ایجاد تعامل و تفاهم بین دستگاه ها و ارگان های کشور، رمز رسیدن به شهر ایده آل - تور کیش

ایجاد تعامل و تفاهم بین دستگاه ها و ارگان های کشور، رمز رسیدن به شهر ایده آل

ایجاد تعامل و تفاهم بین دستگاه ها و ارگان های کشور، رمز رسیدن به شهر ایده آل

ایجاد تعامل و تفاهم بین دستگاه ها و ارگان های کشور، رمز رسیدن به شهر ایده آل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در هفتمین همایش شهر ایده آل که 28 آذر در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، قائم مقام ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ضمن بر شمردن مشکلات شهرها از جمله آلودگی، فضای سبز، آسیب های اجتماعی و مسایل مالی، گفت: در سال 1374 به میزان 15 و نه دهم در صد آسیب های اجتماعی و یا بافت های فرسوده در شهر ها وجود داشت، بعد از گذشت 10 سال یعنی در سال 1384 این رقم به 17 و نه دهم در صد و در سال 1394 نیز به 22 درصد رسید. باید علت افزایش این موارد بررسی شود.

وی در خصوص مشکلات مسایل مالی شهرها گفت: در حال حاضر تعداد 1245 شهر در کشور وجود دارد که به جرات می توان گفت بیش از هزار شهر دچار مشکلات مالی هستند. بودجه شهرداری های کشور حدود 60 هزار میلیارد تومان است. اگر جمعیت شهر نشینی را 60 میلیون نفر در نظر بگیریم، سرانه بودجه شهری به آزای هر نفر معادل یک میلیون تومان در سال است. این عدد برای شهر های مرزی بین 100 تا 200 هزار تومان است و برای کلان شهرهای چون تهران و مشهد تا 3 میلیون تومان در نظر گرفته می شود. دلیل این عدم توازن باید بررسی شود.

راحتی در ادامه خاطر نشان ساخت: اگر یک خط فرضی از شهر سرخس در شمال شرق کشور تا شهر های آبادان و خرمشهر در جنوب غربی کشور ترسیم شود، بیش از 70 درصد جمعیت کشور در بالای این خط فرضی قرار دارند. علت این عدم توازن چیست؟

وی تنها راه حل مشکلات را تعامل و تفاهم فیما بین دولت، شوراهای اسلامی شهر ها و شهرداری دانست و یاد آور شد این افراد با مشکلات هم آشنا هستند چون سابقه کار کردن در ارگان های یکدیگر را داشته اند.

راحتی در ادامه گفت: ارتباط بین دولت های محلی با دولت های مرکزی کشورمان در رده شهرداران، بین استان ها و استان داری ها است. در ارتباط ملی، ارتباط ها به وزارت کشور بر می گردد و شورای اسلامی با شورای عالی در ارتباط است و شورای عالی نیز می تواند مستقیما با مجلس شورای اسلامی و دولت تعامل برقرار کند.

وی ضمن تقاضا از اعضای شورای شهر در رفع مشکلات شهرها یاد آور شد: اگر مشکلات در دوره خود رفع نشود در دوره های بعد به سختی رفع می شود.

راحتی خاطر نشان ساخت:  در حال حاضر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیش از 8 نفر از شهرداران سابق و بیش از 6 نفر معاون عمرانی استان ها، تعدادی از اعضای شورای شهر عضو هستند و این مشکلات را تجربه کرده اند. تعامل این افراد مهمترین عامل جهت رفع مشکلات موجود در عرصه شهر ها و شهرداری ها است.

راحتی با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته 5 لایحه به دولت فرستادیم  افزود: این 5 لایحه به صورت مشترک با بسیاری از ارگان ها و نمایندگان شورای عالی استان ها نگاشته شده و سپس جهت تصویب به مجلس ارسال شده و در حال حاضر لایحه استخدامی بیش از یکصد هزار نفر از کارمندان  شهرداری ها به مجلس راه پیدا کرده که در حال بررسی است.

