برجام فرصت های تازه ای را در حوزه دریانوردی گشوده است - تور کیش

برجام فرصت های تازه ای را در حوزه دریانوردی گشوده است

برجام فرصت های تازه ای را در حوزه دریانوردی گشوده است

برجام فرصت های تازه ای را در حوزه دریانوردی گشوده است

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد سعید نژاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی، ضمن تاکید بر جایگاه صنعت دریا و دریانوردی، نقش این صنعت را در کشور قابل توجه خواند و در این باره گفت: بحث دریا و توسعه دریا محور حداقل امروز در باورهای جامعه ما در حال باز کردن جای خود است البته این راه طولانی است و ما نیاز به عبور از مسیرهای سخت و طولانی در این زمینه داریم.

وی راه اندازی این همایش بعد از برجام را شاهدی بر اتفاقات خوب این دوره خواند و اظهار کرد: این همایش و مجموع اقداماتی که طی یکسال گذشته در دریا انجام شده، شاهد بسیار خوبی بر این است که درهای زیادی برای فعالیت در کشور ما گشوده شده و همچنان باز خواهد ماند و مسیرها و فرصت های بسیاری را برای فعالیت به ویژه در حوزه دریا باز خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور توجه به بخش دریانوردی را در برنامه ششم توسعه خواستار شد و گفت: موضوع دریا به عنوان یکی از موضوعات مهم برنامه ششم توسعه است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است لذا امیدواریم که نمایندگان مجلس به توسعه دریا محور در برنامه ششم توجه کافی داشته باشند و در این فرصت تدوین برنامه به موضوعات اشاره شده توجه شود.

سعید نژاد تاکید کرد: با توجه به شرایط جدیدی که در کشور پیدا کرده ایم، ما در حال حاضر با عبور از تحریم در حوزه دریا با کمترین محدودیت مواجه هستیم. در واقع تقریبا همه محدودیت هایی که در کشور ما فراهم شده بود در بخش دریا از بین رفته و فرصت بسیار خوبی در توسعه این بخش فراهم شده است.

وی سهم دریا و صنایع دریایی را بالغ بر 17 میلیارد دلار خواند و اظهار کرد: سهم در آمد بخش دریایی کشور اعم از حوزه نفت و گاز، حمل و نقل و شیلات و مجموعه دریایی مجموعا 17 میلیارد دلار است لذا در در یک نگاه همه جانبه و عمومی در زمینه دریا و حوزه های مختلفی که اشاره کردم، یک توسعه متناسب و متوازن و همگون را نیازمند هستیم.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی رقابت در حوزه دریا را فشرده خواند و گفت: رقابت یکی از موضوعات مهمی است که در عرصه صنعت دریا تفاوت ايجاد مي كند.

سعید نژاد تاکید کرد: اگر بخواهیم توسعه پایدار در بخش دریایی کشور داشته باشیم چاره ای جز این نداریم که صنایعی قوی و با دانش در کشور داشته باشیم و آنها را حمایت کنیم اما نمی توانیم بگوییم که نگاه دریا محور داریم اما همواره برای تامین و توسعه این بخش ها وابسته به واردات باشیم.

وی توجه بر بخش های آموزش و دانشگاه ها را یک نیاز خواند و افزود: توسعه دانشگاه های دریایی و صنعت دریایی یک نیاز است که البته در راستای آن قدم هایی برداشته شده است اما متاسفانه تعداد دانشجویان این حوزه تناسبی با سیاست های اعلام شده کشور ندارد لذا باید در زمینه تربیت نیروی انسانی در حوزه ها و بخش های مختلف دریایی اعم از دریانوردی تا زیر ساخت ها، اقدامات جدی تری انجام شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، فاصله بخش ایده آل آموزش با موقعیت کنونی را بسیار زیاد خواند و گفت: آنچه که امروز داریم با چیزی که باید باشد، فاصله جدی دارد لذا نیازمند یک حمایت جدی از بخش صنعتی و اجرایی کشور نسبت به بخش دانشگاهی و آموزش نیروی انسانی کشور هستیم.

سعید نژاد از بازبینی این بخش نسبت به تعرفه های بندری خبر داد و گفت: ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی یک نیاز دیگر است لذا در آینده نزدیک یک بازنگری مجدد در مورد تعرفه های بندری خواهیم داشت قسمت هایی را که قابلیت رقابت دارند و بازار محور هستند حمایت کنیم.

5.0450
سعید نژاد با اشاره به اهمیت توسعه بخش بنادر در کشور بر نیاز این بخش برای تامین قوانین مورد نیاز در برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: برجام فرصت های تازه ای را در حوزه دریانوردی گشوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد سعید نژاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی، ضمن تاکید بر جایگاه صنعت دریا و دریانوردی، نقش این صنعت را در کشور قابل توجه خواند و در این باره گفت: بحث دریا و توسعه دریا محور حداقل امروز در باورهای جامعه ما در حال باز کردن جای خود است البته این راه طولانی است و ما نیاز به عبور از مسیرهای سخت و طولانی در این زمینه داریم.

وی راه اندازی این همایش بعد از برجام را شاهدی بر اتفاقات خوب این دوره خواند و اظهار کرد: این همایش و مجموع اقداماتی که طی یکسال گذشته در دریا انجام شده، شاهد بسیار خوبی بر این است که درهای زیادی برای فعالیت در کشور ما گشوده شده و همچنان باز خواهد ماند و مسیرها و فرصت های بسیاری را برای فعالیت به ویژه در حوزه دریا باز خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور توجه به بخش دریانوردی را در برنامه ششم توسعه خواستار شد و گفت: موضوع دریا به عنوان یکی از موضوعات مهم برنامه ششم توسعه است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است لذا امیدواریم که نمایندگان مجلس به توسعه دریا محور در برنامه ششم توجه کافی داشته باشند و در این فرصت تدوین برنامه به موضوعات اشاره شده توجه شود.

سعید نژاد تاکید کرد: با توجه به شرایط جدیدی که در کشور پیدا کرده ایم، ما در حال حاضر با عبور از تحریم در حوزه دریا با کمترین محدودیت مواجه هستیم. در واقع تقریبا همه محدودیت هایی که در کشور ما فراهم شده بود در بخش دریا از بین رفته و فرصت بسیار خوبی در توسعه این بخش فراهم شده است.

وی سهم دریا و صنایع دریایی را بالغ بر 17 میلیارد دلار خواند و اظهار کرد: سهم در آمد بخش دریایی کشور اعم از حوزه نفت و گاز، حمل و نقل و شیلات و مجموعه دریایی مجموعا 17 میلیارد دلار است لذا در در یک نگاه همه جانبه و عمومی در زمینه دریا و حوزه های مختلفی که اشاره کردم، یک توسعه متناسب و متوازن و همگون را نیازمند هستیم.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی رقابت در حوزه دریا را فشرده خواند و گفت: رقابت یکی از موضوعات مهمی است که در عرصه صنعت دریا تفاوت ايجاد مي كند.

سعید نژاد تاکید کرد: اگر بخواهیم توسعه پایدار در بخش دریایی کشور داشته باشیم چاره ای جز این نداریم که صنایعی قوی و با دانش در کشور داشته باشیم و آنها را حمایت کنیم اما نمی توانیم بگوییم که نگاه دریا محور داریم اما همواره برای تامین و توسعه این بخش ها وابسته به واردات باشیم.

وی توجه بر بخش های آموزش و دانشگاه ها را یک نیاز خواند و افزود: توسعه دانشگاه های دریایی و صنعت دریایی یک نیاز است که البته در راستای آن قدم هایی برداشته شده است اما متاسفانه تعداد دانشجویان این حوزه تناسبی با سیاست های اعلام شده کشور ندارد لذا باید در زمینه تربیت نیروی انسانی در حوزه ها و بخش های مختلف دریایی اعم از دریانوردی تا زیر ساخت ها، اقدامات جدی تری انجام شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، فاصله بخش ایده آل آموزش با موقعیت کنونی را بسیار زیاد خواند و گفت: آنچه که امروز داریم با چیزی که باید باشد، فاصله جدی دارد لذا نیازمند یک حمایت جدی از بخش صنعتی و اجرایی کشور نسبت به بخش دانشگاهی و آموزش نیروی انسانی کشور هستیم.

سعید نژاد از بازبینی این بخش نسبت به تعرفه های بندری خبر داد و گفت: ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی یک نیاز دیگر است لذا در آینده نزدیک یک بازنگری مجدد در مورد تعرفه های بندری خواهیم داشت قسمت هایی را که قابلیت رقابت دارند و بازار محور هستند حمایت کنیم.

مطالب مرتبط :
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

مراسم گشايش رسمي هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت 10 صبح سه شنبه 27 آبان در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد کشوری ، لشکری ، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های مهم داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد. ...
مشاهده
تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمراسمي با عنوان شب كيش به تشريح فرصت ها وظرفيت هاي گردشگري واقتصادي كيش براي مسئولان لهستاني ونمايندگان كشورهاي مختلف پرداخت. ...
مشاهده
انتصاب ( قدرت ابراهيمي ) به سمت مشاورمديرعامل ومديركل حوزه رياست سازمان منطقه آزادكيش

انتصاب ( قدرت ابراهيمي ) به سمت مشاورمديرعامل ومديركل حوزه رياست سازمان منطقه آزادكيش

با حكم مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش "قدرت ابراهيمي" به سمت مشاورمديرعامل ومديركل حوزه رياست منصوب شد. ...
مشاهده
حوزه بهداشت و درمان چابهار از زاهدان به ایرانشهر انتقال یابد

حوزه بهداشت و درمان چابهار از زاهدان به ایرانشهر انتقال یابد

خبرگزاری تسنیم: جمعی از مردم شهرستان چابهار از وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی می خواهند تا نسبت به انتقال حوزه بهداشت و درمان شهرستان چابهار از زاهدان به ایرانشهر، موافقت کند. ...
مشاهده
خطاي استراتژيك درحوزه درآمدي وهويت معماري دراداره كلان شهرها

خطاي استراتژيك درحوزه درآمدي وهويت معماري دراداره كلان شهرها

درمراسم آغاز به كار پنجمین همایش شهر ایده آل،رسول كشت پورگفت : اداره كلان شهرها درشرايط كنوني با يك خطاي استراتژيك درحوزه درآمدي وهويت معماري مواجه است. ...
مشاهده
فرصت های سرمایه گذاری چابهار برای تجار افغان امیدآفرین است

فرصت های سرمایه گذاری چابهار برای تجار افغان امیدآفرین است

چابهار – ایرنا - معاون اتاق بازرگانی و تجارت ولایت ننگرهار کشور افغانستان گفت: فرصت های سرمایه گذاری چابهار برای ما امید آفرین است. ...
مشاهده
منطقه آزاد چابهار از فیلم‌های تولیدی حوزه فرهنگی و گردشگری حمایت می‌کند

منطقه آزاد چابهار از فیلم‌های تولیدی حوزه فرهنگی و گردشگری حمایت می‌کند

خبرگزاری تسنیم: معاون ‌گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی سازمان منطقه آزاد چابهار، از سازندگان و دست اندرکاران فیلم‌هایی که در راستای شناساندن فرهنگ این منطقه تاثیرگذارند، حمایت می‌کند. ...
مشاهده
تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديداز برنامه ريزي ، ترويج روحيه نشاط وبرگزاري جشنواره هاي رقابتي به عنوان عوامل رشد فكري وسلامت روحي وجسمي دانش آموزان درمسير تبديل شدن به مدارس نمونه كشورياد كرد. ...
مشاهده
برگزاری مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه قشم در هفته وحدت

برگزاری مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه قشم در هفته وحدت

در مراسمی همزمان با شب میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) مراسم عمامه‌گذاری تنی چند از طلاب حوزه علمیه امام‌جعفر صادق(ع)در مصلی امام علی(ع) قشم برگزار شد. ...
مشاهده
ایجاد هزار و 100 فرصت شغلی برای مددجویان كمیته امداد در قشم

ایجاد هزار و 100 فرصت شغلی برای مددجویان كمیته امداد در قشم

موصلی گفت : با برنامه ریزی های انجام شده تا3 سال آینده هزار و 100 فرصت شغلی برای مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) در جزیره قشم ایجاد می شود. ...
مشاهده