ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي پهن پيكر كشور در جزيره كيش - تور کیش

ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي پهن پيكر كشور در جزيره كيش

ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي پهن پيكر كشور در جزيره كيش

ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي پهن پيكر كشور در جزيره كيش

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اجراي طرح هاي عمراني و توسعه اي در زمينه امكانات و خدمات بندري و فرودگاهي با هدف ارتقاء خدمات گردشگري و دستيابي به استانداردهاي مطلوب در عرصه جهاني  جايگاه جزيره كيش را در بازار پر رونق گردشگري بين المللي تثبيت مي كند.

بر اساس اين گزارش از مهر 92 تا مرداد 95 و در مدت 35  ماه به طور متوسط هر دو ماه يك طرح عمراني يا برنامه توسعه اي در فرودگاه بين المللي كيش اجرا شده است كه اين از عزم جدي مسئولان و نگاهي فراملي در زمينه توسعه صنعت گردشگري در اين منطقه حكايت مي كند. 

ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي پهن پيكر كشور در جزيره كيش

فرودگاه کیش به عنوان مهمترین مبداء ورودی در افزایش رضایتمندی گردشگران اين منطقه نقش موثري دارد. در همین راستا از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد  توسعه زیر ساخت ها، امکانات و خدمات فرودگاهی و دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار سازمان منطقه آزاد كيش قرار گرفت.

تعريض، بهسازي و روكش باند جنوبي به طول تقريبي 4 كيلومتر كه با هدف  ساخت و آماده سازي نخستين باند استاندارد كشور براي فرود هواپيماهاي پهن پيكر ايرباسA380 اجرايي شد جزيره كيش را در بين ساير مقاصد گردشگري منطقه متمايز كرده است.

در اين طرح عمراني وتوسعه اي عمليات اجرايي مرمت و نوسازي باند پيشين فرودگاه بين المللي كيش كه در برخي قسمت ها فرسوده شده و نيازمند ترميم بود آغاز شد و پس از زيرسازي و تثبيت و تحكيم بستر، روسازي و آسفالت باند در دو لايه انجام شد. عمليات تعريض باند نيز همزمان با مرمت و نوسازي اجرا شد. پيش از اين باند جنوبي فرودگاه بين المللي كيش 45 متر عرض داشت و در هرسمت 3 و نيم متر شانه خاكي تعبيه شده بود كه پس از تكميل مراحل تعريض باند  15 متر به پهناي باند افزوده و عرض شانه هاي خاكي باند هم دو برابر شد. در حال حاضر باند جنوبي جزيره كيش با عرض 60 متر ودر مجموع 7 و نيم متر شانه خاكي در هر سمت نخستين باند استاندارد كشور براي فرود هواپيماهاي پهن پيكر مي باشد. 

 ساخت دومين پايانه بزرگ فرودگاهي كشور در جزيره كيش

پايانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفيت پذيرش سالانه چهار و نيم ميليون مسافر كه پس ازپايانه  فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، دومین پايانه بزرگ کشور خواهد بود كه مراحل ساخت و تجهيز آن تا نيمه اول سال 96 به پايان مي رسد. اين پايانه جدید در زميني به مساحت 1861 متر مربع ساخته شده كه شامل فضاهای عمومی، گمرک خروجی و ورودی، کریدورها، کنترل گذرنامه، رستوران و نمازخانه ها و موتور خانه بوده و در مجموع 41 هزار و822 متر مربع زیر بنا دارد. ساخت 6 پل هوایی انتقال مسافر به هواپیما از امکانات این پايانه است كه بزرگترين سالن يكپارچه پروازهاي داخلي بوده و تاکنون با بيش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل زير ساختي آن تكميل شده است. طراحي و مهندسي تاسيسات اين پايانه به گونه اي است كه مي توان مرحله نازك كاري بنا را به سرعت آغاز كرده و همزمان عمليات نماسازي و نصب نماي شيشه اي نيز اجرايي شود. در حال حاضر كميته هاي مختلف مسئوليت برگزاري مناقصه جهت انتخاب پيمانكار براي خريداري و نصب تجهيزات لازم را بر عهده دارند كه اين روند با سرعت و دقت ادامه دارد.

گفتني است كه طبق طرح جامع كيش اين پايانه جديد مسافري فرودگاه بين المللي كيش تا 20 سال نياز جزيره را براي ارائه خدمات مطلوب در بالاترين حد استانداردهاي بين المللي به گردشگران تامين خواهد كرد.

ساخت برج مراقبت فرودگاه بين المللي كيش

ساخت برج مراقبت و ساختمان عملياتي جديد فرودگاه بازيربناي 1700 متر مربع  و محوطه سازي بيش از 2500 متر مربع يكي ديگر از طرح هاي عمراني است كه باهدف ارتقاء سطح ايمني پروازها و ارائه خدمات مطلوب تر به ساكنان گردشگران جزيره كيش در مدت سه سال گذشته اجرا شده است.

گسترش و نوسازي سالن ورودي پروازهاي داخلي و افزودن بيش از 2 هزار متر مربع به فضاي داخلي اين سالن، طرح عمراني ديگري در فرودگاه بين المللي كيش است كه ارتقا ءسطح خدمات و افزايش رضايتمندي گردشگران را به دنبال داشته است. همچنين جهت راه اندازي و بهره برداري از بزرگترين سايت زيربنايي هلي كوپتري يكپارچه كشور، اجراي تاسيسات زير بنايي اين سايت آغاز شده كه تا چند ماه آينده به بهره برداري مي رسد.

