سال جدید ، سال عزت وپیشرفت کشور وتداوم روند توسعه جزیره کیش - تور کیش

سال جدید ، سال عزت وپیشرفت کشور وتداوم روند توسعه جزیره کیش

سال جدید ، سال عزت وپیشرفت کشور وتداوم روند توسعه جزیره کیش

سال جدید ، سال عزت وپیشرفت کشور وتداوم روند توسعه جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان اول فروردين پس از تحویل سال نو  با حضور در كنار قبور مطهر شهداي گمنام ضمن تبريك به ساكنان و گردشگران و آرزوي صحت ،سلامت و سعادت براي تمامي هموطنان گفت : امسال با موفقيت هاي دولت در عرصه روابط بين المللي و برنامه هاي موثر و هدفمند در جهت توسعه همه جانبه كشور سال عزت و پيشرفت ايران اسلامي خواهد بود.

وي با بيان اينكه جزيره كيش نيز به عنوان مهم ترين قطب گردشگري كشور در اجراي برنامه هاي توسعه اي خود عملكرد موفقي داشته است تصريح كرد : در دوسال گذشته عمده اهدافي را كه براي رونق همه جانبه جزيره كيش مد نظرداشتيم محقق شده است و به اميد خداوند و به مدد سياست هاي حمايتي دولت تدبير و اميد، امسال نيز اين روند روبه رشد با سرعت بيشتري ادامه مي يابد.

دكتر مونسان ايجاد شهر هوشمند (smart city ) ، شهر رسانه و فراهم شدن زيرساختهاي دولت الكترونيكي را سه برنامه مهم سازمان منطقه آزاد كيش در بخش عمراني برشمرد و افزود : سال گذشته با وجود كمبود بودجه در تحقق طرح هاي عمراني موفق بوديم و توانستيم طبق برنامه ريزي طرحهاي در دست اجرا را كامل كنيم.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش همچنين از آغاز بهره برداری از برج مراقبت و پايانه جديد فرودگاه بين المللي كيش در سال جاري خبر داد و گفت:مراحل طراحي وساخت  پايانه  مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفيت پذيرش سالانه چهار و نيم ميليون مسافر آغاز شده است كه پس ازپايانه  فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، دومین پايانه  بزرگ کشور خواهد بود.

دكتر مونسان به دو طرح مهم تجاری در بندرگاه كيش اشاره كرد و گفت : تكميل مراحل ساخت اسكله 35 هزارتني و پست اسكله رو رو، زيرساخت هاي لازم در بخش حمل و نقل دريايي را فراهم مي كند تا  شاهد رونق بيشتر فعاليت هاي  گسترده تجار و بازرگانان در جزيره كيش باشيم.

وي همچنين با اعلام اينكه بانك هاي آفشور به زودي درجزيره كيش تاسيس خواهند شد اظهارداشت : پس از تاييد بانك مركزي بانك هاي آفشور فعاليت خود را در جزيره كيش آغاز مي كنند و درپی راه اندازي مركز آزاد مالي در اين منطقه هستيم .

به گفته دكتر مونسان ، تكميل مراحل ساخت مصلاي بزرگ كيش ، فرهنگسراي مركزي و مجتمع فرهنگي آواي خليج فارس از جمله طرح هاي سازمان منطقه آزاد كيش در سال جاري و دربخش فرهنگي و اجتماعي  است.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه دربخش گردشگري ، ايجاد زير ساختهاي لازم ، افزايش خطوط پروازي از استانهاي مختلف كشور به جزيره كيش ،افزايش جاذبه هاي تفريحي وفراهم كردن امكانات و تسهيل سفر به جزيره كيش سبب افزايش آمار گردشگران اين منطقه شده است  ابراز اميدواري كرد امسال گردشگري جزيره كيش رونق بيشتري داشته باشد.

وي در خصوص طرح هاي توسعه اي در جزيره هندورابي گفت : امسال با ورود بخش خصوصي و تعامل گسترده آنها با سازمان منطقه آزاد كيش، سال توسعه و سرعت بخشي به طرح هاي عمراني جزيره هندورابي خواهد بود .

5.0450
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش : سال جديد با برنامه هاي هدفمند و موثر دولت سال عزت و پيشرفت كشور و تداوم روند توسعه جزيره كيش است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان اول فروردين پس از تحویل سال نو  با حضور در كنار قبور مطهر شهداي گمنام ضمن تبريك به ساكنان و گردشگران و آرزوي صحت ،سلامت و سعادت براي تمامي هموطنان گفت : امسال با موفقيت هاي دولت در عرصه روابط بين المللي و برنامه هاي موثر و هدفمند در جهت توسعه همه جانبه كشور سال عزت و پيشرفت ايران اسلامي خواهد بود.

