کسب 17 رتبه زیر دو هزار درکنکور سراسری 95 توسط دانش آموزان مدارس الغدیر کیش - تور کیش

کسب 17 رتبه زیر دو هزار درکنکور سراسری 95 توسط دانش آموزان مدارس الغدیر کیش

کسب 17 رتبه زیر دو هزار درکنکور سراسری 95 توسط دانش آموزان مدارس الغدیر کیش

کسب 17 رتبه زیر دو هزار درکنکور سراسری 95 توسط دانش آموزان مدارس الغدیر کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫دربین 45 دانش آموز پیش دانشگاهی های دخترانه وپسرانه الغدیر،‌ 17 رتبه زیر دوهزار در کنکور سراسری امسال بدست آمد و ازاین تعداد 10 رتبه زیر هزار است.

شایان خندان با کسب رتبه 12 زبان بالاترین رتبه کنکور کسب شده را درکیش بدست آورده البته این دانش آموز موفق به کسب رتبه 42دررشته هنر نیز و رتبه 825 در رشته تجربی شده است.

دراین فهرست نیما ایقانیان رتبه های 155 ریاضی و 199 زبان، کوثرحاج نجفی رتبه 472 ریاضی،‌ محمد مهدی محمدی رتبه 726 ریاضی و1384 زبان، نگار غدیری رتبه 749 هنر، 1372 زبان  و1833 ریاضی ، ثنا ذوالفقاری رتبه 920 هنر ، المیرا کشتکار رتبه 960 زبان و 1197 ریاضی، بکتاش رییسی رتبه 1349 هنر،  بنیامین زارعی رتبه 1715 هنر  واحمد زارعی 1871 ریاضی را بدست آورده اند.

نتایج امسال با رشد بی سابقه درمقایسه با سال گذشته همراه بود درسال 94 مدارس الغدیر تنها یک رتبه زیر هزار داشتند و درسال جاری این رقم به 10 رتبه رسیده است.

تدوین برنامه های صحیح با بررسی نقاط ضعف آموزشی وتقویت این نقاط ضعف درمدارس الغدیر باعث شد دانش اموزان این مدارس برای اولین بار درطول سال تحصیلی گذشته  40 درصد از سهمیه قبولی درالمپیادهای کشوری  را در استان هرمزگان از آن خود کردند .

توجه به فعالیت های پژوهشی، تقویت خلاقیت دانش آموزان، برگزاری اردوهای علمی ، برپایی کلاس های آموزشی درتابستان، راه اندازی لابراتوار دانش اموزی زبان برای اولین بار دراستان هرمزگان، برنامه ریزی منسجم آموزشی برای المپیادهای دانش آموزی و توجه به تفریحات دانش آموزی با برگزاری اردوهای برون استانی بخش هایی از اقدامات اثر گذار برای بهبود کیفیت آموزش وافزایش یادگیری دانش اموزان دراین مدارس است.

همچنین توجه به رفع مشکلات دانش آموزان و خانواده ها با ایجاد مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی اقدام موثر دیگری درجهت کاهش دغدغه های خانواده ها و رفع معضلات و عوامل بازدارنده درفراگیری دانش آموزان بود.

درمقطع دبستان نیز مدارس الغدیربا بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی درگام نخست نسبت به تقویت سواد خواندن ودرک مفاهیم متون درسی را دردستور کار قرار داد .

با توجه به اهمیت آموزش صحیح در سنین پایه،  برگزاری آزمون در زمینه های سنجش مهارت های علمی ، برپایی جشنواره های خلاقیت از طریق بازی ومشارکت دانش آموزان درانجام کارها، برگزاری کارگاه های متنوع در زمینه دروس مختلف، ارائه خدمات مشاوره آموزشی و روانشناختی به خانواده ها ودانش آموزان  وبرنامه ریزی براساس ارزش تخصصی برای دانش آموزان از فعالیت های انجام شده درمقاطع دبستان مدارس الغدیر است.

قبولی همه دانش اموزان در نوبت اول برگزاری امتحانات نهایی ورشد سه نمره ای میانگین نمرات امتحانات دانش آموزان درمقایسه با سال گذشته موفقیتی دیگر برای مدارس الغدیر کیش است که درپی تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برسیاستگذاریهای صحیح آموزشی برای پرورش نسلی خلاق، نخبه، پویا  و سلامت به عنوان آینده سازان کیش وکشور بدست آمده است.