ارتقاء روشنايي سطوح پروازي فرودگاه كيش و افزايش ايمني و سلامت مسافران

افزايش ظرفيت برق اضطراري فرودگاه و نصب و راه اندازي دستگاه هاي يوپي اس در فرودگاه بين المللي كيش از ديگر طرح هايي بود كه با هدف ارتقاء روشنايي سطوح پروازي فرودگاه كيش ازCAT1بهCAT2 و افزايش ايمني و سلامت مسافران اجرا شد. نصب و راه اندازي 8 دستگاه پكيج با ظرفيت 30 تن در جهت افزايش ظرفيت سيستم هاي برودتي پايانه ها و سالن هاي فرودگاهي، اتصال سيستم فاضلاب فرودگاه به شبكه شهري، خريد دستگاه ديزل ژنراتور جهت راه اندازي ساختمان تكنيكال بلاك و برج مراقبت جديد و پرواز هم از ديگر طرح هاي عمراني در فرودگاه بين المللي كيش است.

با توجه به نياز فرودگاه بين المللي كيش به افزايش ظرفيت سوخت رساني، اسناد لازم جهت عملياتي شدن طرح سوخت رساني تهيه و اجراي آن آغاز شده است.همچنين در جهت افزايش رضايتمندي مسافران و شركتهاي هواپيمايي مستقر در محوطه فرودگاهي ، 70 درصد ناوگان حمل و نقل و هندلينگ فرودگاهي نو سازي شد. تشكيل تيم مديريتي اپرون و تامين و افزايش تعداد تجهيزات خودرويي، انفرادي و نيروي انساني در اداره آتش نشاني و نجات فرودگاهي و ارتقاء طبقه بندي اين اداره بهCAT 8و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان هواپيماي كشوري براي ثبت فرودگاه هندورابي در سيستم جامع و جهاني فرودگاهي، تكميل مراحل ساخت و تجهيز و آغاز بهره برداري از ساختمان برج مراقبت و تكنيكال بلاك جديد فرودگاه و استقرار كاركنان معاونت عمليات هوانوردي در ساختمان جديد از ديگر طرح هاي موفقي بود كه در 35 ماه گذشته در فرودگاه بين المللي كيش اجرا شده است.

فنس كشي 10كيلومتر از محوطه فرودگاه در جهت ارتقاء درجه امنيت و حفاظت فرودگاهي و جلوگيري از ورود آهوان به اين محوطه، نصب محافظ سايت رادار با هدف پيشگيري از آسيب هاي احتمالي و مراقبت از اين رادار كه تمامي معارض و عمليات هوايي جنوب كشور را پوشش مي دهد، ساخت آشيانه تعمير و نگهداري هواپيماهاي پهن پيكر و واگذاري زمين به سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجراي طرح، نصب و راه اندازي سيستم هايDCSوFIDS از جمله طرح ها و برنامه هاي متعددي است كه در 35 ماه گذشته در فرودگاه بين المللي كيش اجرا شده است.

فرودگاه بين المللي كيش و كسب رتبه نخست فرودگاه هاي كشوردرتكريم ارباب رجوع و تامين امكانات

در دو نيم سال گذشته استقرار سه سيستم مديريت كيفي، محيط زيست و ايمني و بهداشت با هدف ايجاد سيستم جامع، كسب گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه(I.M.S) در فرودگاه بين المللي كيش را درپی داشت . ضمن اينكه به دليل تلاش مستمر در حوزه خدمات فرودگاهي و ايجاد امكانات رفاهي براي مسافران و گردشگران و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات، شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور پس از انجام مميزي هاي فراوان فرودگاه بين المللي كيش را در زمينه تكريم ارباب رجوع و تامين امكانات مسافران به عنوان رتبه نخست در كشور معرفي كرد.

برگزاري اجلاس هاي جهاني و منطقه اي ايكائو با هدف معرفي پتانسيل ها و امكانات ايران در سطح بين المللي، برگزاري موفق نمايشگاه دو سالانه صنايع هوايي و هوانوردي با حضور گسترده شركتهاي خارجي، اجرای اولين مانور مشترك شبانه با محوريت آتش نشاني، نجات و امداد با حضور 32 واحد فرودگاهي و شهري با هدف افزايش آمادگي جهت مقابله با سوانح و اولين مانور طرح اضطراري با حضور 300 نفر از واحد هاي مختلف فرودگاهي بخشي از عملكرد قابل توجه سازمان منطقه آزاد كيش در زمينه خدمات و طرح هاي فرودگاهي است.

جذب سرمايه گذاري 25 ميليون دلاري در طرح توسعه اي فرودگاه كيش

ساخت کارگو سنتر( مرکز حمل و نقل بار هوایی) از طرح های مهمي است كه در راستای تکمیل زیر ساخت های تجاری و گردشگری جزيره كيش برنامه ريزي شده است . براي اجراي اين طرح مراحل مذاكره و جذب سرمايه گذاري خارجي با حجم 25 ميليون دلار به اتمام رسيده كه  بزودي و پس از عقد قرارداد اين شركت سوئيسي كه اجرای چند طرح بزرگ اقتصادی در امارات، جبل علی و هلند را در کارنامه کاری خود دارد عمليات ساخت كارگو سنتر (مركز حمل و نقل بار هوايي) در فرودگاه بين المللي كيش آغاز مي شود.