وي با بيان اينكه جزيره كيش نيز به عنوان مهم ترين قطب گردشگري كشور در اجراي برنامه هاي توسعه اي خود عملكرد موفقي داشته است تصريح كرد : در دوسال گذشته عمده اهدافي را كه براي رونق همه جانبه جزيره كيش مد نظرداشتيم محقق شده است و به اميد خداوند و به مدد سياست هاي حمايتي دولت تدبير و اميد، امسال نيز اين روند روبه رشد با سرعت بيشتري ادامه مي يابد.

دكتر مونسان ايجاد شهر هوشمند (smart city ) ، شهر رسانه و فراهم شدن زيرساختهاي دولت الكترونيكي را سه برنامه مهم سازمان منطقه آزاد كيش در بخش عمراني برشمرد و افزود : سال گذشته با وجود كمبود بودجه در تحقق طرح هاي عمراني موفق بوديم و توانستيم طبق برنامه ريزي طرحهاي در دست اجرا را كامل كنيم.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش همچنين از آغاز بهره برداری از برج مراقبت و پايانه جديد فرودگاه بين المللي كيش در سال جاري خبر داد و گفت:مراحل طراحي وساخت  پايانه  مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفيت پذيرش سالانه چهار و نيم ميليون مسافر آغاز شده است كه پس ازپايانه  فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، دومین پايانه  بزرگ کشور خواهد بود.

دكتر مونسان به دو طرح مهم تجاری در بندرگاه كيش اشاره كرد و گفت : تكميل مراحل ساخت اسكله 35 هزارتني و پست اسكله رو رو، زيرساخت هاي لازم در بخش حمل و نقل دريايي را فراهم مي كند تا  شاهد رونق بيشتر فعاليت هاي  گسترده تجار و بازرگانان در جزيره كيش باشيم.

وي همچنين با اعلام اينكه بانك هاي آفشور به زودي درجزيره كيش تاسيس خواهند شد اظهارداشت : پس از تاييد بانك مركزي بانك هاي آفشور فعاليت خود را در جزيره كيش آغاز مي كنند و درپی راه اندازي مركز آزاد مالي در اين منطقه هستيم .

به گفته دكتر مونسان ، تكميل مراحل ساخت مصلاي بزرگ كيش ، فرهنگسراي مركزي و مجتمع فرهنگي آواي خليج فارس از جمله طرح هاي سازمان منطقه آزاد كيش در سال جاري و دربخش فرهنگي و اجتماعي  است.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه دربخش گردشگري ، ايجاد زير ساختهاي لازم ، افزايش خطوط پروازي از استانهاي مختلف كشور به جزيره كيش ،افزايش جاذبه هاي تفريحي وفراهم كردن امكانات و تسهيل سفر به جزيره كيش سبب افزايش آمار گردشگران اين منطقه شده است  ابراز اميدواري كرد امسال گردشگري جزيره كيش رونق بيشتري داشته باشد.

وي در خصوص طرح هاي توسعه اي در جزيره هندورابي گفت : امسال با ورود بخش خصوصي و تعامل گسترده آنها با سازمان منطقه آزاد كيش، سال توسعه و سرعت بخشي به طرح هاي عمراني جزيره هندورابي خواهد بود .

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

مراسم گشايش رسمي هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت 10 صبح سه شنبه 27 آبان در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد کشوری ، لشکری ، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های مهم داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: روند احداث پروژه توسعه بندری در این شهرستان به رغم محدودیت های مالی و اعتباری کشور رضایت بخش است. ...
مشاهده
تشریح فواید توسعه چابهار

تشریح فواید توسعه چابهار

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه چابهار می‌تواند مزیت‌های اقتصادی فراوانی را برای دیگر استان‌های کشور و حتی کشورهای همجوار فراهم کند. ...
مشاهده
تزریق واکسن جدید پنتاوالان از اول آذر ماه در مرکز بهداشتی درمانی بوعلی

تزریق واکسن جدید پنتاوالان از اول آذر ماه در مرکز بهداشتی درمانی بوعلی

تزریق واکسن جدید پنتاوالان از اول آذرماه به طور همزمان با سراسر کشور در کیش اجرایی خواهد شد. ...
مشاهده
گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش روندپیشرفت طرحهای عمرانی این جزیره رااعلام کرد. ...
مشاهده
گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

رشت – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی گفت: بحث گردشگری در کنار مزیت حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های مهم توسعه این منطقه است. ...
مشاهده