مدیریت پسماندهای ویژه از طریق شركتهای دارای مجوز در كیش - تور کیش

مدیریت پسماندهای ویژه از طریق شركتهای دارای مجوز در كیش

مدیریت پسماندهای ویژه از طریق شركتهای دارای مجوز در كیش

مدیریت پسماندهای ویژه از طریق شركتهای دارای مجوز در كیش

مریم محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد اقدام اخیر یك شركت حفاری در زمینه تخلیه زباله، پسماندهای صنعتی و ویژه در اراضی جنگلی كیش افزود: طبق ماده 7 قانون مدیریت پسمانـد، امحای پسـماندهای صـنعتی و ویـژه برعهده تولیدكننده آن است و تمام شركتهای نفتی باید طبق دستورالعمل های (HSE) اداره كل بهداشت ایمنی و محیط زیست وزارت نفت نسبت به مدیریت مواد زائد خود اقدام كنند.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمین در جزیره كیش و معضلات مدیریت پسماند در جزایر كوچك در شرایط كنونی ساماندهی مدیریت پسماند های جامد با تاكیدات مدیر عامل سازمان در اولویت قرار گرفته است.

محمدی گفت: از سال ٩٠ نیز پیرو مشكلات عدیده ای كه از دفع پسماندهای شركتهای خدمات نفت و گاز در جزیره ایجاد شد، تمامی این شركت ها مطابق موارد قانونی ملزم شدند تا از طریق شركتهای دارای صلاحیت و مجوز سازمان محیط زیست نسبت به مدیریت پسماندهای تولیدی خود و خارج كردن آن از جزیره اقدام كنند.

رئیس محیط زیست كیش تصریح كرد: دستور العمل یاد شده در راستای حفاظت بهینه از محیط زیست حساس جزیره در قراردادهای شركتهای نفتی نیز گنجانده می شود.

وی اضافه كرد: تولیدكنندگان پسماندهای ویژه در جزیره كیش با مراجعه به سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست می توانند نسبت به شناسایی شركتهای امحا كننده و فعال در این زمینه اقدام نموده و زباله های تفكیك شده خود را از طریق شركتهای دارای مجوز مدیریت كنند.

محمدی گفت: با تاكید مدیر عامل سازمان در زمینه نظارت مستمر بر فعالیتهای صنعتی و خدماتی جهت پیشگیری از آلودگی در كیش، اداره محیط زیست معاونت عمرانی سازمان نسبت به بازرسی مستمر شركتهای مذكور اقدام كرده و به شدت با خاطیان برخورد می كند .

وی اضافه كرد: این شركت حفاری از جمله شركتهای است كه با داشتن یارد های ( سایت ) متعدد در كیش، پسماندهای متنوعی شامل مواد مستعمل، پسماندها، افزایه های شیمیایی، بشكه های حاوی مواد شیمیایی و گل حفاری را مدتها در این سایت به حال خود رها كرده بود وتمدید مجوز فعالیت وی وابسته به خارج كردن این مواد از جزیره شد.

به گفته محمدی، در بازدید های انجام شده در اردیبهشت ماه امسال مشاهد شد كه پیمانكار انتخابی این شركت اقدام به خروج مواد صنعتی و ویژه در قالب نخاله ساختمانی از یارد بندر گاه كیش به سمت جزیره كرده كه با توجه به بررسی انجام شده این مواد در بخش هایی از جاده های جنگلی و سایت نخاله ها تخلیه شده و پیگیری جهت پیشگیری از تكرار موضوع و اخذ جرایم برای جبران خسارت وارده در حال انجام است.

یكی از مسئولان این شركت حفاری با بیان اینكه شركت های حفاری دیگری در كیش فعالیت می كنند و ممكن است برخی به دنبال تخریب ما باشند افزود: این شركت پیمانكارانی برای جمع آوری زباله و پسماندهای خود دارد و تمام زباله ها پس از جمع آوری و تفكیك برای دفن به بندر چارك منتقل می شود و تا زمانی كه پسماندهای حاصل از فعالیت ها و حفاری ها به بیرون از جزیره منتقل شود به صورت كامل نظارت می شود و محیط زیست آن را تایید می كند.

وی با تكذیب اینكه ز باله ها متعلق به این شركت است به ایرنا گفت : امكان ندارد پیمانكاران ما چنین كاری كرده باشند .

یكی از پیمانكاران طرف قرار داد با این شركت گفت : ما در شروع فعالیت قرار دادی حاوی رعایت نكات زیست محیطی با شركت ها می بندیم ، همچنین قرار دادهایی را با شهرداری بندر لنگه داریم كه پسماندها پس از بارگیری به بازیافت این بندر منتقل و بخش هایی از آن دفن می شود.