لازم به ذكر است فرودگاه بين المللي كيش سومین فرودگاه پر تردد کشور پس از تهران و مشهد است

بندرگاه كيش

كشورما در شرايط پسا برجام و براي توسعه همکاری و ایجاد خطوط کشتیرانی مسافری بین جزایر و بنادر جنوبی وكشورهاي منطقه نيازمند ايجاد امكانات زير ساختي و بندري مناسب است. موقعيت خاص جغرافيايي جزيره كيش اهميت خدمات بندري در اين منطقه را دوچندان كرده است و خوشبختانه از ابتداي فعاليت دولت تدبير واميد با يك برنامه ريزي دقيق طرح هاي توسعه اي متعددي در منطقه آغاز شده و يا به بهره برداري رسيده است كه ارتقاء كمي و كيفي خدمات بندري به تجار و بازرگانان و مسافران مسير دريايي را به دنبال داشته است.

ارتقاء زیر ساخت های بندرگاهی در جزیره کیش از جمله اقداماتی است که در سه سال گذشته به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی جزیره مد نظربوده است.تا چند سال گذشته با وجود ساخت اسکله دوازده هزار تنی ، بدليل عمق چهار متري حوضچه امكان پهلو گيري کشتی های بزرگ در بندرگاه كيش ميسر نبود كه اين امرروند صادرات و واردات و فعاليت هاي گسترده بازرگاني را با مشكل مواجه مي ساخت. در سه سال گذشته با استفاده از بزرگترین لایروب کشور حوضچه بندرگاه كيش لايروبي شده و عمق این منطقه به منهای ده متر رسید تا شناورهای پانزده هزار تن نيز بتوانند در بندرگاه کیش پهلو بگيرند.

تاسيس اسکله35 هزار تنی گامي مهم در ارتقاء خدمات بندرگاه كيش

پس از تكميل اسكله 12 هزار تني سازمان منطقه آزاد كيش عمليات ساخت اسكله 35 تني را در شهريور سال 93 آغاز كرد تا پس از تکمیل این طرح امکان پهلوگیری شناورهای تا 35 هزار تن در بندرگاه کیش میسر شود. اسكله 35 هزار تني به طول350 متر در ضلع غربی حوضچه شرقی واقع شده  و براي ساخت آن حوضچه  تا  منفی 13 متر لايروبي مي شود. اين اسكله  تا شهريور سال آينده به بهره برداري مي رسد.

اسکله مکانیزه رو – رو

این اسكله با هشت پست در بندرگاه کیش در حال ساخت است كه تا سال آينده به بهره برداري مي رسد و سرویس دهی هیدرولیك به كشتی های با ظرفیت 500 تا 5 هزارتنی را امكان پذير خواهد كرد.

اسکله های رو – رو (Link span) با قابلیت تنظیم ارتفاع شامل سه پست اسکله 5500 تنی و پنج اسکله 1500 تنی به منظور پهلوگیری بارجها و لندینگ کرافت ها ساخته شده و تسهیل و تسریع فعالیت ها، ساماندهی امور، دسترسی آسان مراجعه كنندگان به محل ترخیص كالاها، كاهش تردد ماشین های سنگین در بندرگاه و افزایش نظم انجام فعالیت ها از جمله مزایای ساخت اسكله رورو در بندرگاه کیش است.

اسكله های رو رو با حجم خاکی 120 هزار متر مکعب و حجم عملیات بتن ریزی دو هزار و 300 متر مکعب بوده و مراحل ساخت آن  شامل هزار و 170 تن شمع کوبی و 950 تن عملیات فولادی است.

دستاورد مهم سازمان منطقه آزاد كيش در سال اقدام و عمل

40 ميليارد تومان كاهش هزينه در عمليات توسعه اي بندرگاه كيش

سازمان منطقه آزاد كيش در روند اجراي دو طرح عمراني اسكله 35 هزار تني و اسكله هاي رورو و در توقف كوتاه عمليات ساخت توسط پيمانكار موفق شد تا با بهره گيري از مشاوره مهندسي ارزشي در زمينه بررسي دقيق و اعلام هزينه هاي كارشناسي ساخت و بهينه سازي روند اجراي طرح ، هزينه هاي ساخت را به ميزان  40 ميليارد تومان كاهش دهد.

تغيير سازه هاي پست اسكله رورو و جايگزيني سازه هاي بتني با توجه به احتمال ميزان بالاي خوردگي اسكله هاي مكانيزه در شرايط جغرافيايي كيش ،  تغير شرايط اجراي طرح  و الزام پيمانكار به تامين كامل مصالح مطابق با برنامه زمان بندي شده از جمله مواردي بود كه به كمك مشاوران مهندسي ارزشي محقق شد.

انبارهاي كانتينري

در مسیر توسعه بندرگاه کیش، انبار کانتینری بندر تجاری اين منطقه  با وسعت 8 هکتار در دو زونAوBهر یک به مساحت تقریبی سه و پنج هکتار در حال ساخت است. این انبار به گونه اي طراحی شده که به طور متوسط گنجایشTEU4000 را دارا است. برای ساخت انبار کانتینری بندرگاه تجاری کیش 45 هزار متر مکعب عملیات خاکی، 39 هزار متر مکعب کارهای بتنی و 81 هزار متر مربع بلوک بتني اجرا می شود.

