وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: سياست رفاهي دولت يازدهم، توانمند سازي جامعه است - تور کیش

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: سياست رفاهي دولت يازدهم، توانمند سازي جامعه است

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: سياست رفاهي دولت يازدهم، توانمند سازي جامعه است

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: سياست رفاهي دولت يازدهم، توانمند سازي جامعه است

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش دكتر علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مراسم بهره برداري از ساختمان جديد اداره بهزيستي كيش با بيان اينكه کاهش فقر و بهبود شرايط زندگي نيارمندان و افراد ناتوان باید با اجرای سیاست های اصولي و مشاركت جمعي افراد جامعه و نهادهاي مختلف محقق شود تصريح كرد: دولت، براي بهبود شرايط زندگي هموطنان سیاست های توانمند سازی را در اولويت طرح هاي رفاهي خود قرار داده است.

وي با تاكيد بر اينكه پس از موافقت مقام معظم رهبری با در دستور كار قرار گرفتن سياست اشتغال فراگير ضد فقر اين طرح به مجلس مي رود گفت: با اعتبار 5/1  ميليارد دلاري از محل صندوق ذخيره ارزي سياست هاي اشتغال فراگير ضد فقر اجرايي مي شود.

دكتر ربيعي افزود: در اين طرح با ايجاد اشتغال از طریق تاسيس تعاونی ها و جهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و فراهم شدن فرصت هاي شغلي متعدد براي ساكنان هر شهر متناسب با فضاي كسب و كار در آن منطقه، و افزايش سهم عوامل تولید از در آمدهاي حاصله جامعه بسوي توانمند شدن حركتي مستمر و پايدار خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه جامعه امن جامعه اي است كه همه افراد بتوانند به طور برابر از فرصت ها استفاده كنند گفت: ما اگر خواهان جامعه اي امن باشيم بايد شرايط مطلوبي براي زندگي همه افراد فراهم كرده و آنها را به سمت توانمند شدن پيش ببريم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت يازدهم را دولت مسئول، فرو تن و دولت خير جمعي خواند و اظهار داشت: سياست دولت دكتر روحاني همواره بر اين بوده است تا تعاملي تنگاتنگ با افراد جامعه داشته و در زمينه هاي مختلف با بر خورداري از خرد جمعي به سمت خير جمعي جامعه حركت كند.

وي با اشاره به اينكه امروز بيش از هر زمان نيازمند خير جمعي هستيم گفت: براي بهبود شرايط زندگي افراد ناتوان و نيازمند هر ايراني در قبال تمام هموطنان مسئوليت دارد و يكايك ايرانيان مي توانند با كوچك ترين كار مانند نشاندن لبخند بر لب يك انسان تا فعاليت هاي بسيار بزرگ و كمك هاي مالي چشمگير مسئوليتهاي اجتماعي خود را انجام داده و در بهبود شرايط زندگي ديگرافراد جامعه سهيم باشند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه برخي دهك هاي جامعه نياز  بيشتري به توجه مسئولان برنامه ريزي و حمايت هاي نوع دوستانه هموطنان دارند گفت: برخي واقعيتها در جامعه ناشي از سياستهاي صدقه اي اشتباهي است كه متاسفانه در سال هاي گذشته اعمال شده است و ما تلاش مي كنيم تا با ارائه راهكارهاي هوشمندانه اين مشكلات به صورت ريشه اي برطرف شوند.

وي با اشاره به اينكه بيش از 50 در صد بازنشستگان كشور حداقل دستمزد را دريافت مي كنند رسيدگي به وضعيت معيشتي بازنشستگان و تكريم آنان را از جمله برنامه هاي محترم وزارت تعاون بر شمرد و گفت: به لطف خداوند در دولت يازدهم همه به سمتي حركت مي كنيم كه يكايك افراد جامعه از مواهب و نعمت هاي موجود در كشور بهره مند شوند.

