تقدير مسئولان اداره بهزيستي كيش از دكتر مونسان - تور کیش

تقدير مسئولان اداره بهزيستي كيش از دكتر مونسان

تقدير مسئولان اداره بهزيستي كيش از دكتر مونسان

تقدير مسئولان اداره بهزيستي كيش از دكتر مونسان

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در مراسمي كه صبح سه شنبه 5 بهمن با حضور مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش و جمعي از معاونان و مديران  سازمان و كاركنان اداره بهزيستي كيش در ساختمان جديد اين اداره برگزار شد، با اهداي لوحي از حمايتهاي دكتر مونسان در جهت تسهيل  و تسريع روند ايجاد ساختمان جديد بهزيستي و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات اين اداره تقدير شد.

كهور زاده رييس اداره بهزيستي كيش در اين مراسم با بيان اينكه حمايت از فعاليت هاي اداره بهزيستي به عنوان يك اداره تخصصي و در عين حال مردم نهاد قابل تقدير است گفت:  ديدگاه و نگرش خاص دكتر مونسان نسبت  به اهميت و جايگاه خدمات بهزيستي سبب شد تا فضاي فعاليت براي همكاران اداره بهزيستي كيش بهبود يافته و شرايط لازم براي ايجاد ساختمان جديد بهزيستي كيش فراهم شود.

وي با تاكيد بر اينكه اداره بهزيستي كيش ساليان متمادي به ساخت چنين مجموعه اي نياز داشت گفت: دكتر مونسان با توجه خاصي كه به خدمات بهزيستي كيش داشته و خواهان ارتقاء اين خدمات بودند ما را در اجراي اين طرح ياري رساندند و منشاء خدمات ارزنده اي براي معلولان و مدد جويان بهزيستي در جزيره كيش شدند.

لازم به ذكر است ساختمان جديد اداره بهزيستي كيش كه همزمان با هفته معلولان و با حضور  دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، دکتر محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کل کشور و دكتر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش به بهره برداري رسيد در زميني به مساحت 900 متر مربع ساخته شده كه زمين اين مجموعه در زمان مديريت دكتر مونسان و به طور رايگان در اختيار خيرين قرار گرفته است. همچنين در پي سياست هاي حمايتي سازمان منطقه آزاد كيش صدور پروانه و مجوز هاي ساخت و برخي امور زير بنايي به طور رايگان در اختيار خيريني كه براي ساخت اين مجموعه پيشقدم شده بودند قرار گرفت. 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه ايجاد محيطي مناسب جهت فعاليت كاركنان اداره بهزيستي كيش نخستين قدم براي ارتقاء سطح خدمات بود ابراز اميدواري كرد: بهينه سازي فضاي فيزيكي و ايجاد  ساختمان جديد بهزيستي موجب ارتقاء روحيه كاركنان خدوم اين اداره شده تا آنها نيز بتوانند با انتقال اين روحيه مثبت به مراجعه كنندگان و ارائه خدمات مناسب تر، رضايتمندي مدد جويان جزيره كيش را افزايش دهند. چرا كه جلب رضاي خداوند در خدمت به خلق و افزايش رضايتمندي نيازمنداني است كه برای دریافت خدمات به اداره بهزيستي مراجعه مي كنند.

دكتر مونسان با قدرداني از همت و انگيزه بالاي رييس اداره بهزيستي كيش در انجام وظايف محوله و پيگيري روند ساخت مجموعه جديد بهزيستي بر لزوم تقدير از خيرين براي ساخت اين مجموعه تاكيد كرد و گفت: توفيق مشاركت در كارهاي عام المنفعه اي كه نتايج ارزشمند آن هرگز از بين نرفته و حتي پس از حيات خيرين براي آنان منشاء خير و بركت خواهد بود موهبت بزرگي است كه خداوند به بندگان مومن و مخلص خود عطا مي كند. البته در ميان كارهاي خيري همانند ساخت مدرسه، مسجد و يا بيمارستان، ساختن بهزيستي با توجه به گستردگي خدمات از پسنديده ترين فعاليت هاي خيرخواهانه و خدا پسندانه است.

