رشد گردشگری نیازمند توسعه اقامتگاه ها در کشور است - تور کیش

رشد گردشگری نیازمند توسعه اقامتگاه ها در کشور است

رشد گردشگری نیازمند توسعه اقامتگاه ها در کشور است

رشد گردشگری نیازمند توسعه اقامتگاه ها در کشور است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی جهانگیری در همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: امروز که تحریم ها با همت دیپلماسی و تلاش مردم و سیاستمداران رفع شده و ادبیات و گفتمان ما با دنیا تغییر کرده فصل نوینی برای توسعه اقتصادی کشور ایران گشوده شده است.

وی با اشاره به مزیت های مختلف اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذار اظهار کرد:  قطعا کشوری که در یک دوره طولانی از رکود برخور دار بوده امروز باید شرایط را برای توسعه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی فراهم کند. 

رئیس گروه مالی گردشگری با اشاره به گزارش موسسه جهانی مکنزی بیان کرد: بر اساس مطالعاتی که موسسه جهانی مکنزی نسبت به این اقتصاد نو ظهور انجام داده است، ایران را در 20 سال آینده آماده یک سرمایه گذاری 5/3 تریلیون دلاری می بیند که یک سوم آن سرمایه گذاری خارجی است.

جهانگیری، مزیت ها و پتانسیل ایران را در حوزه جذب سرمایه گذاری گردشگری بسیار بالا خواند و تاکید کرد: ما در کشورمان نیاز به خلق مزیت نداریم لذا باید شرایط را برای یک رشد 8 در صدی که در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده آماده کنیم.

وی پیشرفت های انجام شده طی مدت زمان پسا بر جام را مثبت خواند و اظهار کرد: ما امروز در فضای کسب و کار با همه تلاش هایی که رخ داده توانسته ایم رتبه 118 را از بین 189 کشور کسب کنیم. همچنین در حوزه رقابت پذیری رتبه 74  را داریم البته نمی توان گفت که هنوز در جایگاه مورد نظر خود قرار داریم زیرا هنوز جای رشد و کار بسیاری وجود دارد.

 رئیس گروه مالی گردشگری نیاز به ایجاد ساز و کارهای تازه در حوزه سرمایه گذاری را یک نیاز خواند و گفت: اگر بخواهیم بر اساس سند چشم انداز که در آن اظهار شده ما باید در پایان دوره به 20 میلیون توریست برسیم و یک درآمد 25 میلیارد دلاری داشته باشیم برسیم، طبیعی است که نیازمند ساز و کارهای مهم در این بخش هستیم.

جهانگیری با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت ها در حوزه گردشگری گفت: ما امروز دارای زیرساخت های لازم گردشگری نیستیم تا جایی که کلان شهری چون تهران با جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر تنها 8 هتل 5 ستاره دارد این در حالی است که استانبول و دوبی با همین جمعیت نزدیک به 80 هتل 5 ستاره دارند.

وی تاکید کرد: قطعا برای توسعه بخش های گردشگری ما نیازمند توسعه اقامتگاه هستیم. برخی از اماکن تاریخی ما قابلیت تبدیل به اماکن اقامتی را دارند که خود یک جذابیت گردشگری هستند. 

رئیس گروه مالی گردشگری برجام را نقطه عطفی برای رشد اقتصادی کشور خواند و گفت: ما باید با خرابی هایی که در دوران تحریم رخ داده ابتدا از درون خود سازی کنیم لذا  رفع مقررات های دست و پا گیر و فرایندهای طولانی که در توسعه سرمایه گذاری است، باید در اولویت نخست قرار گیرد تا بتوانیم شرایط را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم.

جهانگیری تک نرخی شدن ارز را یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه گذار خواند و بیان کرد: تک نرخی شدن ارز یکی از جدی ترین دغدغه های فعالان و سرمایه گذاران است که ثبات آن می تواند، شرایط بهتری را فراهم کند. 

وی صنعت گردشگری را بخش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال خواند و گفت: صنعت گردشگری ما می تواند اشتغال را به عنوان بزرگترین دغدغه کشور ایجاد کند. یعنی ما می توانیم در یک دوره 140 هزار شغل در حوزه صنعت گردشگری ایجاد کنیم اما برای تحقق این امر لازم است که شرایط و مقررات را کوتاه کنیم و ساختار مالی را برای جذب منابع خارجی فراهم کنیم.

5.0450
رئیس گروه مالی گردشگری با اشاره به کمبود زیرساخت های گردشگری در کشور گفت: برای توسعه این بخش باید اقامتگاه ها را در کشور گسترش دهیم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی جهانگیری در همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: امروز که تحریم ها با همت دیپلماسی و تلاش مردم و سیاستمداران رفع شده و ادبیات و گفتمان ما با دنیا تغییر کرده فصل نوینی برای توسعه اقتصادی کشور ایران گشوده شده است.