هدف از ساخت این انبار کانتینری تسهیل ورود کالا، افزایش حجم کالاهای کانتینری، امکان استفاده از ظرفیت هایترانشیپ، امکان استفاده از ظرفیت های صادرات و واردات و ایجاد بستری مناسب برای بازرگانان جهت انبار کالاها و همچنین تثبیت بستر و زیباسازی پس کرانه های بندر است که پس از اجرای کامل این پروژه، افقی روشن در راستای دپوی انواع کالا از مسیرهای مختلف در حاشیه خلیج فارس به جزیره کیش فرا روي منطقه گشوده خواهد شد

 تامين روشنايي، اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی، ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق ،  محوطه سازی در گمرک کیش بخشی از اقدامات انجام شده در بندرگاه منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش است. گفتني است پيش از اين بندرگاه تجاري كيش فاقد سيستم اطفاء و اعلام حريق بود كه  پس از اتمام مراحل تهيه و خريد ، عمليات  نصب و راه اندازی سیستم اعلام اطفاء حریق ، در زمینی به مساحت تقریبی 8 هزار متر مربع آغاز شده ودر دست اجرا است. ، عملیات شیار زنی، حفاری در مسیر آسفالت و خاکی، نصب تجهيزات  مرتبط با سيستم  اعلام حریق در سوله، نصب بیسیم( دتکتور، شستی، آژیر، زنگ، پایه آتش نشانی در سوله و  FIRE BOX از جمله بخش هاي مختلف اين طرح است .

ساخت بخش هاي اداري جديد

 ساختمان جدید گمرک بندرگاه کیش نیز در زمینیبه مساحت یک هزار و520 متر مربع و انبار آن به مساحت 421 متر مربع در دست اجرا است و فعالیت هایی از جمله عملیات دیوار پیرامونی، اتمام عملیات حفاری، بتن ریزی فونداسیون، پر کردن چشمه های فونداسیون، کرسی چینی، عایق کاری و نصب رابیتس، دیوار چینی، پلاستر سیمان و انشعابات فاضلاب در ساختمان گمرک و انبار انجام شده است.

عملیات تهیه، نصب و راه اندازی سیستم آب و برق رسانی اسکله های بزرگ بندرگاهی تجاری کیش جهت رساندن آب و برق به انواع شناورها ی عادی و سوختی نیز در زمینی به مساحت 4 هزار و350 متر مربع در دست اجرا است. از زمان شروع این پروژه تا کنون عملیات تخریب، حفاری، تسطیح کانال در اسکله، آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی مگر، فونداسیون و دیواره کانال، بلوک گذاری، ساخت و نصب در پوشش کانال اسکله، نصب ساپورت و سیتی کابل به اتمام رسیده است.

همچنين از طرح هاي عمراني كه در راستاي طرح جامع بندرگاه اجرا شده است مي توان به اجراي سيستم حفاظت كاتديك اسكله هاي بندر تجاري به عنوان روشي پيشرفته جهت جلوگيري ازخوردگي فلزات ، احداث دايك پيراموني بندرتجاري از طريق استحصال و استفاده از مصالح لايروبي به مساحت 14 هكتار،  تعريض دايك ساحلي ،ساخت اسكله سنگي و لايروبي حوضچه و ترميم اسكله بندرگاه تداركاتي چارك اشاره كرد.

ساخت پايانه مسافري جديد بندرگاه تجاري كيش

در سه سال گذشته وباهدف استانداردسازي خدمات در مبداء ورودي بندرگاه ، پايانه مسافري جديد بندرگاه تجاري كيش با سطح اشغال 7500 متر مربع و زيربناي 12 هزارمتر مربع در سه طبقه شامل فضاهاي اداري ، سالن VIP ،باجه هاي فروش بليت ، گمرك، رستوران ، سالن هاي انتظار و فضاهاي فروشگاهي و رفاهي متعدد ساخته شد كه به سيستم تهويه مطبوع هوشمند و پيشرفته و سيستمهاي ايمني وامنيتي مجهز است با بهره برداري از اين پايانه، كيفيت ارائه خدمات به مسافران وگردشگران مسير دريايي به ميزان قابل توجهي ارتقاء يافته كه رضايتمندي گردشگران را بدنبال داشته است.

در مجموع نگاه ويژه دولت تدبير واميد به توسعه مناطق آزاد و اجراي طرحهاي متعدد عمراني و توسعه اي در بندرگاه کیش که مهمترین ورودی تجاری جزیره است، تاثیر به سزایی در افزايش تمايل تجار براي ترخيص كالاها از طريق بندرگاه جزيره كيش داشته و موجب رونق فعاليت هاي بارزگاني و رشد اقتصادی منطقه شده است.

5.0450
جزيره كيش با اجراي طرحهاي توسعه اي در فرودگاه و بندرگاه درمسير دستيابي به استانداردهاي جهاني گردشگري پيشگام است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اجراي طرح هاي عمراني و توسعه اي در زمينه امكانات و خدمات بندري و فرودگاهي با هدف ارتقاء خدمات گردشگري و دستيابي به استانداردهاي مطلوب در عرصه جهاني  جايگاه جزيره كيش را در بازار پر رونق گردشگري بين المللي تثبيت مي كند.

بر اساس اين گزارش از مهر 92 تا مرداد 95 و در مدت 35  ماه به طور متوسط هر دو ماه يك طرح عمراني يا برنامه توسعه اي در فرودگاه بين المللي كيش اجرا شده است كه اين از عزم جدي مسئولان و نگاهي فراملي در زمينه توسعه صنعت گردشگري در اين منطقه حكايت مي كند. 

ايجاد اولين باند استاندارد ويژه هواپيماهاي پهن پيكر كشور در جزيره كيش

فرودگاه کیش به عنوان مهمترین مبداء ورودی در افزایش رضایتمندی گردشگران اين منطقه نقش موثري دارد. در همین راستا از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد  توسعه زیر ساخت ها، امکانات و خدمات فرودگاهی و دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار سازمان منطقه آزاد كيش قرار گرفت.

تعريض، بهسازي و روكش باند جنوبي به طول تقريبي 4 كيلومتر كه با هدف  ساخت و آماده سازي نخستين باند استاندارد كشور براي فرود هواپيماهاي پهن پيكر ايرباسA380 اجرايي شد جزيره كيش را در بين ساير مقاصد گردشگري منطقه متمايز كرده است.

در اين طرح عمراني وتوسعه اي عمليات اجرايي مرمت و نوسازي باند پيشين فرودگاه بين المللي كيش كه در برخي قسمت ها فرسوده شده و نيازمند ترميم بود آغاز شد و پس از زيرسازي و تثبيت و تحكيم بستر، روسازي و آسفالت باند در دو لايه انجام شد. عمليات تعريض باند نيز همزمان با مرمت و نوسازي اجرا شد. پيش از اين باند جنوبي فرودگاه بين المللي كيش 45 متر عرض داشت و در هرسمت 3 و نيم متر شانه خاكي تعبيه شده بود كه پس از تكميل مراحل تعريض باند  15 متر به پهناي باند افزوده و عرض شانه هاي خاكي باند هم دو برابر شد. در حال حاضر باند جنوبي جزيره كيش با عرض 60 متر ودر مجموع 7 و نيم متر شانه خاكي در هر سمت نخستين باند استاندارد كشور براي فرود هواپيماهاي پهن پيكر مي باشد. 

 ساخت دومين پايانه بزرگ فرودگاهي كشور در جزيره كيش

پايانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفيت پذيرش سالانه چهار و نيم ميليون مسافر كه پس ازپايانه  فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، دومین پايانه بزرگ کشور خواهد بود كه مراحل ساخت و تجهيز آن تا نيمه اول سال 96 به پايان مي رسد. اين پايانه جدید در زميني به مساحت 1861 متر مربع ساخته شده كه شامل فضاهای عمومی، گمرک خروجی و ورودی، کریدورها، کنترل گذرنامه، رستوران و نمازخانه ها و موتور خانه بوده و در مجموع 41 هزار و822 متر مربع زیر بنا دارد. ساخت 6 پل هوایی انتقال مسافر به هواپیما از امکانات این پايانه است كه بزرگترين سالن يكپارچه پروازهاي داخلي بوده و تاکنون با بيش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل زير ساختي آن تكميل شده است. طراحي و مهندسي تاسيسات اين پايانه به گونه اي است كه مي توان مرحله نازك كاري بنا را به سرعت آغاز كرده و همزمان عمليات نماسازي و نصب نماي شيشه اي نيز اجرايي شود. در حال حاضر كميته هاي مختلف مسئوليت برگزاري مناقصه جهت انتخاب پيمانكار براي خريداري و نصب تجهيزات لازم را بر عهده دارند كه اين روند با سرعت و دقت ادامه دارد.

گفتني است كه طبق طرح جامع كيش اين پايانه جديد مسافري فرودگاه بين المللي كيش تا 20 سال نياز جزيره را براي ارائه خدمات مطلوب در بالاترين حد استانداردهاي بين المللي به گردشگران تامين خواهد كرد.

ساخت برج مراقبت فرودگاه بين المللي كيش

ساخت برج مراقبت و ساختمان عملياتي جديد فرودگاه بازيربناي 1700 متر مربع  و محوطه سازي بيش از 2500 متر مربع يكي ديگر از طرح هاي عمراني است كه باهدف ارتقاء سطح ايمني پروازها و ارائه خدمات مطلوب تر به ساكنان گردشگران جزيره كيش در مدت سه سال گذشته اجرا شده است.

گسترش و نوسازي سالن ورودي پروازهاي داخلي و افزودن بيش از 2 هزار متر مربع به فضاي داخلي اين سالن، طرح عمراني ديگري در فرودگاه بين المللي كيش است كه ارتقا ءسطح خدمات و افزايش رضايتمندي گردشگران را به دنبال داشته است. همچنين جهت راه اندازي و بهره برداري از بزرگترين سايت زيربنايي هلي كوپتري يكپارچه كشور، اجراي تاسيسات زير بنايي اين سايت آغاز شده كه تا چند ماه آينده به بهره برداري مي رسد.

ارتقاء روشنايي سطوح پروازي فرودگاه كيش و افزايش ايمني و سلامت مسافران

افزايش ظرفيت برق اضطراري فرودگاه و نصب و راه اندازي دستگاه هاي يوپي اس در فرودگاه بين المللي كيش از ديگر طرح هايي بود كه با هدف ارتقاء روشنايي سطوح پروازي فرودگاه كيش ازCAT1بهCAT2 و افزايش ايمني و سلامت مسافران اجرا شد. نصب و راه اندازي 8 دستگاه پكيج با ظرفيت 30 تن در جهت افزايش ظرفيت سيستم هاي برودتي پايانه ها و سالن هاي فرودگاهي، اتصال سيستم فاضلاب فرودگاه به شبكه شهري، خريد دستگاه ديزل ژنراتور جهت راه اندازي ساختمان تكنيكال بلاك و برج مراقبت جديد و پرواز هم از ديگر طرح هاي عمراني در فرودگاه بين المللي كيش است.

با توجه به نياز فرودگاه بين المللي كيش به افزايش ظرفيت سوخت رساني، اسناد لازم جهت عملياتي شدن طرح سوخت رساني تهيه و اجراي آن آغاز شده است.همچنين در جهت افزايش رضايتمندي مسافران و شركتهاي هواپيمايي مستقر در محوطه فرودگاهي ، 70 درصد ناوگان حمل و نقل و هندلينگ فرودگاهي نو سازي شد. تشكيل تيم مديريتي اپرون و تامين و افزايش تعداد تجهيزات خودرويي، انفرادي و نيروي انساني در اداره آتش نشاني و نجات فرودگاهي و ارتقاء طبقه بندي اين اداره بهCAT 8و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان هواپيماي كشوري براي ثبت فرودگاه هندورابي در سيستم جامع و جهاني فرودگاهي، تكميل مراحل ساخت و تجهيز و آغاز بهره برداري از ساختمان برج مراقبت و تكنيكال بلاك جديد فرودگاه و استقرار كاركنان معاونت عمليات هوانوردي در ساختمان جديد از ديگر طرح هاي موفقي بود كه در 35 ماه گذشته در فرودگاه بين المللي كيش اجرا شده است.

فنس كشي 10كيلومتر از محوطه فرودگاه در جهت ارتقاء درجه امنيت و حفاظت فرودگاهي و جلوگيري از ورود آهوان به اين محوطه، نصب محافظ سايت رادار با هدف پيشگيري از آسيب هاي احتمالي و مراقبت از اين رادار كه تمامي معارض و عمليات هوايي جنوب كشور را پوشش مي دهد، ساخت آشيانه تعمير و نگهداري هواپيماهاي پهن پيكر و واگذاري زمين به سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجراي طرح، نصب و راه اندازي سيستم هايDCSوFIDS از جمله طرح ها و برنامه هاي متعددي است كه در 35 ماه گذشته در فرودگاه بين المللي كيش اجرا شده است.

فرودگاه بين المللي كيش و كسب رتبه نخست فرودگاه هاي كشوردرتكريم ارباب رجوع و تامين امكانات

در دو نيم سال گذشته استقرار سه سيستم مديريت كيفي، محيط زيست و ايمني و بهداشت با هدف ايجاد سيستم جامع، كسب گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه(I.M.S) در فرودگاه بين المللي كيش را درپی داشت . ضمن اينكه به دليل تلاش مستمر در حوزه خدمات فرودگاهي و ايجاد امكانات رفاهي براي مسافران و گردشگران و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات، شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور پس از انجام مميزي هاي فراوان فرودگاه بين المللي كيش را در زمينه تكريم ارباب رجوع و تامين امكانات مسافران به عنوان رتبه نخست در كشور معرفي كرد.

برگزاري اجلاس هاي جهاني و منطقه اي ايكائو با هدف معرفي پتانسيل ها و امكانات ايران در سطح بين المللي، برگزاري موفق نمايشگاه دو سالانه صنايع هوايي و هوانوردي با حضور گسترده شركتهاي خارجي، اجرای اولين مانور مشترك شبانه با محوريت آتش نشاني، نجات و امداد با حضور 32 واحد فرودگاهي و شهري با هدف افزايش آمادگي جهت مقابله با سوانح و اولين مانور طرح اضطراري با حضور 300 نفر از واحد هاي مختلف فرودگاهي بخشي از عملكرد قابل توجه سازمان منطقه آزاد كيش در زمينه خدمات و طرح هاي فرودگاهي است.

جذب سرمايه گذاري 25 ميليون دلاري در طرح توسعه اي فرودگاه كيش

ساخت کارگو سنتر( مرکز حمل و نقل بار هوایی) از طرح های مهمي است كه در راستای تکمیل زیر ساخت های تجاری و گردشگری جزيره كيش برنامه ريزي شده است . براي اجراي اين طرح مراحل مذاكره و جذب سرمايه گذاري خارجي با حجم 25 ميليون دلار به اتمام رسيده كه  بزودي و پس از عقد قرارداد اين شركت سوئيسي كه اجرای چند طرح بزرگ اقتصادی در امارات، جبل علی و هلند را در کارنامه کاری خود دارد عمليات ساخت كارگو سنتر (مركز حمل و نقل بار هوايي) در فرودگاه بين المللي كيش آغاز مي شود.

لازم به ذكر است فرودگاه بين المللي كيش سومین فرودگاه پر تردد کشور پس از تهران و مشهد است

بندرگاه كيش

كشورما در شرايط پسا برجام و براي توسعه همکاری و ایجاد خطوط کشتیرانی مسافری بین جزایر و بنادر جنوبی وكشورهاي منطقه نيازمند ايجاد امكانات زير ساختي و بندري مناسب است. موقعيت خاص جغرافيايي جزيره كيش اهميت خدمات بندري در اين منطقه را دوچندان كرده است و خوشبختانه از ابتداي فعاليت دولت تدبير واميد با يك برنامه ريزي دقيق طرح هاي توسعه اي متعددي در منطقه آغاز شده و يا به بهره برداري رسيده است كه ارتقاء كمي و كيفي خدمات بندري به تجار و بازرگانان و مسافران مسير دريايي را به دنبال داشته است.

