شرکت های دانش بنیان 40 در صد صنعت تجهیزات پزشکی ایران را تشکیل می دهند - تور کیش

شرکت های دانش بنیان 40 در صد صنعت تجهیزات پزشکی ایران را تشکیل می دهند

شرکت های دانش بنیان 40 در صد صنعت تجهیزات پزشکی ایران را تشکیل می دهند

شرکت های دانش بنیان 40 در صد صنعت تجهیزات پزشکی ایران را تشکیل می دهند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ملیحه کیانفر، مدیر کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز خرسندی از شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید و خود کفایی کشور گفت: موسسه مرکزی در سال 2016 مقاله ای را درباره فرصت های سرمایه گذاری در ایران به چاپ رسانده است که در آن تمامی فرصت های سرمایه گذاری در ایران تا سال 2030 مورد بررسی قرار داده است. نکته جالب اینجاست که در این مقاله فرصت هایی دیده شده که شاید ما کمتر به آن دقت کرده ایم به خصوص در حوزه شرکت های دانش بنیان و بخش های تجهیزات پزشکی و فناوری IT نکاتی در این مقاله دیده شده که قطعا قابل توجه است.

 وی افزود: در این مقاله ایران دارای فرصت 1 تریلیون دلاری در بخش سرمایه گذاری شناخته شده است لذا من فکر می کنم بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده ماست که می توان ابعاد مهمی از آن را در این همایش پوشش داد.

 مدیر کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت رشد شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان در این بخش طی سه مرحله تعریف شده لذا ما سعی داریم که علاوه بر دیگر شرکت ها بخش های دانش بنیان را بیشتر مورد توجه و حمایت قرار دهیم.

 کیانفر تصریح کرد: تمام شرکت هایی  که درعرصه فناوری فعال هستند مورد حمایت قرار می گیرند لذا طرح هایی که  بنا بر ضرورت ها در کمیته های تخصصی حوزه سلامت معرفی می شوند، مورد حمایت قرار می گیرد. 

 وی با اشاره به ارائه تسهیلات مختلف به شرکت های دانش بنیان در عرصه تجهیزات پزشکی گفت: در مرحله نخست شرکت ها قبل از اینکه به یک شرکت دانش بنیان تبدیل شوند، مورد حمایت قرار می گیرند به این نحو که در مرحله نخست ما سعی می کنیم که تسهیلاتی را فراهم کنیم تا آنها بتوانند به رشد برسند و به یک شرکت تبدیل شوند که در این راستا جایزه 25 میلیونی برای آنها در نظر گرفته شده است. 

 مدیر کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های دانش بنیان را تشکیل دهنده 40 درصد این صنعت در کشور دانست و اظهار کرد: حمایت از طرح های ویژه این شرکت ها مرحله دیگر حمایتی است لذا با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان نزدیک به 40 درصد کل این صنعت را شامل می شوند، حمایت ها پررنگتر اعمال می شود لذا ما در مراحل بعدی به عنوان بازوی تخصصی این بخش برای شکوفایی آنان وارد عمل می شویم.

 در ادامه این نشست، مهرام بادامچی، مدیر اداره صنایع پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اهمیت صنعت تجهیزات پزشکی گفت: بالغ بر 27 هزار شرکت تولیدی در کل دنیا درون این صنعت فعال هستند که که اشتغال گسترده ای از افراد متخصص را ایجاد کرده اند. وی افزود: نرخ رشد بازار تجهیزات پزشکی بین سال های 2015 تا 2022 حدود 2/5 درصد بوده که بیانگر اهمیت این بخش است. در واقع بازار دارویی در سال 2022 حدود 1 هزار و 121 میلیارد دلار خواهد بود اما تجهیزات پزشکی بالغ بر 530 میلیارد دلار گردش مالی را داراست لذا باید برای این بخش اقتصادی اقدامات موثرتری به انجام رساند. 

مدیر اداره صنایع پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش عمده اقتصاد این بخش را در دست 10 شرکت مطرح خواند و افزود: 10 شرکت در دنیا 37 درصد بازار دنیا را در حوزه تجهیزات پزشکی در دست دارند.

 شایان ذکر است که نشست تخصصی توسعه و ارتقاء تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در دومین روز از سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث و طی نخستین همایش ملی تولید و صادرات تجهیزات پزشکی با حضور علاقمندان و متخصصان این عرصه در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

 بر اساس این گزارش، این نمایشگاه تا 14  آذر ماه  از ساعت 17 الی 21 برای بازدید عموم علاقمندان در مرکز نمایشگاه های کیش برپاست.

5.0450
نشست تخصصی توسعه و ارتقاء تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در نخستین همایش ملی تولید و صادرات تجهیزات پزشكي در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ملیحه کیانفر، مدیر کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز خرسندی از شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید و خود کفایی کشور گفت: موسسه مرکزی در سال 2016 مقاله ای را درباره فرصت های سرمایه گذاری در ایران به چاپ رسانده است که در آن تمامی فرصت های سرمایه گذاری در ایران تا سال 2030 مورد بررسی قرار داده است. نکته جالب اینجاست که در این مقاله فرصت هایی دیده شده که شاید ما کمتر به آن دقت کرده ایم به خصوص در حوزه شرکت های دانش بنیان و بخش های تجهیزات پزشکی و فناوری IT نکاتی در این مقاله دیده شده که قطعا قابل توجه است.

 وی افزود: در این مقاله ایران دارای فرصت 1 تریلیون دلاری در بخش سرمایه گذاری شناخته شده است لذا من فکر می کنم بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده ماست که می توان ابعاد مهمی از آن را در این همایش پوشش داد.