وی با اشاره به مزیت های مختلف اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذار اظهار کرد:  قطعا کشوری که در یک دوره طولانی از رکود برخور دار بوده امروز باید شرایط را برای توسعه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی فراهم کند. 

رئیس گروه مالی گردشگری با اشاره به گزارش موسسه جهانی مکنزی بیان کرد: بر اساس مطالعاتی که موسسه جهانی مکنزی نسبت به این اقتصاد نو ظهور انجام داده است، ایران را در 20 سال آینده آماده یک سرمایه گذاری 5/3 تریلیون دلاری می بیند که یک سوم آن سرمایه گذاری خارجی است.

جهانگیری، مزیت ها و پتانسیل ایران را در حوزه جذب سرمایه گذاری گردشگری بسیار بالا خواند و تاکید کرد: ما در کشورمان نیاز به خلق مزیت نداریم لذا باید شرایط را برای یک رشد 8 در صدی که در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده آماده کنیم.

وی پیشرفت های انجام شده طی مدت زمان پسا بر جام را مثبت خواند و اظهار کرد: ما امروز در فضای کسب و کار با همه تلاش هایی که رخ داده توانسته ایم رتبه 118 را از بین 189 کشور کسب کنیم. همچنین در حوزه رقابت پذیری رتبه 74  را داریم البته نمی توان گفت که هنوز در جایگاه مورد نظر خود قرار داریم زیرا هنوز جای رشد و کار بسیاری وجود دارد.

 رئیس گروه مالی گردشگری نیاز به ایجاد ساز و کارهای تازه در حوزه سرمایه گذاری را یک نیاز خواند و گفت: اگر بخواهیم بر اساس سند چشم انداز که در آن اظهار شده ما باید در پایان دوره به 20 میلیون توریست برسیم و یک درآمد 25 میلیارد دلاری داشته باشیم برسیم، طبیعی است که نیازمند ساز و کارهای مهم در این بخش هستیم.

جهانگیری با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت ها در حوزه گردشگری گفت: ما امروز دارای زیرساخت های لازم گردشگری نیستیم تا جایی که کلان شهری چون تهران با جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر تنها 8 هتل 5 ستاره دارد این در حالی است که استانبول و دوبی با همین جمعیت نزدیک به 80 هتل 5 ستاره دارند.

وی تاکید کرد: قطعا برای توسعه بخش های گردشگری ما نیازمند توسعه اقامتگاه هستیم. برخی از اماکن تاریخی ما قابلیت تبدیل به اماکن اقامتی را دارند که خود یک جذابیت گردشگری هستند. 

رئیس گروه مالی گردشگری برجام را نقطه عطفی برای رشد اقتصادی کشور خواند و گفت: ما باید با خرابی هایی که در دوران تحریم رخ داده ابتدا از درون خود سازی کنیم لذا  رفع مقررات های دست و پا گیر و فرایندهای طولانی که در توسعه سرمایه گذاری است، باید در اولویت نخست قرار گیرد تا بتوانیم شرایط را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم.

جهانگیری تک نرخی شدن ارز را یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه گذار خواند و بیان کرد: تک نرخی شدن ارز یکی از جدی ترین دغدغه های فعالان و سرمایه گذاران است که ثبات آن می تواند، شرایط بهتری را فراهم کند. 

وی صنعت گردشگری را بخش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال خواند و گفت: صنعت گردشگری ما می تواند اشتغال را به عنوان بزرگترین دغدغه کشور ایجاد کند. یعنی ما می توانیم در یک دوره 140 هزار شغل در حوزه صنعت گردشگری ایجاد کنیم اما برای تحقق این امر لازم است که شرایط و مقررات را کوتاه کنیم و ساختار مالی را برای جذب منابع خارجی فراهم کنیم.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

مراسم گشايش رسمي هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت 10 صبح سه شنبه 27 آبان در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد کشوری ، لشکری ، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های مهم داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: روند احداث پروژه توسعه بندری در این شهرستان به رغم محدودیت های مالی و اعتباری کشور رضایت بخش است. ...
مشاهده
تشریح فواید توسعه چابهار

تشریح فواید توسعه چابهار

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه چابهار می‌تواند مزیت‌های اقتصادی فراوانی را برای دیگر استان‌های کشور و حتی کشورهای همجوار فراهم کند. ...
مشاهده
معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

مشاورعالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شناساندن امکانات وظرفیت های گردشگری کیش را مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی عنوان کرد . ...
مشاهده
گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

رشت – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی گفت: بحث گردشگری در کنار مزیت حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های مهم توسعه این منطقه است. ...
مشاهده
نظرموافق شورای مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری سبلان

نظرموافق شورای مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری سبلان

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری و تجاری سبلان در استان اردبیل نظر موافق و مساعدی دارد. ...
مشاهده