اداره بهزیستی کیش در حال حاضر ۱۱۵ مدد جو را تحت پوشش دارد و ساختمان جدید اين اداره با زیر بنای یک هزار و ۸۸۰ متر مربع، در ۵ طبقه ساخته شده است که شامل بخش های مختلفی از جمله اتاق مشاوره، کارگاه های گفتار درمانی، کار درمانی و آب درمانی، اورژانس اجتماعی و بخش های پیشگیری و توانبخشی است. ۱۲ کارشناس نیز مسئولیت ارائه خدمات استاندارد به مدد جویان را بر عهده دارند.

5.0450
اداره بهزيستي از حمايت هاي مسئولانه مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در جهت ايجاد مركز جديد بهزيستي كيش تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در مراسمي كه صبح سه شنبه 5 بهمن با حضور مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش و جمعي از معاونان و مديران  سازمان و كاركنان اداره بهزيستي كيش در ساختمان جديد اين اداره برگزار شد، با اهداي لوحي از حمايتهاي دكتر مونسان در جهت تسهيل  و تسريع روند ايجاد ساختمان جديد بهزيستي و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات اين اداره تقدير شد.

كهور زاده رييس اداره بهزيستي كيش در اين مراسم با بيان اينكه حمايت از فعاليت هاي اداره بهزيستي به عنوان يك اداره تخصصي و در عين حال مردم نهاد قابل تقدير است گفت:  ديدگاه و نگرش خاص دكتر مونسان نسبت  به اهميت و جايگاه خدمات بهزيستي سبب شد تا فضاي فعاليت براي همكاران اداره بهزيستي كيش بهبود يافته و شرايط لازم براي ايجاد ساختمان جديد بهزيستي كيش فراهم شود.

وي با تاكيد بر اينكه اداره بهزيستي كيش ساليان متمادي به ساخت چنين مجموعه اي نياز داشت گفت: دكتر مونسان با توجه خاصي كه به خدمات بهزيستي كيش داشته و خواهان ارتقاء اين خدمات بودند ما را در اجراي اين طرح ياري رساندند و منشاء خدمات ارزنده اي براي معلولان و مدد جويان بهزيستي در جزيره كيش شدند.

لازم به ذكر است ساختمان جديد اداره بهزيستي كيش كه همزمان با هفته معلولان و با حضور  دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، دکتر محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کل کشور و دكتر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش به بهره برداري رسيد در زميني به مساحت 900 متر مربع ساخته شده كه زمين اين مجموعه در زمان مديريت دكتر مونسان و به طور رايگان در اختيار خيرين قرار گرفته است. همچنين در پي سياست هاي حمايتي سازمان منطقه آزاد كيش صدور پروانه و مجوز هاي ساخت و برخي امور زير بنايي به طور رايگان در اختيار خيريني كه براي ساخت اين مجموعه پيشقدم شده بودند قرار گرفت. 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه ايجاد محيطي مناسب جهت فعاليت كاركنان اداره بهزيستي كيش نخستين قدم براي ارتقاء سطح خدمات بود ابراز اميدواري كرد: بهينه سازي فضاي فيزيكي و ايجاد  ساختمان جديد بهزيستي موجب ارتقاء روحيه كاركنان خدوم اين اداره شده تا آنها نيز بتوانند با انتقال اين روحيه مثبت به مراجعه كنندگان و ارائه خدمات مناسب تر، رضايتمندي مدد جويان جزيره كيش را افزايش دهند. چرا كه جلب رضاي خداوند در خدمت به خلق و افزايش رضايتمندي نيازمنداني است كه برای دریافت خدمات به اداره بهزيستي مراجعه مي كنند.

دكتر مونسان با قدرداني از همت و انگيزه بالاي رييس اداره بهزيستي كيش در انجام وظايف محوله و پيگيري روند ساخت مجموعه جديد بهزيستي بر لزوم تقدير از خيرين براي ساخت اين مجموعه تاكيد كرد و گفت: توفيق مشاركت در كارهاي عام المنفعه اي كه نتايج ارزشمند آن هرگز از بين نرفته و حتي پس از حيات خيرين براي آنان منشاء خير و بركت خواهد بود موهبت بزرگي است كه خداوند به بندگان مومن و مخلص خود عطا مي كند. البته در ميان كارهاي خيري همانند ساخت مدرسه، مسجد و يا بيمارستان، ساختن بهزيستي با توجه به گستردگي خدمات از پسنديده ترين فعاليت هاي خيرخواهانه و خدا پسندانه است.

