نشست ارزيابي فعاليت مناطق آزاد كشور در كيش - تور کیش

نشست ارزيابي فعاليت مناطق آزاد كشور در كيش

نشست ارزيابي فعاليت مناطق آزاد كشور در كيش

نشست ارزيابي فعاليت مناطق آزاد كشور در كيش

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين نشست كه شامگاه دوشنبه دوم فروردين با حضور مشاور رييس جمهور و تمامي مديران عامل مناطق آزاد كشور در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد كيش برگزار شد،

فعاليت هاي شاخص مناطق آزاد كشور با محور يت تحقق اقتصاد مقاومتي براي ارائه گزارش به رييس جمهور بررسي شد.

دكتر تركان در اين نشست با بيان اينكه نامگذاري امسال با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل  توسط رهبر معظم انقلاب بيانگر اهميت و جايگاه ويژه اقتصاد مقاومتي در توسعه همگون و همه جانبه كشور است گفت مناطق آزاد به عنوان پايلوت اجراي طرحهاي توسعه اي و تعميم آن به ساير شهرهاي كشور درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نقش كليدي دارند.

دبير شورايعالي مناطق آزاد با اشاره به تاكيد رييس جمهور كشورمان بر لزوم توجه ويژه  اين مناطق براي فعاليت مبتني بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: صنايع با فناوري بالا، توسعه صادرات، فراهم كردن شرايط تسهيل توليد براي فعالان اقتصادي و تامين منابع مالي  و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي  4 محور اصلي سنجش فعاليت هاي مناطق آزاد هستند.

وي با بيان اينكه برطرف شدن برخي مشكلات در مناطق آزاد كشور نيازمند سياست هاي حمايتي دولت، و تعامل گسترده تر دستگاههاي اجرايي با سازمان هاي مناطق آزاد است ابراز اميدواري كرد نگاه ويژه رييس جمهور به عملكرد و نقش موثر اين مناطق در توسعه و رونق اقتصادي كشور زمينه ساز حل مشكلات و تسهيل شرايط فعاليت مناطق آزاد باشد.

دكتر تركان با اشاره به اينكه در هر منطقه منطبق با محور اصلي فعاليت ها تلاش شده است تا زيرساخت هاي لازم براي توسعه و تبديل شدن به الگوي نمونه كشوري فراهم شود اظهار داشت: در مناطق آزاد كيش و ماكو براي تامين زيرساخت هاي آموزشي ساخت مدارس در دستور كار قرار گرفت كه درمنطقه آزاد ماكو بخش خصوصي نيز مشاركت داشته است. در منطقه آزاد اروند هم 600 مدرسه تعمير و بهسازي شدند.

در مبحث بهداشت و درمان نيز جزيره كيش با توسعه و تجهيز تنها بيمارستان منطقه در زمينه ارتقاء شاخص هاي سلامت و توسعه گردشگري سلامت پيشرفت چشمگيري داشته است ضمن اين كه اين بيمارستان توانسته است رتبه ممتاز كشوري را كسب نمايد.

مشاور رييس جمهور در خصوص شاخص ترين محورهاي فعاليت در هر يك از مناطق به  طرح شهر هوشمند و دولت الكترونيك، واحد توليد همانند ساز بافت و 130 شركت با فناوري پيشرفته در حفاري هاي دريايي در جزيره كيش، كشت گلخانه اي پيشرفته در ارس با انتقال فناوري از هلند، پارك فناوري و مركز تحقيقات زيستي قشم و 8 واحد كوچك پالايشگاهي در اروند،  واحد هاي نمونه صادرات پوشاك در انزلي وايجاد سه پايانه صادراتي در ماكو اشاره  و تاكيد كرد هريك از مناطق با عملكردي منطبق بر پتانسيل هاي خود مي توانند رونق اقتصادي را تسريع و تسهيل كنند.

دكتر تركان با اشاره به اهميت فراهم شدن زير ساخت هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي  و تاسيس بانك هاي آف شور در مناطق آزاد به تفاهم نامه شورايعالي مناطق آزاد با سازمان بورس و اوراق بهادار كشور اشاره كرد وگفت: اين سازمان اعلام كرده است براي تامين اعتبار طرح هاي عمراني و اقتصادي در مناطق آزاد تا سقف 3 هزارميليارد تومان آمادگي دارد.  