وی اظهار داشت : هر سرویسی كه از جزیره خارج می شود با كسب مجوز از محیط زیست است .

این پیمانكار با بیان اینكه بر روی تمامی خودروهای حامل پسماند چادر كشیده و سپس انتقال داده می شود افزود : ما تابع قوانین درج شده در قرار داد هستیم و از آن تخلف نمی كنیم .

وی گفت : زباله های حاصل از فعالیت دكل های دریایی با شناور به سمت جزیره می ایند و پس از آن بارگیری و به سمت بندرلنگه برای دفن و بازیافت منتقل می شوند.

وی تصریح كرد : برای انتقال این مواد باید پروانه خروج دریافت شود ، ناظران و ارزیابانی كه عهده دار نظارت هستند و در تمامی مراحل بارگیری ، باسكول و خروج بر كار نظارت كامل دارند .

مدیر عامل این شركت پیمانكار نیز به ایرنا گفت : ما دو ماه است كه با این شركت حفاری قرار داد داریم و بر اساس توافق صورت گرفته با محیط زیست و تحت نظارت آن تمامی مواد حاصل از حفاری ها را تحت نظارت گمرك ، نماینده حفاری و محیط زیست بارگیری و به خارج از جزیره منتقل می كنیم .

وی اضافه كرد : مواد حاصل از حفاری ها با اسكورت ناظران تا بندرگاه كیش هدایت و پس از انجام امور گمركی به خارج از جزیره منتقل می شود .

مدیرعامل این شركت پیمانكار گفت : ما هر ماه گزارش عملكرد ، تعداد كامیون ها بارگیری و تخلیه شده را همراه با مستندات به شركت حفاری طرف قرار داد و محیط زیست ارائه می دهیم .

وی تصریح كرد : تا كنون از طرف شركت ما هیچ تخطی از قانون صورت نگرفته است .

یك مسئول در شركت سرمایه گذاری و توسعه كیش با تاكید بر اینكه شركت های نفتی و حفاری باید كارهای پیمانكاری ضایعات خود را به شركت های دارای مجوز بدهند افزود : در بین این پسماندهای خاكی كه برای خنك كردن منطقه حفاری بكار می رود و همچنین بشكه های حاوی مواد وجود دارد كه برای آزمایش و تشخیص نوع مواد آن اقدام می شود .

وی افزود : این امكان وجود دارد شركت پیمانكاری كه اقدام به خرید ضایعات آهن آلات كرده در موقع انباشتگی مواد حاصل از حفاری برخی مواد صنعتی نیز با آن مخلوط شده باشد كه به طور قطع اگر موردی مشاهده شده از روی عمد صورت نگرفته است .

این مسئول گفت : مواد مورد نظر حدود 4 تا 5 تن بوده و ممكن است این حجم برای شركت مورد نظر صرفه اقتصادی نداشته كه آن را از جزیره خارج كند و با از روی بی تدبیری آن را در كنار جاده رها كرده است .

5.0450
رئیس محیط زیست كیش گفت: تولیدكنندگان پسماندهای ویژه در جزیره كیش می توانند با مراجعه به سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، شركتهای امحاكننده و فعال در این زمینه را شناسایی و زباله های تفكیك شده خود را ازطریق شركتهای دارای مجوز مدیریت كنند.

مریم محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد اقدام اخیر یك شركت حفاری در زمینه تخلیه زباله، پسماندهای صنعتی و ویژه در اراضی جنگلی كیش افزود: طبق ماده 7 قانون مدیریت پسمانـد، امحای پسـماندهای صـنعتی و ویـژه برعهده تولیدكننده آن است و تمام شركتهای نفتی باید طبق دستورالعمل های (HSE) اداره كل بهداشت ایمنی و محیط زیست وزارت نفت نسبت به مدیریت مواد زائد خود اقدام كنند.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمین در جزیره كیش و معضلات مدیریت پسماند در جزایر كوچك در شرایط كنونی ساماندهی مدیریت پسماند های جامد با تاكیدات مدیر عامل سازمان در اولویت قرار گرفته است.

محمدی گفت: از سال ٩٠ نیز پیرو مشكلات عدیده ای كه از دفع پسماندهای شركتهای خدمات نفت و گاز در جزیره ایجاد شد، تمامی این شركت ها مطابق موارد قانونی ملزم شدند تا از طریق شركتهای دارای صلاحیت و مجوز سازمان محیط زیست نسبت به مدیریت پسماندهای تولیدی خود و خارج كردن آن از جزیره اقدام كنند.

رئیس محیط زیست كیش تصریح كرد: دستور العمل یاد شده در راستای حفاظت بهینه از محیط زیست حساس جزیره در قراردادهای شركتهای نفتی نیز گنجانده می شود.