درحال حاضر 8 مدرسه غیر دولتی الغدیر کیش درمقاطع دبستان ، راهنمایی ودبیرستان درکیش وجود دارد که 465 دانش آموز دختر و 572 دانش آموز پسر دراین مدارس تحصیل می کنند.

مدارس غیردولتی الغدیر در سال 1376 با هدف بهبود فضای آموزشی جزیره کیش تاسیس شد. اداره این مدارس از سال 1393 با بررسیهای دقیق کارشناسان وبا هدف ارتقاء کیفیت آموزشی به موسسه نو آوران آموزشی مهرهشتم سپرده شده است.

5.0450
دانش آموزان مدارس الغدیر کیش درکنکور سراسری 95 موفق به کسب 17 رتبه زیر دو هزار شدند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫دربین 45 دانش آموز پیش دانشگاهی های دخترانه وپسرانه الغدیر،‌ 17 رتبه زیر دوهزار در کنکور سراسری امسال بدست آمد و ازاین تعداد 10 رتبه زیر هزار است.

شایان خندان با کسب رتبه 12 زبان بالاترین رتبه کنکور کسب شده را درکیش بدست آورده البته این دانش آموز موفق به کسب رتبه 42دررشته هنر نیز و رتبه 825 در رشته تجربی شده است.

دراین فهرست نیما ایقانیان رتبه های 155 ریاضی و 199 زبان، کوثرحاج نجفی رتبه 472 ریاضی،‌ محمد مهدی محمدی رتبه 726 ریاضی و1384 زبان، نگار غدیری رتبه 749 هنر، 1372 زبان  و1833 ریاضی ، ثنا ذوالفقاری رتبه 920 هنر ، المیرا کشتکار رتبه 960 زبان و 1197 ریاضی، بکتاش رییسی رتبه 1349 هنر،  بنیامین زارعی رتبه 1715 هنر  واحمد زارعی 1871 ریاضی را بدست آورده اند.

نتایج امسال با رشد بی سابقه درمقایسه با سال گذشته همراه بود درسال 94 مدارس الغدیر تنها یک رتبه زیر هزار داشتند و درسال جاری این رقم به 10 رتبه رسیده است.

تدوین برنامه های صحیح با بررسی نقاط ضعف آموزشی وتقویت این نقاط ضعف درمدارس الغدیر باعث شد دانش اموزان این مدارس برای اولین بار درطول سال تحصیلی گذشته  40 درصد از سهمیه قبولی درالمپیادهای کشوری  را در استان هرمزگان از آن خود کردند .

توجه به فعالیت های پژوهشی، تقویت خلاقیت دانش آموزان، برگزاری اردوهای علمی ، برپایی کلاس های آموزشی درتابستان، راه اندازی لابراتوار دانش اموزی زبان برای اولین بار دراستان هرمزگان، برنامه ریزی منسجم آموزشی برای المپیادهای دانش آموزی و توجه به تفریحات دانش آموزی با برگزاری اردوهای برون استانی بخش هایی از اقدامات اثر گذار برای بهبود کیفیت آموزش وافزایش یادگیری دانش اموزان دراین مدارس است.

همچنین توجه به رفع مشکلات دانش آموزان و خانواده ها با ایجاد مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی اقدام موثر دیگری درجهت کاهش دغدغه های خانواده ها و رفع معضلات و عوامل بازدارنده درفراگیری دانش آموزان بود.

درمقطع دبستان نیز مدارس الغدیربا بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی درگام نخست نسبت به تقویت سواد خواندن ودرک مفاهیم متون درسی را دردستور کار قرار داد .

با توجه به اهمیت آموزش صحیح در سنین پایه،  برگزاری آزمون در زمینه های سنجش مهارت های علمی ، برپایی جشنواره های خلاقیت از طریق بازی ومشارکت دانش آموزان درانجام کارها، برگزاری کارگاه های متنوع در زمینه دروس مختلف، ارائه خدمات مشاوره آموزشی و روانشناختی به خانواده ها ودانش آموزان  وبرنامه ریزی براساس ارزش تخصصی برای دانش آموزان از فعالیت های انجام شده درمقاطع دبستان مدارس الغدیر است.