ارتقاء زیر ساخت های بندرگاهی در جزیره کیش از جمله اقداماتی است که در سه سال گذشته به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی جزیره مد نظربوده است.تا چند سال گذشته با وجود ساخت اسکله دوازده هزار تنی ، بدليل عمق چهار متري حوضچه امكان پهلو گيري کشتی های بزرگ در بندرگاه كيش ميسر نبود كه اين امرروند صادرات و واردات و فعاليت هاي گسترده بازرگاني را با مشكل مواجه مي ساخت. در سه سال گذشته با استفاده از بزرگترین لایروب کشور حوضچه بندرگاه كيش لايروبي شده و عمق این منطقه به منهای ده متر رسید تا شناورهای پانزده هزار تن نيز بتوانند در بندرگاه کیش پهلو بگيرند.

تاسيس اسکله35 هزار تنی گامي مهم در ارتقاء خدمات بندرگاه كيش

پس از تكميل اسكله 12 هزار تني سازمان منطقه آزاد كيش عمليات ساخت اسكله 35 تني را در شهريور سال 93 آغاز كرد تا پس از تکمیل این طرح امکان پهلوگیری شناورهای تا 35 هزار تن در بندرگاه کیش میسر شود. اسكله 35 هزار تني به طول350 متر در ضلع غربی حوضچه شرقی واقع شده  و براي ساخت آن حوضچه  تا  منفی 13 متر لايروبي مي شود. اين اسكله  تا شهريور سال آينده به بهره برداري مي رسد.

اسکله مکانیزه رو – رو

این اسكله با هشت پست در بندرگاه کیش در حال ساخت است كه تا سال آينده به بهره برداري مي رسد و سرویس دهی هیدرولیك به كشتی های با ظرفیت 500 تا 5 هزارتنی را امكان پذير خواهد كرد.

اسکله های رو – رو (Link span) با قابلیت تنظیم ارتفاع شامل سه پست اسکله 5500 تنی و پنج اسکله 1500 تنی به منظور پهلوگیری بارجها و لندینگ کرافت ها ساخته شده و تسهیل و تسریع فعالیت ها، ساماندهی امور، دسترسی آسان مراجعه كنندگان به محل ترخیص كالاها، كاهش تردد ماشین های سنگین در بندرگاه و افزایش نظم انجام فعالیت ها از جمله مزایای ساخت اسكله رورو در بندرگاه کیش است.

اسكله های رو رو با حجم خاکی 120 هزار متر مکعب و حجم عملیات بتن ریزی دو هزار و 300 متر مکعب بوده و مراحل ساخت آن  شامل هزار و 170 تن شمع کوبی و 950 تن عملیات فولادی است.

دستاورد مهم سازمان منطقه آزاد كيش در سال اقدام و عمل

40 ميليارد تومان كاهش هزينه در عمليات توسعه اي بندرگاه كيش

سازمان منطقه آزاد كيش در روند اجراي دو طرح عمراني اسكله 35 هزار تني و اسكله هاي رورو و در توقف كوتاه عمليات ساخت توسط پيمانكار موفق شد تا با بهره گيري از مشاوره مهندسي ارزشي در زمينه بررسي دقيق و اعلام هزينه هاي كارشناسي ساخت و بهينه سازي روند اجراي طرح ، هزينه هاي ساخت را به ميزان  40 ميليارد تومان كاهش دهد.

تغيير سازه هاي پست اسكله رورو و جايگزيني سازه هاي بتني با توجه به احتمال ميزان بالاي خوردگي اسكله هاي مكانيزه در شرايط جغرافيايي كيش ،  تغير شرايط اجراي طرح  و الزام پيمانكار به تامين كامل مصالح مطابق با برنامه زمان بندي شده از جمله مواردي بود كه به كمك مشاوران مهندسي ارزشي محقق شد.

انبارهاي كانتينري

در مسیر توسعه بندرگاه کیش، انبار کانتینری بندر تجاری اين منطقه  با وسعت 8 هکتار در دو زونAوBهر یک به مساحت تقریبی سه و پنج هکتار در حال ساخت است. این انبار به گونه اي طراحی شده که به طور متوسط گنجایشTEU4000 را دارا است. برای ساخت انبار کانتینری بندرگاه تجاری کیش 45 هزار متر مکعب عملیات خاکی، 39 هزار متر مکعب کارهای بتنی و 81 هزار متر مربع بلوک بتني اجرا می شود.

هدف از ساخت این انبار کانتینری تسهیل ورود کالا، افزایش حجم کالاهای کانتینری، امکان استفاده از ظرفیت هایترانشیپ، امکان استفاده از ظرفیت های صادرات و واردات و ایجاد بستری مناسب برای بازرگانان جهت انبار کالاها و همچنین تثبیت بستر و زیباسازی پس کرانه های بندر است که پس از اجرای کامل این پروژه، افقی روشن در راستای دپوی انواع کالا از مسیرهای مختلف در حاشیه خلیج فارس به جزیره کیش فرا روي منطقه گشوده خواهد شد

 تامين روشنايي، اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی، ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق ،  محوطه سازی در گمرک کیش بخشی از اقدامات انجام شده در بندرگاه منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش است. گفتني است پيش از اين بندرگاه تجاري كيش فاقد سيستم اطفاء و اعلام حريق بود كه  پس از اتمام مراحل تهيه و خريد ، عمليات  نصب و راه اندازی سیستم اعلام اطفاء حریق ، در زمینی به مساحت تقریبی 8 هزار متر مربع آغاز شده ودر دست اجرا است. ، عملیات شیار زنی، حفاری در مسیر آسفالت و خاکی، نصب تجهيزات  مرتبط با سيستم  اعلام حریق در سوله، نصب بیسیم( دتکتور، شستی، آژیر، زنگ، پایه آتش نشانی در سوله و  FIRE BOX از جمله بخش هاي مختلف اين طرح است .

