رشد سه برابری مناقصات و مزایدات کیش در سه ماه نخست سال 95 در پی توسعه عمرانی و زیر ساختی - تور کیش

رشد سه برابری مناقصات و مزایدات کیش در سه ماه نخست سال 95 در پی توسعه عمرانی و زیر ساختی

رشد سه برابری مناقصات و مزایدات کیش در سه ماه نخست سال 95 در پی توسعه عمرانی و زیر ساختی

رشد سه برابری مناقصات و مزایدات کیش در سه ماه نخست سال 95 در پی توسعه عمرانی و زیر ساختی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش 1/3 برابری مناقصات و مزایدات در سه ماهه نخست سال 95 در مقایسه با سال گذشته بیانگر  پیشرفت شتابان اقدامات عمرانی و زیر بنایی در جزیره کیش است.

بر اساس آمارها  تعداد 19 مناقصه و مزایده از ابتدای سال 95 تا پایان خرداد ماه توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار شده است که با تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شفاف سازی و واگذاری مناقصات بر اساس شایستگی و ضوابط قانونی اولویت نخست در این بخش بوده است.

بنابر این گزارش، در همین مدت، تعداد 455 صورت وضعیت  در واحد پیمان و رسیدگی این شرکت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/1 رشد داشته است.

همچنین، در خصوص تضمین کیفیت، ممیزی های نگهداری سال اول سیستم مدیریت یکپارچه اداره ایمنی و آتش نشانی کیش بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت یکپارچه فرودگاه بین المللی کیش بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008 ،ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007، ممیزی نگهداری سال دوم  سیستم مدیریت پیگیری شکایات و پایش نظرات مشتریان در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بر اساس استانداردهای  ISO 10002:2014 و ISO 10004:2010، ممیزی صدور گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه در تصفیه خانه فاضلاب و پسماند بر اساس ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و  سیستم مدیریت کیفیت در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015  انجام شده در این شرکت است.

پیش بینی می شود تعداد 52 مناقصه و مزایده نیز تا پایان سال جاری تدوین و برگزار شود.

بررسی و اقدام در خصوص درخواست برگزاری مناقصات و مزایدات، ورود اطلاعات اسناد و مدارک مناقصات، مزایدات و معاملات صورت گرفته در سامانه بازرسی کل کشور و سامانه مناقصات کشور و اعلام برنده این مناقصات و مزایدات، تهیه و تنظیم قرار داد و نظارت بر انجام کلیه مراحل قانونی، بررسی کارکردهای موقت و قطعی پیمانکاران، مشاوران و ارائه دهندگان خدمات، بررسی و اقدام در خصوص کلیه در خواستهای تحویل موقت، تحویل قطعی و طبقه بندی زمین و شرکت در جلسات مربوطه به پروژه ها، شرکت در جلسات مختلف اعم از کمیسیون معاملات، کمیسیون فنی، کمیته معاملات متوسط، کمیته فنی و بازرگانی، تهیه آمار و گزارشات در حوزه های مختلف شرکت،  تهیه و تدوین آئین نامه، ضوابط و مقررات داخلی مورد نیاز در زمینه های مرتبط، تجزیه و تحلیل گزارشات دریافتی و ارئه راهکارهای اصلاحی به منظور بهینه سازی روش های موجود و حل و فصل مسایل، شناسایی، مستند سازی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای شرکت و پایش و اندازه گیری آنها، انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در خصوص عدم انطباقهای موجود و دریافت گواهینامه های مربوطه و پایش مداوم و مستمر عملکرد فرآیند های شرکت از طریق واحد تضمین کیفیت از جمله فعالیت های واحد پیمان و رسیدگی در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش است.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از اول مرداد ماه 95 به سه شرکت جدید با نام های سرمایه گذاری و توسعه کیش، توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش و شرکت عمران،‌ آب و خدمات منطقه آزاد کیش تفکیک شد.

5.0450
در سه ماه نخست سال جاری برگزاری 19 مناقصه و مزایده خبر از پیشرفت شتابان فعالیت های عمرانی و زیر بنایی کیش می دهد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش 1/3 برابری مناقصات و مزایدات در سه ماهه نخست سال 95 در مقایسه با سال گذشته بیانگر  پیشرفت شتابان اقدامات عمرانی و زیر بنایی در جزیره کیش است.

بر اساس آمارها  تعداد 19 مناقصه و مزایده از ابتدای سال 95 تا پایان خرداد ماه توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار شده است که با تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شفاف سازی و واگذاری مناقصات بر اساس شایستگی و ضوابط قانونی اولویت نخست در این بخش بوده است.