دكتر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز دراين نشست با اشاره به اينكه در راستاي تسهيل شرايط جذب سرمايه گذاري و رونق فعاليت هاي اقتصادي با چندين بانك تفاهم نامه هايي امضا شده است گفت: فعال سازي واحد هاي صنعتي غير فعال، توسعه صنايع با فناوري بالا، تكميل زيرساخت هاي لازم در بخش هاي گردشگري و حمل و نقل دريايی، منابع انرژي، خدمات بندري و فرودگاه، و توسعه گردشگري سلامت از شاخص ترين فعاليت هاي سازمان منطقه آزاد كيش در دوسال اخير بوده است.   

لازم به ذكر است رييس جمهور كشورمان كه از ظهر امروز به جزيره كيش سفر كرده است فردا سه شنبه سوم فروردين با دكتر تركان مشاور رييس جمهور ودبيرشورايعالي مناطق آزاد و تمامي مديران عامل مناطق آزاد كشور جلسه خواهد داشت.

5.0450
دكتر تركان فعاليت مناطق آزاد كشور در سال 94 را با محور يت تحقق اقتصاد مقاومتي بررسي كرد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين نشست كه شامگاه دوشنبه دوم فروردين با حضور مشاور رييس جمهور و تمامي مديران عامل مناطق آزاد كشور در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد كيش برگزار شد،

فعاليت هاي شاخص مناطق آزاد كشور با محور يت تحقق اقتصاد مقاومتي براي ارائه گزارش به رييس جمهور بررسي شد.

دكتر تركان در اين نشست با بيان اينكه نامگذاري امسال با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل  توسط رهبر معظم انقلاب بيانگر اهميت و جايگاه ويژه اقتصاد مقاومتي در توسعه همگون و همه جانبه كشور است گفت مناطق آزاد به عنوان پايلوت اجراي طرحهاي توسعه اي و تعميم آن به ساير شهرهاي كشور درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نقش كليدي دارند.

دبير شورايعالي مناطق آزاد با اشاره به تاكيد رييس جمهور كشورمان بر لزوم توجه ويژه  اين مناطق براي فعاليت مبتني بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: صنايع با فناوري بالا، توسعه صادرات، فراهم كردن شرايط تسهيل توليد براي فعالان اقتصادي و تامين منابع مالي  و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي  4 محور اصلي سنجش فعاليت هاي مناطق آزاد هستند.

وي با بيان اينكه برطرف شدن برخي مشكلات در مناطق آزاد كشور نيازمند سياست هاي حمايتي دولت، و تعامل گسترده تر دستگاههاي اجرايي با سازمان هاي مناطق آزاد است ابراز اميدواري كرد نگاه ويژه رييس جمهور به عملكرد و نقش موثر اين مناطق در توسعه و رونق اقتصادي كشور زمينه ساز حل مشكلات و تسهيل شرايط فعاليت مناطق آزاد باشد.

دكتر تركان با اشاره به اينكه در هر منطقه منطبق با محور اصلي فعاليت ها تلاش شده است تا زيرساخت هاي لازم براي توسعه و تبديل شدن به الگوي نمونه كشوري فراهم شود اظهار داشت: در مناطق آزاد كيش و ماكو براي تامين زيرساخت هاي آموزشي ساخت مدارس در دستور كار قرار گرفت كه درمنطقه آزاد ماكو بخش خصوصي نيز مشاركت داشته است. در منطقه آزاد اروند هم 600 مدرسه تعمير و بهسازي شدند.

در مبحث بهداشت و درمان نيز جزيره كيش با توسعه و تجهيز تنها بيمارستان منطقه در زمينه ارتقاء شاخص هاي سلامت و توسعه گردشگري سلامت پيشرفت چشمگيري داشته است ضمن اين كه اين بيمارستان توانسته است رتبه ممتاز كشوري را كسب نمايد.