طرح های جامع و تفصیلی، ساماندهی و واگذاری خدمات زیر بنایی مانند ساماندهی اماکن عمومی و ورزشی توزیع فر آورده های کشاورزی، جایگاه های سوخت، مدیریت بر پسماندهای شهری، امداد و نجات، ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر، محیط زیست، پارک های ملی، حیات های وحش و مناطق حفاظت شده مطالعات و مدیریت فضاهای فرهنگی به شهرداری ها از دیگر مواردی بود که قائم مقام ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آن اشاره کرد.

شایان ذکر است، نشست های تخصصی در بخش های مدیریت بحران، فضای سبز، حمل و نقل و بهره وری در مدیریت شهری از جمله برنامه های هفتمین همایش شهر ایده آل در کیش است.

5.0450
مهندس خلیل راحتی قائم مقام ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در هفتمین همایش شهر ایده آل کیش رمز رسیدن به شهر ایده آل را داشتن تفاهم و تعامل بین دولت، شوارهای اسلامی شهر و شهرداری ها دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در هفتمین همایش شهر ایده آل که 28 آذر در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، قائم مقام ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ضمن بر شمردن مشکلات شهرها از جمله آلودگی، فضای سبز، آسیب های اجتماعی و مسایل مالی، گفت: در سال 1374 به میزان 15 و نه دهم در صد آسیب های اجتماعی و یا بافت های فرسوده در شهر ها وجود داشت، بعد از گذشت 10 سال یعنی در سال 1384 این رقم به 17 و نه دهم در صد و در سال 1394 نیز به 22 درصد رسید. باید علت افزایش این موارد بررسی شود.

وی در خصوص مشکلات مسایل مالی شهرها گفت: در حال حاضر تعداد 1245 شهر در کشور وجود دارد که به جرات می توان گفت بیش از هزار شهر دچار مشکلات مالی هستند. بودجه شهرداری های کشور حدود 60 هزار میلیارد تومان است. اگر جمعیت شهر نشینی را 60 میلیون نفر در نظر بگیریم، سرانه بودجه شهری به آزای هر نفر معادل یک میلیون تومان در سال است. این عدد برای شهر های مرزی بین 100 تا 200 هزار تومان است و برای کلان شهرهای چون تهران و مشهد تا 3 میلیون تومان در نظر گرفته می شود. دلیل این عدم توازن باید بررسی شود.

راحتی در ادامه خاطر نشان ساخت: اگر یک خط فرضی از شهر سرخس در شمال شرق کشور تا شهر های آبادان و خرمشهر در جنوب غربی کشور ترسیم شود، بیش از 70 درصد جمعیت کشور در بالای این خط فرضی قرار دارند. علت این عدم توازن چیست؟

وی تنها راه حل مشکلات را تعامل و تفاهم فیما بین دولت، شوراهای اسلامی شهر ها و شهرداری دانست و یاد آور شد این افراد با مشکلات هم آشنا هستند چون سابقه کار کردن در ارگان های یکدیگر را داشته اند.

راحتی در ادامه گفت: ارتباط بین دولت های محلی با دولت های مرکزی کشورمان در رده شهرداران، بین استان ها و استان داری ها است. در ارتباط ملی، ارتباط ها به وزارت کشور بر می گردد و شورای اسلامی با شورای عالی در ارتباط است و شورای عالی نیز می تواند مستقیما با مجلس شورای اسلامی و دولت تعامل برقرار کند.

وی ضمن تقاضا از اعضای شورای شهر در رفع مشکلات شهرها یاد آور شد: اگر مشکلات در دوره خود رفع نشود در دوره های بعد به سختی رفع می شود.

راحتی خاطر نشان ساخت:  در حال حاضر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیش از 8 نفر از شهرداران سابق و بیش از 6 نفر معاون عمرانی استان ها، تعدادی از اعضای شورای شهر عضو هستند و این مشکلات را تجربه کرده اند. تعامل این افراد مهمترین عامل جهت رفع مشکلات موجود در عرصه شهر ها و شهرداری ها است.

راحتی با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته 5 لایحه به دولت فرستادیم  افزود: این 5 لایحه به صورت مشترک با بسیاری از ارگان ها و نمایندگان شورای عالی استان ها نگاشته شده و سپس جهت تصویب به مجلس ارسال شده و در حال حاضر لایحه استخدامی بیش از یکصد هزار نفر از کارمندان  شهرداری ها به مجلس راه پیدا کرده که در حال بررسی است.

