کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل تعیین شدند - تور کیش

کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل تعیین شدند

کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل تعیین شدند

کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل تعیین شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ابراهیم رضوانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش طی این جلسه با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل به عنوان یک اقدام زیرساختی و مهم در این باره گفت: پدافند غیر عامل یک اقدام زیرساختی، اساسی و مهم در جهت پیشگیری از همه خسارت های احتمالی ناشی از تهدید است.

وی جنگ را در تاریخ 5 هزارساله بشری جزو بزرگترین تهدیدات خواند و بیان کرد: در طول تاریخ 5 هزار ساله تمدن بشری بیش از 14 هزار جنگ رخ داده که تلفاتی بالغ بر 4 میلیارد داشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در طول تمام سال های تمدن بشری تنها 268 سال بدون جنگ داشته ایم که در قرن اخیر کمتر شده است به نحوی که در 45 سال اخیر یعنی از 1945 تا 1990 تنها سه هفته بدون جنگ داشته ایم.

رضوانی ادامه داد: در قرن 20 جهان بالغ بر 220 جنگ را با 200 میلیون تلفات انسانی از سر گذارنده که بیانگر نیاز و اهمیت پدافند غیر عامل برای جلوگیری از خسارت است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز بر مساله اهمیت پدافند غیر عامل تاکید دارند، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت و تدابیر بخش پدافند غیر عامل تاکید دارند که بیانگر اهمیت این بخش است ضمن اینکه در سند چشم انداز نیز بیان شده که ایران کشوری امن و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم وحکومت است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، پدافند غیر عامل را حاصل مشارکت مسئولین و مردم برای بازدارندگی خواند و اظهار کرد: در راستای تحقق پدافند غیر عامل 9 محور اساسی وجود دارند که مواردی نظیر: صنایع مخابراتی، حمل و نقل، منابع مالی و اقتصادی، دیپلماسی، آب و غذا و... را شامل می شوند.

رضوانی خاطر نشان کرد: پدافند غیر عامل شامل اقداماتی است که مستلزم به کارگیری جنگ نیست و با اجرای آن می توان از خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات مالی، ملی و مردمی یک کشور پیشگیری کرد.

وی مراکز را در بخش پدافند غیر عامل سه دسته خواند و گفت: مراکز حیاتی، حساس و مهم حوزه های امنیتی هستند که بر اساس اصول پدافند هر کدام لایه های حفاظت و امنیت خاص خود را دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از تشکیل کارگروه های تخصصی عرصه پدافند غیر عامل خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر در این عرصه 8 کارگروه تخصصی در این راستا تشکیل شده است.

رضوانی ادامه داد: کارگروه امنیتی و انتظامی،کارگروه بهداشت و سلامت، امور زیربنایی، اقتصادی، امور فرهنگی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور شهری و مشارکت مردمی و امنیت غذایی از جمله این بخش ها هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه دکتر علی اصغر مونسان به عنوان رئیس شورای پدافند هستند، لذا عملکرد بخش های مختلف در این جلسات با حضور کارگروه ها در راستای اقدامات پیشگیرانه توسط ایشان دنبال می شود.

شایان ذکر است که این جلسه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیر شرکت سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد کیش، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش،فرمانده سپاه فرودگاه، رئیس هلال احمر، رئیس اداره شیلات، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس اداره محیط زیست، رئیس شرکت پخش فراورده های نفتی، رئیس مرکز توسعه سلامت، رئیس پردیس بین الملل دانشگاه شریف، فرمانده پدافند هوایی، نماینده دریابانی و رئیس صدا و سیمای کیش در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

5.0450
طی جلسه ای با حضور روسای ارگان های مختلف جزیره و همزمان با هفته پدافند غیر عامل، کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ابراهیم رضوانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش طی این جلسه با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل به عنوان یک اقدام زیرساختی و مهم در این باره گفت: پدافند غیر عامل یک اقدام زیرساختی، اساسی و مهم در جهت پیشگیری از همه خسارت های احتمالی ناشی از تهدید است.

وی جنگ را در تاریخ 5 هزارساله بشری جزو بزرگترین تهدیدات خواند و بیان کرد: در طول تاریخ 5 هزار ساله تمدن بشری بیش از 14 هزار جنگ رخ داده که تلفاتی بالغ بر 4 میلیارد داشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در طول تمام سال های تمدن بشری تنها 268 سال بدون جنگ داشته ایم که در قرن اخیر کمتر شده است به نحوی که در 45 سال اخیر یعنی از 1945 تا 1990 تنها سه هفته بدون جنگ داشته ایم.