قبولی همه دانش اموزان در نوبت اول برگزاری امتحانات نهایی ورشد سه نمره ای میانگین نمرات امتحانات دانش آموزان درمقایسه با سال گذشته موفقیتی دیگر برای مدارس الغدیر کیش است که درپی تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برسیاستگذاریهای صحیح آموزشی برای پرورش نسلی خلاق، نخبه، پویا  و سلامت به عنوان آینده سازان کیش وکشور بدست آمده است.

درحال حاضر 8 مدرسه غیر دولتی الغدیر کیش درمقاطع دبستان ، راهنمایی ودبیرستان درکیش وجود دارد که 465 دانش آموز دختر و 572 دانش آموز پسر دراین مدارس تحصیل می کنند.

مدارس غیردولتی الغدیر در سال 1376 با هدف بهبود فضای آموزشی جزیره کیش تاسیس شد. اداره این مدارس از سال 1393 با بررسیهای دقیق کارشناسان وبا هدف ارتقاء کیفیت آموزشی به موسسه نو آوران آموزشی مهرهشتم سپرده شده است.

مطالب مرتبط :
آغاز طرح آهن ياري در مدارس دخترانه كيش

آغاز طرح آهن ياري در مدارس دخترانه كيش

با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان دختر درمقاطع متوسطه اول و دوم، طرح آهن یاری، آموزش تغذیه و آشنایی دانش آموزان با عوارض کم خونی آغاز شد . ...
مشاهده
داد و ستد بیش از یک هزار تن کالا در بورس منطقه آزاد انزلی

داد و ستد بیش از یک هزار تن کالا در بورس منطقه آزاد انزلی

در معاملات هفته كاری منتهی به ششم آذر ماه ، تالار اختصاصی بورس كالای منطقه آزاد انزلی یک هزار و 52تن محصولات پتروشيمی به ارزش ۴ ميليارد و ۱۷۳ ميليون ريال داد و ستد شد. ...
مشاهده
تونی اندروویچ به فینال مسابقات تنیس فیوچرز ده هزار دلاری کیش رسید

تونی اندروویچ به فینال مسابقات تنیس فیوچرز ده هزار دلاری کیش رسید

مسابقات هفته اول تنیس فیوچرز ده هزار دلاری کیش امروز نهم آذر ماه با انجام فینال مسابقات انفرادی و دوبل به پایان می‌رسد . ...
مشاهده
تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمراسمي با عنوان شب كيش به تشريح فرصت ها وظرفيت هاي گردشگري واقتصادي كيش براي مسئولان لهستاني ونمايندگان كشورهاي مختلف پرداخت. ...
مشاهده
نتايج درخشان پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران در رقابتهاي ورزشي دانشجويان

نتايج درخشان پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران در رقابتهاي ورزشي دانشجويان

كاروان 130 نفره ورزشكاران پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران درمسابقات ورزشي جشنواره سيزدهم ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران نتايج خوبي بدست آوردند. ...
مشاهده
برگزاری مسابقه تیراندازی به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مسابقه تیراندازی به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت گراميداشت روز دانشجو مسابقات تيراندازي با سلاح هاي بادي دركيش برگزار مي شود ...
مشاهده
تحصن دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قشم در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

تحصن دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قشم در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

خبرگزاری تسنیم: حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد واحد قشم از ساعاتی پیش در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تحصن کرده‌اند. ...
مشاهده
پيام جناب آقاي مهندس مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در روز دانشجو

پيام جناب آقاي مهندس مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در روز دانشجو

16 آذر در تاريخ ملت شهيد پرور ايران اسلامي، يادگاري درخشان از مقاومت در برابر ظلم و استعمارگري است. ...
مشاهده
ویزیت رایگان بیش از دو هزار نفر در قشم

ویزیت رایگان بیش از دو هزار نفر در قشم

بیش از دو هزار نفر از مردم روستای رمچاه شهرستان قشم ویزیت رایگان شدند . ...
مشاهده
برگزاري مراسم گراميداشت روز دانشجو درجزيره كيش

برگزاري مراسم گراميداشت روز دانشجو درجزيره كيش

به مناسبت 16 آذرو روز دانشجو مراسمي با حضور مسئولان محلي كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده