رشد 71 در صدی ظرفیت تولید برق در جزيره كيش - تور کیش

رشد 71 در صدی ظرفیت تولید برق در جزيره كيش

رشد 71 در صدی ظرفیت تولید برق در جزيره كيش

رشد 71 در صدی ظرفیت تولید برق در جزيره كيش

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، تامين برق مورد نياز ساكنان و گردشگران جزيره كيش بعنوان يكي از عمده ترين مشكلات اين منطقه از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد در دستور كار سازمان منطقه آزاد كيش قرار گرفت كه در نهايت شبكه توزيع و انتقال برق در جزيره كيش در اين مدت بيش از سه و نيم برابر توسعه يافت. شبكه توزيع برق در اين منطقه آزاد كه تا نيمه اول سال 92 با  40 كيلومتركابل 132 كيلو ولت، روشنايي بخش هاي مسكوني، تجاري و گردشگري را تامين مي كرد در مدت سه سال گذشته با افزايش متراژ كابل هاي توزيع به 141 كيلومتر كابل 132 كيلو ولت، رسیده است.

رشد 71 درصدي ظرفيت توليد برق در كيش

با تامين زير ساخت ها و تاسيس نيروگاه شماره 2 كيش، مجموع ظرفيت توليد عملي برق كه در سال 92 حدود 137مگاوات بود تا پايان سال 95 به 235 مگاوات خواهد رسيد كه رشد 71 درصدي را نشان مي دهد.

ساخت نيروگاه شماره2 يكي از عمده ترين طرحهاي عمراني و توسعه اي بود كه افزايش توان توليد برق در جزيره كيش را ممكن ساخت. عمليات تاسيس اين نيروگاه در زميني به مساحت 50 هزار متر مربع از تير93 آغاز شده است و در برنامه عملكرد اين نيروگاه تامين آب و برق ساكنان و گردشگران كيش تا سال 97 پيش بيني شده است.

اين نيروگاه در مجموع با توليد عملي 55 مگاوات برق و 6 هزارمتر مكعب آب شيرين علاوه بر تامين انرژي برق و آب مورد نياز بخش هاي جنوبي كيش، پشتيبان نيروگاه شماره يك نيز محسوب مي شود. 

نيروگاه شماره 2 كيش آماده برق رساني به بخش جنوبي جزيره

دكتر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش از آمادگي اين نيروگاه براي برق رساني به دهكده ساحلي خبر داد و گفت: با توجه به اينكه راه اندازي واحد نيروگاهي 35 مگاواتي در اين ايستگاه منوط به تامين گاز مورد نياز بود، سازمان با هدف تامين روشنايي دهكده ساحلي دو نيروگاه 1مگاواتي را خريداري و نصب كرد كه اين واحدها هم اكنون آماده بهره برداري است.

وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاران و مجريان مجموعه دهكده ساحلي هنوز مراحل ايجاد پست برق را در محوطه تكميل نكرده اند افزود: با تكميل روند ساخت و تجهيز پست برق دهكده ساحلي تا اواخر شهريور از برق توليدي نيروگاه شماره 2 كيش استفاده خواهد كرد.

شركت نفت فلات قاره گاز نيروگاه شماره 2 كيش را تامين مي كند

دكتر مونسان  از برگزاري جلسات متعدد با مسئولان وزارت نفت در جهت تامين سوخت مورد نياز نيروگاه شماره 2 كيش خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر گاز ورودي به جزيره كيش تنها سوخت نيروگاه شماره1 را تامين مي كند و با توجه به اينكه امكان انتقال گاز بيشتر وجود ندارد قرار شد تا  است

با توجه به لزوم بهره برداري از نيروگاه شماره 2 در جهت تامين روشنايي طرح هاي عمراني و گردشگري جنوب جزيره مقرر شد تا گاز ورودي به منطقه به هر دو نيروگاه تخصيص يافته و كسري سوخت اين دو نيروگاه با گازوئيل تامين شود.   

بر اساس اين گزارش تعداد مشتركان شبكه انتقال برق كيش در سال 92حدود 26 هزار واحد بودند كه در سال 95 و با توسعه شبكه توزيع به 37 هزار واحد افزايش يافته است. تامين زير ساخت هاي لازم، نوسازي بخش هاي فرسوده ، افزايش كابل هاي توزيع و عمليات عمراني متعدد در بخش تامين زير ساختهاي انرژي كيش، افزايش 42 درصدي مشتركان برق در سه سال گذشته را به همراه داشته است.