رضوانی ادامه داد: در قرن 20 جهان بالغ بر 220 جنگ را با 200 میلیون تلفات انسانی از سر گذارنده که بیانگر نیاز و اهمیت پدافند غیر عامل برای جلوگیری از خسارت است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز بر مساله اهمیت پدافند غیر عامل تاکید دارند، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت و تدابیر بخش پدافند غیر عامل تاکید دارند که بیانگر اهمیت این بخش است ضمن اینکه در سند چشم انداز نیز بیان شده که ایران کشوری امن و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم وحکومت است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، پدافند غیر عامل را حاصل مشارکت مسئولین و مردم برای بازدارندگی خواند و اظهار کرد: در راستای تحقق پدافند غیر عامل 9 محور اساسی وجود دارند که مواردی نظیر: صنایع مخابراتی، حمل و نقل، منابع مالی و اقتصادی، دیپلماسی، آب و غذا و... را شامل می شوند.

رضوانی خاطر نشان کرد: پدافند غیر عامل شامل اقداماتی است که مستلزم به کارگیری جنگ نیست و با اجرای آن می توان از خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات مالی، ملی و مردمی یک کشور پیشگیری کرد.

وی مراکز را در بخش پدافند غیر عامل سه دسته خواند و گفت: مراکز حیاتی، حساس و مهم حوزه های امنیتی هستند که بر اساس اصول پدافند هر کدام لایه های حفاظت و امنیت خاص خود را دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از تشکیل کارگروه های تخصصی عرصه پدافند غیر عامل خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر در این عرصه 8 کارگروه تخصصی در این راستا تشکیل شده است.

رضوانی ادامه داد: کارگروه امنیتی و انتظامی،کارگروه بهداشت و سلامت، امور زیربنایی، اقتصادی، امور فرهنگی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور شهری و مشارکت مردمی و امنیت غذایی از جمله این بخش ها هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه دکتر علی اصغر مونسان به عنوان رئیس شورای پدافند هستند، لذا عملکرد بخش های مختلف در این جلسات با حضور کارگروه ها در راستای اقدامات پیشگیرانه توسط ایشان دنبال می شود.

شایان ذکر است که این جلسه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیر شرکت سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد کیش، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش،فرمانده سپاه فرودگاه، رئیس هلال احمر، رئیس اداره شیلات، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس اداره محیط زیست، رئیس شرکت پخش فراورده های نفتی، رئیس مرکز توسعه سلامت، رئیس پردیس بین الملل دانشگاه شریف، فرمانده پدافند هوایی، نماینده دریابانی و رئیس صدا و سیمای کیش در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

مطالب مرتبط :
انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

مهندس مونسان درحكمي محمد حسن ابوالحسني را به سمت مشاورمديرعامل درامورحقوقي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
معامله 1052 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

معامله 1052 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

یک‌هزار و 52 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی معامله شد. ...
مشاهده
معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

مشاورعالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شناساندن امکانات وظرفیت های گردشگری کیش را مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی عنوان کرد . ...
مشاهده
پيام جناب آقاي مهندس مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در روز دانشجو

پيام جناب آقاي مهندس مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در روز دانشجو

16 آذر در تاريخ ملت شهيد پرور ايران اسلامي، يادگاري درخشان از مقاومت در برابر ظلم و استعمارگري است. ...
مشاهده
1052 تن محصولات پتروشیمی در منطقه آزاد انزلی معامله شد

1052 تن محصولات پتروشیمی در منطقه آزاد انزلی معامله شد

یک‌هزار و 52 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی معامله شد. ...
مشاهده
رونمائی از تابلوی معرق کوچ با حضور مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

رونمائی از تابلوی معرق کوچ با حضور مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

تابلوي معرق "كوچ" درمراسمي با حضور كشت پور واستاد صياد خالق اين اثرزيبا رونمايي شد. ...
مشاهده
سردیس‌های گذر هنرمندان کیش ترمیم شدند

سردیس‌های گذر هنرمندان کیش ترمیم شدند

مجسمه‌ها و سردیس‌های گذر هنرمندان کیش به همت يكي از هنرمندان جزيره ترمیم و بازسازی شدند. ...
مشاهده
سرعت همراه با كيفيت برمدارقانون عامل موفقيت درهمه فعاليت هاست

سرعت همراه با كيفيت برمدارقانون عامل موفقيت درهمه فعاليت هاست

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درجلسه معارفه رسول كشت پور به عنوان رييس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري وتوسعه كيش برانجام سريع وباكيفيت امور، برمدارقانون به عنوان عامل موفقيت دركارها تاكيد كرد. ...
مشاهده