصوصي داخلي، رفتار مصرف‌كنندگان انرژي و محدوديتهاي زيرساختي را نيز اضافه نمود

با توجه به اين مسائل و براي كسب آمادگي پيش‌دستانه به منظور رويارويي با حوادث و شرايط پيدا و پنهان فردا و ساختن آينده‌اي بهتر، بايد توجه شايسته و بايسته‌اي به موضوع آينده حوزه انرژي كشور صورت گرفته و از روزمرگي در اين حوزه رهايي يافت. تدوين سناريوها و راهبردهاي هوشمندانه براي روبرو شدن با آينده آميخته با عدم‌ قطعيت‌هاي فراوان مي‌تواند نقشه راهي روشن براي آينده كشور فراهم آورد. این به معنای آن است که باید نگرشی راهبردی در تدوین برنامه بلندمدت بخش انرژی کشور وجود داشته باشد که هم فرابخشی عمل کند و هم جامع باشد. در اين حالت برنامه‌ریزی برای تأمین مطمئن و پایدار انرژی مورد نیاز کشور در بلند مدت و بهینه‌ نمودن تابع هدف و تعیین سهم هر یک از روش‌های تولید با در نظر گرفتن فرصتها، تهدیدات، مزایا و معایب هرکدام، از مواردی است که علاوه بر حصول اطمینان از دستیابی به اهداف بلندمدت، در تعیین  چشم‌ انداز و مأموریتهای نهادهای توسعه‌ دهنده فناوری، مراکز علمی، پژوهشی و بخش خصوصي کشور به عنوان عاملي کلیدی، تأثیرگذار خواهد بود. نبايد فراموش كنيم كه وضعيت كنوني، نتيجه اعمال و رفتارهاي گذشته است و تصميمات امروز به مثابه بذرهايي است كه آينده را خواهند ساخت. توجه داشته باشيم كه آينده مكاني نيست كه بايد به آنجا برويم، بلكه جايي است كه بايد خود ما آنرا بسازيم.

اینجانب معتقدم که برگزاری چنین نمايشگاههايي میتواند طلیعۀ یک حرکت فراگیر برای سازگار نمودن بهره مندی از علوم و فنون جدید براي ساختن آينده مطلوب كشور با حفظ و حراست از مواریث طبیعی باشد. امید است در آیندۀ نزدیک شاهد به ثمر رسیدن این رویکرد خردمندانه و خدا پسندانه در سطح ملّی باشیم.


علی اکبـر صـالحـی

معـاون رییس جمهـور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران

مطالب مرتبط :
انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

مهندس مونسان درحكمي محمد حسن ابوالحسني را به سمت مشاورمديرعامل درامورحقوقي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد. ...
مشاهده
سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

با حكم مهندس مونسان ابراهيم شقاقي لوشكاني به سمت سرپرست مديريت امورحقوقي قرادادها واملاك سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
افتتاح هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي كشور در كيش

افتتاح هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي كشور در كيش

نخستین بالگرد پیستونی چهار نفره ایرانی و پهپاد "ابابیل ۳" ساخت متخصصان توانمند كشورمان درهفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

شبیه ساز (سیمولاتور) چند ماموریتي ابابیل 3 در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در جزیره کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
معرفي ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان

معرفي ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان

غرفه سازمان منطقه آزاد كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان ، ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش را به گردشگران كشورهاي مختلف معرفي مي كند. ...
مشاهده
برگزاري مسابقات فوتسال كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه

برگزاري مسابقات فوتسال كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه

240 ورزشكار، مربي و سرپرست از كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه دررقابتهاي فوتسال باهم رقابت مي كنند. ...
مشاهده
بهره برداری از طرحهای عمرانی در کیش با حضور مشاور رییس جمهور

بهره برداری از طرحهای عمرانی در کیش با حضور مشاور رییس جمهور

سه طرح تصفیه خانه فاضلاب ، سایت بازیافت نخاله های ساختمانی و پارک خانواده با حضور اکبر ترکان مشاو رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در کیش به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی سه پروژه مهم بندرگاهی نیز آغاز شد. ...
مشاهده
آغاز بكار نمايشگاه فرهنگي هنري عصرانه در كيش

آغاز بكار نمايشگاه فرهنگي هنري عصرانه در كيش

نمايشگاه فرهنگي هنري عصرانه فردا يك شنبه 23 شهريور در پارك خانواده گشايش مي يابد. ...
مشاهده