دكتر ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين با تقدير از فعاليت و حمايت هاي گسترده سازمان منطقه آزاد كيش در جهت اجراي طرح هاي توانمند سازي مدد جويان بهزيستي و كميته امداد تاكيد كرد: تعامل و همدلي مديران و روحانيون و انسجام ذهني اين دو گروه در جزيره كيش منشاء بركات فراواني برا ي جامعه بوده است و سبب شده تا روحيه مسئوليت پذيري اجتماعي در افراد تقويت شده و در سطح جامعه نمود آشكار داشته باشد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين از ارتقاء اداره بهزيستي كيش خبر داد و گفت: با توجه به فعاليت هاي رو به رشد بهزيستي كيش و تلاش مسئولان براي ارتقاء اين اداره با هدف استاندارد سازي خدمات ارائه شده به جامعه هدف روند پيوستن بهزيستي كيش به ادارات زير مجموعه استان تهران انجام شده و موجب خوشحالي است كه در نخستين روز از ماه پر بركت ربيع الاول و همزمان با گشايش ساختمان جديد بهزيستي كيش اين خبر مسرت بخش را به ساكنان اين منطقه اعلام كنيم.

وي هم چنين با اشاره به لزوم توسعه صنعت گردشگري در كشور براي كسب سهم شايسته از بازار گردشگري بين المللي گفت: تا كنون در جهت توسعه گردشگري افراد كم در آمد و يا ناتوان جسمي در كشور طرح شاخصي اجرا نشده است و سازمان منطقه آزاد كيش مي تواند با ايجاد دهكده سلامت در جزيره هندورابي سالمندان و افراد ناتوان جسمي را براي بهره مندي از مواهب طبيعي اين منطقه ترغيب و حمايت كند. ضمن اينكه مي توان با برنامه ريزي و راه اندازي تورهاي گردشگري براي افراد كم در آمد، اين هموطنان را در شادي يك سفر تفريحي سهيم كرده و روحيه آنها را براي زندگي بهتر و سالم تر تقويت كرد.

5.0450
دكتر ربيعي از ارائه طرح اشتغال فراگير ضد فقر با بودجه 5/1 ميليارد دلاري از محل صندوق ذخيره ارزي به مجلس خبر داد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش دكتر علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مراسم بهره برداري از ساختمان جديد اداره بهزيستي كيش با بيان اينكه کاهش فقر و بهبود شرايط زندگي نيارمندان و افراد ناتوان باید با اجرای سیاست های اصولي و مشاركت جمعي افراد جامعه و نهادهاي مختلف محقق شود تصريح كرد: دولت، براي بهبود شرايط زندگي هموطنان سیاست های توانمند سازی را در اولويت طرح هاي رفاهي خود قرار داده است.

وي با تاكيد بر اينكه پس از موافقت مقام معظم رهبری با در دستور كار قرار گرفتن سياست اشتغال فراگير ضد فقر اين طرح به مجلس مي رود گفت: با اعتبار 5/1  ميليارد دلاري از محل صندوق ذخيره ارزي سياست هاي اشتغال فراگير ضد فقر اجرايي مي شود.

دكتر ربيعي افزود: در اين طرح با ايجاد اشتغال از طریق تاسيس تعاونی ها و جهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و فراهم شدن فرصت هاي شغلي متعدد براي ساكنان هر شهر متناسب با فضاي كسب و كار در آن منطقه، و افزايش سهم عوامل تولید از در آمدهاي حاصله جامعه بسوي توانمند شدن حركتي مستمر و پايدار خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه جامعه امن جامعه اي است كه همه افراد بتوانند به طور برابر از فرصت ها استفاده كنند گفت: ما اگر خواهان جامعه اي امن باشيم بايد شرايط مطلوبي براي زندگي همه افراد فراهم كرده و آنها را به سمت توانمند شدن پيش ببريم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت يازدهم را دولت مسئول، فرو تن و دولت خير جمعي خواند و اظهار داشت: سياست دولت دكتر روحاني همواره بر اين بوده است تا تعاملي تنگاتنگ با افراد جامعه داشته و در زمينه هاي مختلف با بر خورداري از خرد جمعي به سمت خير جمعي جامعه حركت كند.