ساخت بخش هاي اداري جديد

 ساختمان جدید گمرک بندرگاه کیش نیز در زمینیبه مساحت یک هزار و520 متر مربع و انبار آن به مساحت 421 متر مربع در دست اجرا است و فعالیت هایی از جمله عملیات دیوار پیرامونی، اتمام عملیات حفاری، بتن ریزی فونداسیون، پر کردن چشمه های فونداسیون، کرسی چینی، عایق کاری و نصب رابیتس، دیوار چینی، پلاستر سیمان و انشعابات فاضلاب در ساختمان گمرک و انبار انجام شده است.

عملیات تهیه، نصب و راه اندازی سیستم آب و برق رسانی اسکله های بزرگ بندرگاهی تجاری کیش جهت رساندن آب و برق به انواع شناورها ی عادی و سوختی نیز در زمینی به مساحت 4 هزار و350 متر مربع در دست اجرا است. از زمان شروع این پروژه تا کنون عملیات تخریب، حفاری، تسطیح کانال در اسکله، آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی مگر، فونداسیون و دیواره کانال، بلوک گذاری، ساخت و نصب در پوشش کانال اسکله، نصب ساپورت و سیتی کابل به اتمام رسیده است.

همچنين از طرح هاي عمراني كه در راستاي طرح جامع بندرگاه اجرا شده است مي توان به اجراي سيستم حفاظت كاتديك اسكله هاي بندر تجاري به عنوان روشي پيشرفته جهت جلوگيري ازخوردگي فلزات ، احداث دايك پيراموني بندرتجاري از طريق استحصال و استفاده از مصالح لايروبي به مساحت 14 هكتار،  تعريض دايك ساحلي ،ساخت اسكله سنگي و لايروبي حوضچه و ترميم اسكله بندرگاه تداركاتي چارك اشاره كرد.

ساخت پايانه مسافري جديد بندرگاه تجاري كيش

در سه سال گذشته وباهدف استانداردسازي خدمات در مبداء ورودي بندرگاه ، پايانه مسافري جديد بندرگاه تجاري كيش با سطح اشغال 7500 متر مربع و زيربناي 12 هزارمتر مربع در سه طبقه شامل فضاهاي اداري ، سالن VIP ،باجه هاي فروش بليت ، گمرك، رستوران ، سالن هاي انتظار و فضاهاي فروشگاهي و رفاهي متعدد ساخته شد كه به سيستم تهويه مطبوع هوشمند و پيشرفته و سيستمهاي ايمني وامنيتي مجهز است با بهره برداري از اين پايانه، كيفيت ارائه خدمات به مسافران وگردشگران مسير دريايي به ميزان قابل توجهي ارتقاء يافته كه رضايتمندي گردشگران را بدنبال داشته است.

در مجموع نگاه ويژه دولت تدبير واميد به توسعه مناطق آزاد و اجراي طرحهاي متعدد عمراني و توسعه اي در بندرگاه کیش که مهمترین ورودی تجاری جزیره است، تاثیر به سزایی در افزايش تمايل تجار براي ترخيص كالاها از طريق بندرگاه جزيره كيش داشته و موجب رونق فعاليت هاي بارزگاني و رشد اقتصادی منطقه شده است.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
افتتاح هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي كشور در كيش

افتتاح هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع هوايي و هوانوردي كشور در كيش

نخستین بالگرد پیستونی چهار نفره ایرانی و پهپاد "ابابیل ۳" ساخت متخصصان توانمند كشورمان درهفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

شبیه ساز (سیمولاتور) چند ماموریتي ابابیل 3 در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در جزیره کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

علاء الدين بروجردي درسفربه كيش با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد دربخش هاي زيربنايي وعمراني با تاكيد برپايداري محيط زيست گفت : فعاليت هاي ارزشمندي درجزيره كيش انجام شده است. ...
مشاهده
بازديد وزير ورزش و جوانان كشور از امكانات ورزشي كيش

بازديد وزير ورزش و جوانان كشور از امكانات ورزشي كيش

دکتر محمود گودرزی كه براي حضوردرمراسم اختتامیه مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا – اقیانوسیه به كيش سفركرده عصر امروز ازامكانات ورزشي جزيره بازديد كرد. ...
مشاهده
فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

فيوچرز كيش امسال درهفته نخست ميزبان تنيسورهاي 23 كشورجهان است

درهفته نخست رقابتهاي فيوچرز كيش 65 تنيسور خارجي و23 تنيسور ايراني با هم رقابت مي كنند. ...
مشاهده
نمايشگاه هنري قرآن در جزيره كيش برگزار مي شود.

نمايشگاه هنري قرآن در جزيره كيش برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، نمايشگاه آثار و فعاليت هاي قرآني در دو بخش كارگاهي و نمايشگاهي در زمينه هاي پوستر رمضان،هنرهاي تجسمي، طراحي، نقاشي وخوشنويسي با حضور هنرمندان طراز اول كشور وهنرمندان جزيره كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری شنبه 10 آذردر مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز شد ...
مشاهده