يكي از طرح هاي منحصربفرد در جزيره كيش تامين بخش زيادي از روشنايي معابر و ميادين  تازه ساخته شده درجزيره كيش از طريق انرژي خورشيدي است.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد بر اينكه نصب چراغ هاي خورشيدي در اين مقياس در كشور و حتي جهان بي نظير است، كاهش هزينه هاي بالاي برق رساني را از مزاياي مهم اجراي اين طرح بر شمرد و گفت: با كمك مشاوران و طراحان صنعتي دانشگاه صنعتي شريف، براساس نياز منطقه و با حفظ زيبايي بصري در معابر شهري پايه هاي روشنايي چراغ هاي خورشيدي طراحي و پس از طي مراحل آزمايشي و بررسي ميزان بازدهي و كار آيي در فواصل مناسب نصب شدند بطوريكه در حال حاضر روشنايي مسير24 كيلومتري رينگ 75 متري با چراغ هاي خورشيدي (سولار) تامين مي شود.

بر اساس اين گزارش در هر يك از اين پايه ها 4 تا5 پنل خورشيدي به طريقي طراحي و بر روي پايه اي  به ارتفاع10 متري نصب شده است كه ضمن تامين روشنايي مسير، از زيبايي ظاهري نيز بر خوردار بوده و با استاندارهاي مبلمان شهري در يك منطقه گردشگري همانند جزيره زيبايي كيش مطابقت داشته باشد.


5.0450
با تامين زير ساخت ها و توسعه شبكه انتقال برق، ظرفيت توزيع برق در اين منطقه در سه سال گذشته 3 و نيم برابرشده است

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، تامين برق مورد نياز ساكنان و گردشگران جزيره كيش بعنوان يكي از عمده ترين مشكلات اين منطقه از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد در دستور كار سازمان منطقه آزاد كيش قرار گرفت كه در نهايت شبكه توزيع و انتقال برق در جزيره كيش در اين مدت بيش از سه و نيم برابر توسعه يافت. شبكه توزيع برق در اين منطقه آزاد كه تا نيمه اول سال 92 با  40 كيلومتركابل 132 كيلو ولت، روشنايي بخش هاي مسكوني، تجاري و گردشگري را تامين مي كرد در مدت سه سال گذشته با افزايش متراژ كابل هاي توزيع به 141 كيلومتر كابل 132 كيلو ولت، رسیده است.

رشد 71 درصدي ظرفيت توليد برق در كيش

با تامين زير ساخت ها و تاسيس نيروگاه شماره 2 كيش، مجموع ظرفيت توليد عملي برق كه در سال 92 حدود 137مگاوات بود تا پايان سال 95 به 235 مگاوات خواهد رسيد كه رشد 71 درصدي را نشان مي دهد.

ساخت نيروگاه شماره2 يكي از عمده ترين طرحهاي عمراني و توسعه اي بود كه افزايش توان توليد برق در جزيره كيش را ممكن ساخت. عمليات تاسيس اين نيروگاه در زميني به مساحت 50 هزار متر مربع از تير93 آغاز شده است و در برنامه عملكرد اين نيروگاه تامين آب و برق ساكنان و گردشگران كيش تا سال 97 پيش بيني شده است.

اين نيروگاه در مجموع با توليد عملي 55 مگاوات برق و 6 هزارمتر مكعب آب شيرين علاوه بر تامين انرژي برق و آب مورد نياز بخش هاي جنوبي كيش، پشتيبان نيروگاه شماره يك نيز محسوب مي شود. 

نيروگاه شماره 2 كيش آماده برق رساني به بخش جنوبي جزيره

دكتر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش از آمادگي اين نيروگاه براي برق رساني به دهكده ساحلي خبر داد و گفت: با توجه به اينكه راه اندازي واحد نيروگاهي 35 مگاواتي در اين ايستگاه منوط به تامين گاز مورد نياز بود، سازمان با هدف تامين روشنايي دهكده ساحلي دو نيروگاه 1مگاواتي را خريداري و نصب كرد كه اين واحدها هم اكنون آماده بهره برداري است.

وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاران و مجريان مجموعه دهكده ساحلي هنوز مراحل ايجاد پست برق را در محوطه تكميل نكرده اند افزود: با تكميل روند ساخت و تجهيز پست برق دهكده ساحلي تا اواخر شهريور از برق توليدي نيروگاه شماره 2 كيش استفاده خواهد كرد.