وی اضافه كرد: تولیدكنندگان پسماندهای ویژه در جزیره كیش با مراجعه به سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست می توانند نسبت به شناسایی شركتهای امحا كننده و فعال در این زمینه اقدام نموده و زباله های تفكیك شده خود را از طریق شركتهای دارای مجوز مدیریت كنند.

محمدی گفت: با تاكید مدیر عامل سازمان در زمینه نظارت مستمر بر فعالیتهای صنعتی و خدماتی جهت پیشگیری از آلودگی در كیش، اداره محیط زیست معاونت عمرانی سازمان نسبت به بازرسی مستمر شركتهای مذكور اقدام كرده و به شدت با خاطیان برخورد می كند .

وی اضافه كرد: این شركت حفاری از جمله شركتهای است كه با داشتن یارد های ( سایت ) متعدد در كیش، پسماندهای متنوعی شامل مواد مستعمل، پسماندها، افزایه های شیمیایی، بشكه های حاوی مواد شیمیایی و گل حفاری را مدتها در این سایت به حال خود رها كرده بود وتمدید مجوز فعالیت وی وابسته به خارج كردن این مواد از جزیره شد.

به گفته محمدی، در بازدید های انجام شده در اردیبهشت ماه امسال مشاهد شد كه پیمانكار انتخابی این شركت اقدام به خروج مواد صنعتی و ویژه در قالب نخاله ساختمانی از یارد بندر گاه كیش به سمت جزیره كرده كه با توجه به بررسی انجام شده این مواد در بخش هایی از جاده های جنگلی و سایت نخاله ها تخلیه شده و پیگیری جهت پیشگیری از تكرار موضوع و اخذ جرایم برای جبران خسارت وارده در حال انجام است.

یكی از مسئولان این شركت حفاری با بیان اینكه شركت های حفاری دیگری در كیش فعالیت می كنند و ممكن است برخی به دنبال تخریب ما باشند افزود: این شركت پیمانكارانی برای جمع آوری زباله و پسماندهای خود دارد و تمام زباله ها پس از جمع آوری و تفكیك برای دفن به بندر چارك منتقل می شود و تا زمانی كه پسماندهای حاصل از فعالیت ها و حفاری ها به بیرون از جزیره منتقل شود به صورت كامل نظارت می شود و محیط زیست آن را تایید می كند.

وی با تكذیب اینكه ز باله ها متعلق به این شركت است به ایرنا گفت : امكان ندارد پیمانكاران ما چنین كاری كرده باشند .

یكی از پیمانكاران طرف قرار داد با این شركت گفت : ما در شروع فعالیت قرار دادی حاوی رعایت نكات زیست محیطی با شركت ها می بندیم ، همچنین قرار دادهایی را با شهرداری بندر لنگه داریم كه پسماندها پس از بارگیری به بازیافت این بندر منتقل و بخش هایی از آن دفن می شود.

وی اظهار داشت : هر سرویسی كه از جزیره خارج می شود با كسب مجوز از محیط زیست است .

این پیمانكار با بیان اینكه بر روی تمامی خودروهای حامل پسماند چادر كشیده و سپس انتقال داده می شود افزود : ما تابع قوانین درج شده در قرار داد هستیم و از آن تخلف نمی كنیم .

وی گفت : زباله های حاصل از فعالیت دكل های دریایی با شناور به سمت جزیره می ایند و پس از آن بارگیری و به سمت بندرلنگه برای دفن و بازیافت منتقل می شوند.

وی تصریح كرد : برای انتقال این مواد باید پروانه خروج دریافت شود ، ناظران و ارزیابانی كه عهده دار نظارت هستند و در تمامی مراحل بارگیری ، باسكول و خروج بر كار نظارت كامل دارند .

مدیر عامل این شركت پیمانكار نیز به ایرنا گفت : ما دو ماه است كه با این شركت حفاری قرار داد داریم و بر اساس توافق صورت گرفته با محیط زیست و تحت نظارت آن تمامی مواد حاصل از حفاری ها را تحت نظارت گمرك ، نماینده حفاری و محیط زیست بارگیری و به خارج از جزیره منتقل می كنیم .

وی اضافه كرد : مواد حاصل از حفاری ها با اسكورت ناظران تا بندرگاه كیش هدایت و پس از انجام امور گمركی به خارج از جزیره منتقل می شود .

مدیرعامل این شركت پیمانكار گفت : ما هر ماه گزارش عملكرد ، تعداد كامیون ها بارگیری و تخلیه شده را همراه با مستندات به شركت حفاری طرف قرار داد و محیط زیست ارائه می دهیم .

