هنرمندان صنایع دستی کیش دارای کارت شناسایی صنعتگری شدند - تور کیش

هنرمندان  صنایع دستی کیش دارای کارت شناسایی صنعتگری شدند

هنرمندان صنایع دستی کیش دارای کارت شناسایی صنعتگری شدند

هنرمندان صنایع دستی کیش دارای کارت شناسایی صنعتگری شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، هنرمندان صنایع دستی که موفق به اخذ این کارت شناسایی شدند، مجاز به ایجاد کارگاه تولیدی و شخصی در جزیره کیش خواهند بود.

بنابر این گزارش، در همین راستا کارگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی واقع در کمپ معمار، برای علاقمندان و هنر دوستان اقدام به برپایی کلاس های هنری از جمله مینا کاری، منبت و معرق، گلیم، نقاشی، فرش، شبه فرش و جاجیم، خوس دوزی، گلابتون دوزی، حصیر بافی، مجسمه سازی، چرم، غزال تراشی و مجسمه سازی با سیم کرده است.

این مرکز هنری دارای گالری، نمایشگاه، 5 باب کلاس آموزش ، 14 کارگاه  و فضای رایگان برای همه هنرمندان در رشته های هنری جهت نمایش، تولید و فروش صنایع دستی است.

شایان ذکر است، این مرکز هنری به همت معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تشویق و حمایت هنرمندان، ترویج هنرهای سنتی و دستی ایرانی، کارآفرینی و کمک به اقتصاد خانگی و شخصی هنرمندان صنایع دستی کیش بر پا شده است.

 

5.0450
برای اولین بار در جزیره کیش، برای هنرمندان صنایع دستی، کارت شناسایی صنعتگری از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، هنرمندان صنایع دستی که موفق به اخذ این کارت شناسایی شدند، مجاز به ایجاد کارگاه تولیدی و شخصی در جزیره کیش خواهند بود.

بنابر این گزارش، در همین راستا کارگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی واقع در کمپ معمار، برای علاقمندان و هنر دوستان اقدام به برپایی کلاس های هنری از جمله مینا کاری، منبت و معرق، گلیم، نقاشی، فرش، شبه فرش و جاجیم، خوس دوزی، گلابتون دوزی، حصیر بافی، مجسمه سازی، چرم، غزال تراشی و مجسمه سازی با سیم کرده است.

این مرکز هنری دارای گالری، نمایشگاه، 5 باب کلاس آموزش ، 14 کارگاه  و فضای رایگان برای همه هنرمندان در رشته های هنری جهت نمایش، تولید و فروش صنایع دستی است.

شایان ذکر است، ای