شركت نفت فلات قاره گاز نيروگاه شماره 2 كيش را تامين مي كند

دكتر مونسان  از برگزاري جلسات متعدد با مسئولان وزارت نفت در جهت تامين سوخت مورد نياز نيروگاه شماره 2 كيش خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر گاز ورودي به جزيره كيش تنها سوخت نيروگاه شماره1 را تامين مي كند و با توجه به اينكه امكان انتقال گاز بيشتر وجود ندارد قرار شد تا  است

با توجه به لزوم بهره برداري از نيروگاه شماره 2 در جهت تامين روشنايي طرح هاي عمراني و گردشگري جنوب جزيره مقرر شد تا گاز ورودي به منطقه به هر دو نيروگاه تخصيص يافته و كسري سوخت اين دو نيروگاه با گازوئيل تامين شود.   

بر اساس اين گزارش تعداد مشتركان شبكه انتقال برق كيش در سال 92حدود 26 هزار واحد بودند كه در سال 95 و با توسعه شبكه توزيع به 37 هزار واحد افزايش يافته است. تامين زير ساخت هاي لازم، نوسازي بخش هاي فرسوده ، افزايش كابل هاي توزيع و عمليات عمراني متعدد در بخش تامين زير ساختهاي انرژي كيش، افزايش 42 درصدي مشتركان برق در سه سال گذشته را به همراه داشته است.

يكي از طرح هاي منحصربفرد در جزيره كيش تامين بخش زيادي از روشنايي معابر و ميادين  تازه ساخته شده درجزيره كيش از طريق انرژي خورشيدي است.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد بر اينكه نصب چراغ هاي خورشيدي در اين مقياس در كشور و حتي جهان بي نظير است، كاهش هزينه هاي بالاي برق رساني را از مزاياي مهم اجراي اين طرح بر شمرد و گفت: با كمك مشاوران و طراحان صنعتي دانشگاه صنعتي شريف، براساس نياز منطقه و با حفظ زيبايي بصري در معابر شهري پايه هاي روشنايي چراغ هاي خورشيدي طراحي و پس از طي مراحل آزمايشي و بررسي ميزان بازدهي و كار آيي در فواصل مناسب نصب شدند بطوريكه در حال حاضر روشنايي مسير24 كيلومتري رينگ 75 متري با چراغ هاي خورشيدي (سولار) تامين مي شود.

بر اساس اين گزارش در هر يك از اين پايه ها 4 تا5 پنل خورشيدي به طريقي طراحي و بر روي پايه اي  به ارتفاع10 متري نصب شده است كه ضمن تامين روشنايي مسير، از زيبايي ظاهري نيز بر خوردار بوده و با استاندارهاي مبلمان شهري در يك منطقه گردشگري همانند جزيره زيبايي كيش مطابقت داشته باشد.


مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

علاء الدين بروجردي درسفربه كيش با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد دربخش هاي زيربنايي وعمراني با تاكيد برپايداري محيط زيست گفت : فعاليت هاي ارزشمندي درجزيره كيش انجام شده است. ...
مشاهده
معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

مشاورعالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شناساندن امکانات وظرفیت های گردشگری کیش را مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی عنوان کرد . ...
مشاهده
گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

رشت – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی گفت: بحث گردشگری در کنار مزیت حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های مهم توسعه این منطقه است. ...
مشاهده
نمايشگاه هنري قرآن در جزيره كيش برگزار مي شود.

نمايشگاه هنري قرآن در جزيره كيش برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، نمايشگاه آثار و فعاليت هاي قرآني در دو بخش كارگاهي و نمايشگاهي در زمينه هاي پوستر رمضان،هنرهاي تجسمي، طراحي، نقاشي وخوشنويسي با حضور هنرمندان طراز اول كشور وهنرمندان جزيره كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری شنبه 10 آذردر مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز شد ...
مشاهده
برگزاري مراسم گراميداشت روز دانشجو درجزيره كيش

برگزاري مراسم گراميداشت روز دانشجو درجزيره كيش

به مناسبت 16 آذرو روز دانشجو مراسمي با حضور مسئولان محلي كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
میگو دربندر چابهار ظرفیت مهم توسعه

میگو دربندر چابهار ظرفیت مهم توسعه

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت:دو مرکز تکثیر میگو در بندر چابهار وجود داردکه در حال حاضر کشت میگو در 171 هزار هکتار از اراضی سواحل جنوبی استان انجام می‌شود. ...
مشاهده
جزيره كيش مهياي سوگواري سيد وسالارشهيدان  در اربعين حسيني

جزيره كيش مهياي سوگواري سيد وسالارشهيدان در اربعين حسيني

برنامه هاي مراسم عزاداري اربعين امام حسين (ع) درجزيره كيش اعلام شد. ...
مشاهده