بنابر این گزارش، در همین مدت، تعداد 455 صورت وضعیت  در واحد پیمان و رسیدگی این شرکت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/1 رشد داشته است.

همچنین، در خصوص تضمین کیفیت، ممیزی های نگهداری سال اول سیستم مدیریت یکپارچه اداره ایمنی و آتش نشانی کیش بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت یکپارچه فرودگاه بین المللی کیش بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008 ،ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007، ممیزی نگهداری سال دوم  سیستم مدیریت پیگیری شکایات و پایش نظرات مشتریان در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بر اساس استانداردهای  ISO 10002:2014 و ISO 10004:2010، ممیزی صدور گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه در تصفیه خانه فاضلاب و پسماند بر اساس ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و  سیستم مدیریت کیفیت در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015  انجام شده در این شرکت است.

پیش بینی می شود تعداد 52 مناقصه و مزایده نیز تا پایان سال جاری تدوین و برگزار شود.

بررسی و اقدام در خصوص درخواست برگزاری مناقصات و مزایدات، ورود اطلاعات اسناد و مدارک مناقصات، مزایدات و معاملات صورت گرفته در سامانه بازرسی کل کشور و سامانه مناقصات کشور و اعلام برنده این مناقصات و مزایدات، تهیه و تنظیم قرار داد و نظارت بر انجام کلیه مراحل قانونی، بررسی کارکردهای موقت و قطعی پیمانکاران، مشاوران و ارائه دهندگان خدمات، بررسی و اقدام در خصوص کلیه در خواستهای تحویل موقت، تحویل قطعی و طبقه بندی زمین و شرکت در جلسات مربوطه به پروژه ها، شرکت در جلسات مختلف اعم از کمیسیون معاملات، کمیسیون فنی، کمیته معاملات متوسط، کمیته فنی و بازرگانی، تهیه آمار و گزارشات در حوزه های مختلف شرکت،  تهیه و تدوین آئین نامه، ضوابط و مقررات داخلی مورد نیاز در زمینه های مرتبط، تجزیه و تحلیل گزارشات دریافتی و ارئه راهکارهای اصلاحی به منظور بهینه سازی روش های موجود و حل و فصل مسایل، شناسایی، مستند سازی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای شرکت و پایش و اندازه گیری آنها، انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در خصوص عدم انطباقهای موجود و دریافت گواهینامه های مربوطه و پایش مداوم و مستمر عملکرد فرآیند های شرکت از طریق واحد تضمین کیفیت از جمله فعالیت های واحد پیمان و رسیدگی در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش است.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از اول مرداد ماه 95 به سه شرکت جدید با نام های سرمایه گذاری و توسعه کیش، توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش و شرکت عمران،‌ آب و خدمات منطقه آزاد کیش تفکیک شد.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
تيم ملي فوتبال ناشنوایان ايران به عنوان تيم نخست به دور دوم صعود كرد

تيم ملي فوتبال ناشنوایان ايران به عنوان تيم نخست به دور دوم صعود كرد

بازی های دور اول مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا –اقیانوسیه عصر دوشنبه سوم آذر با حضور رئیس فدراسیون فوتبال کشور به پایان رسید. ...
مشاهده
فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

درهفته نخست رقابتهاي فيوچرز كيش 65 تنيسور خارجي و23 تنيسور ايراني با هم رقابت مي كنند. ...
مشاهده
روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: روند احداث پروژه توسعه بندری در این شهرستان به رغم محدودیت های مالی و اعتباری کشور رضایت بخش است. ...
مشاهده
تشریح فواید توسعه چابهار

تشریح فواید توسعه چابهار

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه چابهار می‌تواند مزیت‌های اقتصادی فراوانی را برای دیگر استان‌های کشور و حتی کشورهای همجوار فراهم کند. ...
مشاهده
بهره برداری از طرحهای عمرانی در کیش با حضور مشاور رییس جمهور

بهره برداری از طرحهای عمرانی در کیش با حضور مشاور رییس جمهور

سه طرح تصفیه خانه فاضلاب ، سایت بازیافت نخاله های ساختمانی و پارک خانواده با حضور اکبر ترکان مشاو رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در کیش به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی سه پروژه مهم بندرگاهی نیز آغاز شد. ...
مشاهده
گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش روندپیشرفت طرحهای عمرانی این جزیره رااعلام کرد. ...
مشاهده