مشاور رييس جمهور در خصوص شاخص ترين محورهاي فعاليت در هر يك از مناطق به  طرح شهر هوشمند و دولت الكترونيك، واحد توليد همانند ساز بافت و 130 شركت با فناوري پيشرفته در حفاري هاي دريايي در جزيره كيش، كشت گلخانه اي پيشرفته در ارس با انتقال فناوري از هلند، پارك فناوري و مركز تحقيقات زيستي قشم و 8 واحد كوچك پالايشگاهي در اروند،  واحد هاي نمونه صادرات پوشاك در انزلي وايجاد سه پايانه صادراتي در ماكو اشاره  و تاكيد كرد هريك از مناطق با عملكردي منطبق بر پتانسيل هاي خود مي توانند رونق اقتصادي را تسريع و تسهيل كنند.

دكتر تركان با اشاره به اهميت فراهم شدن زير ساخت هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي  و تاسيس بانك هاي آف شور در مناطق آزاد به تفاهم نامه شورايعالي مناطق آزاد با سازمان بورس و اوراق بهادار كشور اشاره كرد وگفت: اين سازمان اعلام كرده است براي تامين اعتبار طرح هاي عمراني و اقتصادي در مناطق آزاد تا سقف 3 هزارميليارد تومان آمادگي دارد.  

دكتر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز دراين نشست با اشاره به اينكه در راستاي تسهيل شرايط جذب سرمايه گذاري و رونق فعاليت هاي اقتصادي با چندين بانك تفاهم نامه هايي امضا شده است گفت: فعال سازي واحد هاي صنعتي غير فعال، توسعه صنايع با فناوري بالا، تكميل زيرساخت هاي لازم در بخش هاي گردشگري و حمل و نقل دريايی، منابع انرژي، خدمات بندري و فرودگاه، و توسعه گردشگري سلامت از شاخص ترين فعاليت هاي سازمان منطقه آزاد كيش در دوسال اخير بوده است.   

لازم به ذكر است رييس جمهور كشورمان كه از ظهر امروز به جزيره كيش سفر كرده است فردا سه شنبه سوم فروردين با دكتر تركان مشاور رييس جمهور ودبيرشورايعالي مناطق آزاد و تمامي مديران عامل مناطق آزاد كشور جلسه خواهد داشت.

مطالب مرتبط :
انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

مهندس مونسان درحكمي محمد حسن ابوالحسني را به سمت مشاورمديرعامل درامورحقوقي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد. ...
مشاهده
سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

با حكم مهندس مونسان ابراهيم شقاقي لوشكاني به سمت سرپرست مديريت امورحقوقي قرادادها واملاك سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد. ...
مشاهده
برگزاري سومين نشست مادران قصه گو با حضور مصطفي رحماندوست

برگزاري سومين نشست مادران قصه گو با حضور مصطفي رحماندوست

شاعرنام آشناي كودكان درسومين نشست مادران قصه گو ميهمان جزيره كيش است. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
افتتاح هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي كشور در كيش

افتتاح هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي كشور در كيش

نخستین بالگرد پیستونی چهار نفره ایرانی و پهپاد "ابابیل ۳" ساخت متخصصان توانمند كشورمان درهفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

شبیه ساز (سیمولاتور) چند ماموریتي ابابیل 3 در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در جزیره کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

علاء الدين بروجردي درسفربه كيش با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد دربخش هاي زيربنايي وعمراني با تاكيد برپايداري محيط زيست گفت : فعاليت هاي ارزشمندي درجزيره كيش انجام شده است. ...
مشاهده
بازديد وزير ورزش و جوانان كشور از امكانات ورزشي كيش

بازديد وزير ورزش و جوانان كشور از امكانات ورزشي كيش

دکتر محمود گودرزی كه براي حضوردرمراسم اختتامیه مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا – اقیانوسیه به كيش سفركرده عصر امروز ازامكانات ورزشي جزيره بازديد كرد. ...
مشاهده
فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

درهفته نخست رقابتهاي فيوچرز كيش 65 تنيسور خارجي و23 تنيسور ايراني با هم رقابت مي كنند. ...
مشاهده