اطلاعیه - تور کیش

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه


به اطلاع گردشگران و کیشوندان می رساند به دلیل برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور استخر المپيك در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه ١٢ و١٣ آبان و روزهاي يكشنبه ودوشنبه ١٦ و١٧ آبان تعطيل است.

5.0450
Array

اطلاعیه


به اطلاع گردشگران و کیشوندان می رساند به دلیل برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور استخر المپيك در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه ١٢ و١٣ آبان و روزهاي يكشنبه ودوشنبه ١٦ و١٧ آبان تعطيل است.

مطالب مرتبط :
اطلاعیه

اطلاعیه

Array ...
مشاهده
اطلاعیه

اطلاعیه

Array ...
مشاهده