طرح های جامع و تفصیلی، ساماندهی و واگذاری خدمات زیر بنایی مانند ساماندهی اماکن عمومی و ورزشی توزیع فر آورده های کشاورزی، جایگاه های سوخت، مدیریت بر پسماندهای شهری، امداد و نجات، ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر، محیط زیست، پارک های ملی، حیات های وحش و مناطق حفاظت شده مطالعات و مدیریت فضاهای فرهنگی به شهرداری ها از دیگر مواردی بود که قائم مقام ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آن اشاره کرد.

شایان ذکر است، نشست های تخصصی در بخش های مدیریت بحران، فضای سبز، حمل و نقل و بهره وری در مدیریت شهری از جمله برنامه های هفتمین همایش شهر ایده آل در کیش است.

مطالب مرتبط :
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
نظرموافق شورای مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری سبلان

نظرموافق شورای مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری سبلان

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری و تجاری سبلان در استان اردبیل نظر موافق و مساعدی دارد. ...
مشاهده
اعزام دو اسکواش باز کیش به جام ستارگان آسیا

اعزام دو اسکواش باز کیش به جام ستارگان آسیا

با حضور دو نماينده ازكيش مسابقات اسکواش جام ستارگان آسیا سه شنبه 11 آذر درشهر کوالالامپور آغاز شد. ...
مشاهده
خانه فرهنگ در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود

خانه فرهنگ در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود

خبرگزاری تسنیم: معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: با توجه به اهمیت فرهنگ در افق ۱۴۰۴، منطقه آزاد چابهار در حوزه فرهنگی, اجتماعی و گردشگری درصدد ایجاد خانه فرهنگ در این سازمان است. ...
مشاهده
فرماندار چابهار: ایجاد مانع در مقابل اطلاع رسانی ممکن نیست

فرماندار چابهار: ایجاد مانع در مقابل اطلاع رسانی ممکن نیست

چابهار – ایرنا – معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار با اشاره به پیشرفت فناوری های ارتباطی در دنیا گفت: ایجاد مانع و سد برای مقابله با فضای رسانه ای و اطلاع رسانی در دنیای امروز امکانپذیر نیست. ...
مشاهده
رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

مسعود سلطانی فرگفت : ظرفیت قابل توجه رشد و توسعه فرهنگی اقتصادی در بخش گردشگری کشور موجود است و رسیدن به قله‌های گردشگری با رفع تحریم و عزم جدی مسئولان و مردم ممکن است. ...
مشاهده
درخشش ستارگان فوتبالي ٩٨ درمصاف خيريه با ستارگان هنري در جزيره كيش

درخشش ستارگان فوتبالي ٩٨ درمصاف خيريه با ستارگان هنري در جزيره كيش

ديدار خيريه ستارگان فوتبال وهنردر جزيره كيش با سه گل به نفع تيم فوتبال ٩٨ خاتمه يافت. ...
مشاهده
نشست هم اندیشی کمیسیون آموزش ستاد امر به معروف دستگاه های کل کشور برگزار شد

نشست هم اندیشی کمیسیون آموزش ستاد امر به معروف دستگاه های کل کشور برگزار شد

شرکت هواپیمایی کیش میزبان اعضای کمیسیون آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های کل کشور بود . ...
مشاهده
ایجاد هزار و 100 فرصت شغلی برای مددجویان كمیته امداد در قشم

ایجاد هزار و 100 فرصت شغلی برای مددجویان كمیته امداد در قشم

موصلی گفت : با برنامه ریزی های انجام شده تا3 سال آینده هزار و 100 فرصت شغلی برای مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) در جزیره قشم ایجاد می شود. ...
مشاهده
تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش وبانک سرمایه امضا شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش وبانک سرمایه امضا شد

با حضور مدیران عامل سازمان منطقه آزاد کیش وبانک سرمایه٫ تفاهم نامه همکاری فیمابین دوطرف امضا شد. ...
مشاهده