وی تصریح كرد : تا كنون از طرف شركت ما هیچ تخطی از قانون صورت نگرفته است .

یك مسئول در شركت سرمایه گذاری و توسعه كیش با تاكید بر اینكه شركت های نفتی و حفاری باید كارهای پیمانكاری ضایعات خود را به شركت های دارای مجوز بدهند افزود : در بین این پسماندهای خاكی كه برای خنك كردن منطقه حفاری بكار می رود و همچنین بشكه های حاوی مواد وجود دارد كه برای آزمایش و تشخیص نوع مواد آن اقدام می شود .

وی افزود : این امكان وجود دارد شركت پیمانكاری كه اقدام به خرید ضایعات آهن آلات كرده در موقع انباشتگی مواد حاصل از حفاری برخی مواد صنعتی نیز با آن مخلوط شده باشد كه به طور قطع اگر موردی مشاهده شده از روی عمد صورت نگرفته است .

این مسئول گفت : مواد مورد نظر حدود 4 تا 5 تن بوده و ممكن است این حجم برای شركت مورد نظر صرفه اقتصادی نداشته كه آن را از جزیره خارج كند و با از روی بی تدبیری آن را در كنار جاده رها كرده است .

مطالب مرتبط :
آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری شنبه 10 آذردر مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز شد ...
مشاهده
فرماندار قشم: دوگانگی مدیریت در قشم ناشی از تنوع تفسیرها از قوانین است

فرماندار قشم: دوگانگی مدیریت در قشم ناشی از تنوع تفسیرها از قوانین است

قشم - ایرنا - فرماندار شهرستان قشم گفت: مشکل دوگانگی مدیریت در قشم ناشی از نوع برداشت ها و تفسیرها از قوانین است. ...
مشاهده
صدور بیش از 490 مجوز اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

صدور بیش از 490 مجوز اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

493 مجوز فعالیت های اقتصادی از ابتدای امسال تا کنون در منطقه آزاد انزلی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 95 درصد رشد داشته است. ...
مشاهده
ایران به خوبی دارای سه شرط تاریخ، میزبانی و ارزش های علمی در برگزاری کنگره اورولوژی است

ایران به خوبی دارای سه شرط تاریخ، میزبانی و ارزش های علمی در برگزاری کنگره اورولوژی است

مراسم گشایش کنگره بین المللی اورولوژی عصر روز جمعه 14آذرماه در کیش برگزار شد. ...
مشاهده
گسترش گردشگری سلامت در کیش از اهداف ویژه مهندس مونسان است

گسترش گردشگری سلامت در کیش از اهداف ویژه مهندس مونسان است

مراسم گشایش کنگره آموزشی آندوسكوپي مغز ETV جمعه 21 آذر با حضور جمعی از متخصصان و جراحان مغز و اعصاب کشور در کیش برگزار شد. ...
مشاهده
برگزاري کلاس مدیریت ایمنی (SMS ) درشرکت هواپیمای کیش

برگزاري کلاس مدیریت ایمنی (SMS ) درشرکت هواپیمای کیش

سومین دوره آموزشي سیستم مدیریت ایمنی (SMS ) با حضور اساتید سازمان هواپیمایی کشوری از در شرکت هواپیمایی کیش درحال برگزاريست . ...
مشاهده
رشد صدور مجوز فعاليت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

رشد صدور مجوز فعاليت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

صدور مجوز فعاليت اقتصادی منطقه آزاد انزلی در ۹ ماه گذشته ۱۰۹ درصد رشد داشته است. ...
مشاهده
مجوز تردد خودرو از منطقه آزاد ماکو به مرکز آذربایجان‌غربی صادر شود

مجوز تردد خودرو از منطقه آزاد ماکو به مرکز آذربایجان‌غربی صادر شود

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس ‌گفت: تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو به مرکز استان از مطالبات مردم این آذربایجان‌غربی بوده و نیازمند توجه دولت است. ...
مشاهده
حمایت ویژه جهاد کشاورزی قشم ازطرح تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

حمایت ویژه جهاد کشاورزی قشم ازطرح تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

مدیر جهاد کشاورزی قشم گفت: یکی از سیاستهای اصلی این مدیریت پیگیری و اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی و احیاء باغات فرسوده در شهرستان قشم می باشد. ...
مشاهده
كارگاه آموزش مسائل حقوقی ویژه مددجویان كمیته امداد قشم برگزار شد

كارگاه آموزش مسائل حقوقی ویژه مددجویان كمیته امداد قشم برگزار شد

مدیر كمیته امداد قشم گفت: كارگاه آموزش مسائل حقوقی ویژه خانواده های تحت حمایت در محل سالن اجتماعات این نهاد برگزار شد. ...
مشاهده