وي با اشاره به اينكه امروز بيش از هر زمان نيازمند خير جمعي هستيم گفت: براي بهبود شرايط زندگي افراد ناتوان و نيازمند هر ايراني در قبال تمام هموطنان مسئوليت دارد و يكايك ايرانيان مي توانند با كوچك ترين كار مانند نشاندن لبخند بر لب يك انسان تا فعاليت هاي بسيار بزرگ و كمك هاي مالي چشمگير مسئوليتهاي اجتماعي خود را انجام داده و در بهبود شرايط زندگي ديگرافراد جامعه سهيم باشند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه برخي دهك هاي جامعه نياز  بيشتري به توجه مسئولان برنامه ريزي و حمايت هاي نوع دوستانه هموطنان دارند گفت: برخي واقعيتها در جامعه ناشي از سياستهاي صدقه اي اشتباهي است كه متاسفانه در سال هاي گذشته اعمال شده است و ما تلاش مي كنيم تا با ارائه راهكارهاي هوشمندانه اين مشكلات به صورت ريشه اي برطرف شوند.

وي با اشاره به اينكه بيش از 50 در صد بازنشستگان كشور حداقل دستمزد را دريافت مي كنند رسيدگي به وضعيت معيشتي بازنشستگان و تكريم آنان را از جمله برنامه هاي محترم وزارت تعاون بر شمرد و گفت: به لطف خداوند در دولت يازدهم همه به سمتي حركت مي كنيم كه يكايك افراد جامعه از مواهب و نعمت هاي موجود در كشور بهره مند شوند.

دكتر ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين با تقدير از فعاليت و حمايت هاي گسترده سازمان منطقه آزاد كيش در جهت اجراي طرح هاي توانمند سازي مدد جويان بهزيستي و كميته امداد تاكيد كرد: تعامل و همدلي مديران و روحانيون و انسجام ذهني اين دو گروه در جزيره كيش منشاء بركات فراواني برا ي جامعه بوده است و سبب شده تا روحيه مسئوليت پذيري اجتماعي در افراد تقويت شده و در سطح جامعه نمود آشكار داشته باشد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين از ارتقاء اداره بهزيستي كيش خبر داد و گفت: با توجه به فعاليت هاي رو به رشد بهزيستي كيش و تلاش مسئولان براي ارتقاء اين اداره با هدف استاندارد سازي خدمات ارائه شده به جامعه هدف روند پيوستن بهزيستي كيش به ادارات زير مجموعه استان تهران انجام شده و موجب خوشحالي است كه در نخستين روز از ماه پر بركت ربيع الاول و همزمان با گشايش ساختمان جديد بهزيستي كيش اين خبر مسرت بخش را به ساكنان اين منطقه اعلام كنيم.

وي هم چنين با اشاره به لزوم توسعه صنعت گردشگري در كشور براي كسب سهم شايسته از بازار گردشگري بين المللي گفت: تا كنون در جهت توسعه گردشگري افراد كم در آمد و يا ناتوان جسمي در كشور طرح شاخصي اجرا نشده است و سازمان منطقه آزاد كيش مي تواند با ايجاد دهكده سلامت در جزيره هندورابي سالمندان و افراد ناتوان جسمي را براي بهره مندي از مواهب طبيعي اين منطقه ترغيب و حمايت كند. ضمن اينكه مي توان با برنامه ريزي و راه اندازي تورهاي گردشگري براي افراد كم در آمد، اين هموطنان را در شادي يك سفر تفريحي سهيم كرده و روحيه آنها را براي زندگي بهتر و سالم تر تقويت كرد.