 مدیر کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت رشد شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان در این بخش طی سه مرحله تعریف شده لذا ما سعی داریم که علاوه بر دیگر شرکت ها بخش های دانش بنیان را بیشتر مورد توجه و حمایت قرار دهیم.

 کیانفر تصریح کرد: تمام شرکت هایی  که درعرصه فناوری فعال هستند مورد حمایت قرار می گیرند لذا طرح هایی که  بنا بر ضرورت ها در کمیته های تخصصی حوزه سلامت معرفی می شوند، مورد حمایت قرار می گیرد. 

 وی با اشاره به ارائه تسهیلات مختلف به شرکت های دانش بنیان در عرصه تجهیزات پزشکی گفت: در مرحله نخست شرکت ها قبل از اینکه به یک شرکت دانش بنیان تبدیل شوند، مورد حمایت قرار می گیرند به این نحو که در مرحله نخست ما سعی می کنیم که تسهیلاتی را فراهم کنیم تا آنها بتوانند به رشد برسند و به یک شرکت تبدیل شوند که در این راستا جایزه 25 میلیونی برای آنها در نظر گرفته شده است. 

 مدیر کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های دانش بنیان را تشکیل دهنده 40 درصد این صنعت در کشور دانست و اظهار کرد: حمایت از طرح های ویژه این شرکت ها مرحله دیگر حمایتی است لذا با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان نزدیک به 40 درصد کل این صنعت را شامل می شوند، حمایت ها پررنگتر اعمال می شود لذا ما در مراحل بعدی به عنوان بازوی تخصصی این بخش برای شکوفایی آنان وارد عمل می شویم.

 در ادامه این نشست، مهرام بادامچی، مدیر اداره صنایع پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اهمیت صنعت تجهیزات پزشکی گفت: بالغ بر 27 هزار شرکت تولیدی در کل دنیا درون این صنعت فعال هستند که که اشتغال گسترده ای از افراد متخصص را ایجاد کرده اند. وی افزود: نرخ رشد بازار تجهیزات پزشکی بین سال های 2015 تا 2022 حدود 2/5 درصد بوده که بیانگر اهمیت این بخش است. در واقع بازار دارویی در سال 2022 حدود 1 هزار و 121 میلیارد دلار خواهد بود اما تجهیزات پزشکی بالغ بر 530 میلیارد دلار گردش مالی را داراست لذا باید برای این بخش اقتصادی اقدامات موثرتری به انجام رساند. 

مدیر اداره صنایع پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش عمده اقتصاد این بخش را در دست 10 شرکت مطرح خواند و افزود: 10 شرکت در دنیا 37 درصد بازار دنیا را در حوزه تجهیزات پزشکی در دست دارند.

 شایان ذکر است که نشست تخصصی توسعه و ارتقاء تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در دومین روز از سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث و طی نخستین همایش ملی تولید و صادرات تجهیزات پزشکی با حضور علاقمندان و متخصصان این عرصه در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

 بر اساس این گزارش، این نمایشگاه تا 14  آذر ماه  از ساعت 17 الی 21 برای بازدید عموم علاقمندان در مرکز نمایشگاه های کیش برپاست.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

مراسم گشايش رسمي هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت 10 صبح سه شنبه 27 آبان در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد کشوری ، لشکری ، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های مهم داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
شرکت هواپیمایی کیش غرفه برتر در بخش خطوط هوایی و هوانوردی شد

شرکت هواپیمایی کیش غرفه برتر در بخش خطوط هوایی و هوانوردی شد

در این نمایشگاه بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای عمان، ایتالیا ، فرانسه ، سوئد ،چین، ژاپن ، روسیه و اکراین محصولات خود را به نمایش گذاشتند. ...
مشاهده
کیش میزبان بزرگترین کنگره بین المللی پزشکی ایران در 50 سال اخیر

کیش میزبان بزرگترین کنگره بین المللی پزشکی ایران در 50 سال اخیر

دوازدهمین کنگره آسیایی اورولوژی 2014 با حضوربيش از2 هزار پزشك داخلي وخارجي به میزبان جزیره کیش برگزارمي شود. ...
مشاهده
سرمایه گذاری هند در بندر چابهار ایران به منزله سیاست برد - برد است

سرمایه گذاری هند در بندر چابهار ایران به منزله سیاست برد - برد است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و هند به زودی یاداشت تفاهمی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار امضا می کنند گفت: همکاری دو کشور در این زمینه منافع زیادی برای هر دو کشور به همراه دارد و به منزله سیاست برد برد برای دو کشور است. ...
مشاهده
نتايج درخشان پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران در رقابتهاي ورزشي دانشجويان

نتايج درخشان پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران در رقابتهاي ورزشي دانشجويان

كاروان 130 نفره ورزشكاران پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران درمسابقات ورزشي جشنواره سيزدهم ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران نتايج خوبي بدست آوردند. ...
مشاهده
برگزاری مسابقه تیراندازی به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مسابقه تیراندازی به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت گراميداشت روز دانشجو مسابقات تيراندازي با سلاح هاي بادي دركيش برگزار مي شود ...
مشاهده
تحصن دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قشم در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

تحصن دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قشم در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

خبرگزاری تسنیم: حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد واحد قشم از ساعاتی پیش در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تحصن کرده‌اند. ...
مشاهده
برگزاري كنگره اورولوژي نشان دهنده ثبات و امنيت كشورمان به تمام دنيا است

برگزاري كنگره اورولوژي نشان دهنده ثبات و امنيت كشورمان به تمام دنيا است

رئيس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري كه به مناسبت برگزاري دوازدهمين كنگره اورولوژي به جزيره كيش سفر كرده برپايي اين كنگره و حضور پر شور پزشكان بين المللي را نشان دهنده امنيت و ثبات كشورمان دانست. ...
مشاهده