مطالب مرتبط :
بازديد وزير ورزش و جوانان كشور از امكانات ورزشي كيش

بازديد وزير ورزش و جوانان كشور از امكانات ورزشي كيش

دکتر محمود گودرزی كه براي حضوردرمراسم اختتامیه مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا – اقیانوسیه به كيش سفركرده عصر امروز ازامكانات ورزشي جزيره بازديد كرد. ...
مشاهده
احداث راه‌های ارتباطی منطقه آزاد ماکو مورد حمایت دولت قرار گیرد

احداث راه‌های ارتباطی منطقه آزاد ماکو مورد حمایت دولت قرار گیرد

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تا کنون هیچ گونه حمایتی از طرف دولت و از سوی منطقه آزاد ماکو برای احداث باند دوم راه‌های ارتباطی بازرگان به سه راه ایواوغلی صورت نگرفته و این پروژه نیازمند حمایت است. ...
مشاهده
دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دركيش، ره آورد اميدبخشي براي رفع نگرانيهاي وزيران درهيئت دولت است

دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دركيش، ره آورد اميدبخشي براي رفع نگرانيهاي وزيران درهيئت دولت است

معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور دربازديد از دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران ازدستاوردهاي علمي وپژوهشي دانشجويان اين دانشگاه به عنوان ره آوردي ارزشمند براي وزراي كشور درهيئت دولت ياد كرد. ...
مشاهده
بازديد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي از روند تكميل مصلي كيش

بازديد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي از روند تكميل مصلي كيش

دكتر علي جنتي درادامه سفر به كيش از روند ساخت مصلي جزيره بازديد كرد. ...
مشاهده
سازمان منطقه آزاد كيش آماده تجاري سازي وحمايت ازپژوهش هاي دانشگاهي است

سازمان منطقه آزاد كيش آماده تجاري سازي وحمايت ازپژوهش هاي دانشگاهي است

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش درآيين اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران از آمادگي سازمان براي بهره گيري از طرح هاي پژوهشي وتوان اجرايي دانشجويان خبرداد. ...
مشاهده
بازديد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي از اماكن وفعاليت هاي فرهنگي كيش

بازديد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي از اماكن وفعاليت هاي فرهنگي كيش

علي جنتي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي درسفر به كيش از اماكن وفعاليت هاي فرهنگي جزيره بازديد كرد. ...
مشاهده
بهسازي ونوسازي فرودگاه كيش آغازشد

بهسازي ونوسازي فرودگاه كيش آغازشد

با تاكيد دكتر مونسان روند بهسازي ونوسازي بخش هاي مختلف فرودگاه كيش در دستور كار مسئولان فرودگاه قرارگرفته است. ...
مشاهده
تاكيد دكترمونسان برزيباسازي  معابرومسيرها دربازديد ازسطح شهر

تاكيد دكترمونسان برزيباسازي معابرومسيرها دربازديد ازسطح شهر

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد از بخش هاي مختلف شهري بر ساماندهي وزيباسازي مسيرها ومعابرشهري تاكيد كرد. ...
مشاهده
بازديد دكتر مونسان از روند بهسازي پلاژ بانوان و احداث استخر المپيك

بازديد دكتر مونسان از روند بهسازي پلاژ بانوان و احداث استخر المپيك

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد از پلاژ بانوان واستخر المپيك برتسريع درروند تكميل طرح توسعه وساخت اين پروژه ها تاكيد كرد. ...
مشاهده
جزيره كيش ويترين آرامش ، رفاه واقتصاد كشور است

جزيره كيش ويترين آرامش ، رفاه واقتصاد كشور است

فرمانده انتظامي كشوربا تقدير از تلاش هاي دكتر مونسان درتوسعه اقتصادي كيش گفت: جزيره كيش ويترين آرامش ، رفاه واقتصاد كشور است. ...
مشاهده