اداره بهزیستی کیش در حال حاضر ۱۱۵ مدد جو را تحت پوشش دارد و ساختمان جدید اين اداره با زیر بنای یک هزار و ۸۸۰ متر مربع، در ۵ طبقه ساخته شده است که شامل بخش های مختلفی از جمله اتاق مشاوره، کارگاه های گفتار درمانی، کار درمانی و آب درمانی، اورژانس اجتماعی و بخش های پیشگیری و توانبخشی است. ۱۲ کارشناس نیز مسئولیت ارائه خدمات استاندارد به مدد جویان را بر عهده دارند.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمراسمي با عنوان شب كيش به تشريح فرصت ها وظرفيت هاي گردشگري واقتصادي كيش براي مسئولان لهستاني ونمايندگان كشورهاي مختلف پرداخت. ...
مشاهده
مهندس مونسان: پس از30 سال تامین اعتبار بیش از 45 طرح عمرانی کیش بدون فروش زمین صورت گرفت

مهندس مونسان: پس از30 سال تامین اعتبار بیش از 45 طرح عمرانی کیش بدون فروش زمین صورت گرفت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فروش زمین به عنوان تنها راه درآمد زایی درکیش در30 سال گذشته گفت: با ایجاد درآمدهای پایداراعتبار بیش از 45 طرح عمرانی درکیش بدون فروش زمین تامین شد. ...
مشاهده
مهندس مونسان در آيين گشايش دوازدهمين كنگره آسيايي اورولوژي:

مهندس مونسان در آيين گشايش دوازدهمين كنگره آسيايي اورولوژي:

برگزاري اين كنگره باحضور پزشكان و متخصصان اورولوژي از كشورهاي مختلف، برگ زرين ديگري بر ديباچه دانش پزشكي كشور است مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمراسم افتتاح دوازدهمين كنگره آسيايي اورولوژي برگزاري اين همايش باحضور صدها نفراز پزشكان و متخصصان اورولوژي از كشورهاي مختلف، را برگ زرين ديگري بر ديباچه دانش پزشكي كشوردانست. ...
مشاهده
پيام جناب آقاي مهندس مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در روز دانشجو

پيام جناب آقاي مهندس مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در روز دانشجو

16 آذر در تاريخ ملت شهيد پرور ايران اسلامي، يادگاري درخشان از مقاومت در برابر ظلم و استعمارگري است. ...
مشاهده
مهندس مونسان بیشترین وبهترین همکاری را دربرگزاری دوازدهمین کنگره آسیائی اورولوژی داشت

مهندس مونسان بیشترین وبهترین همکاری را دربرگزاری دوازدهمین کنگره آسیائی اورولوژی داشت

رئيس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري همکاری خوب وزیاد مهندس مونسان را عامل برگزاری باکیفیت دوازدهمین کنگره آسیایی اورولوژی دانست. ...
مشاهده
بازدید مهندس مونسان از دو پروژه بزرگ مسکونی در کیش

بازدید مهندس مونسان از دو پروژه بزرگ مسکونی در کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عصر امروز پنج شنبه 13 آذر ماه ضمن بازدید از دو پروژه مسکونی در کیش در جریان روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت. ...
مشاهده
به وجود مديراني مانند مهندس مونسان و ايراني بودنم افتخارمي كنم

به وجود مديراني مانند مهندس مونسان و ايراني بودنم افتخارمي كنم

پروفسورجوان دربازديد از امكانات بيمارستان كيش وجود اين تجهيزات پيشرفته وامكانات بي نظير پزشكي را درجزيره كيش نشانگروجود مديري شايسته دانست وگفت : به وجود مديري مانند مهندس مونسان وايراني بودنم افتخار مي كنم. ...
مشاهده
گسترش گردشگری سلامت در کیش از اهداف ویژه مهندس مونسان است

گسترش گردشگری سلامت در کیش از اهداف ویژه مهندس مونسان است

مراسم گشایش کنگره آموزشی آندوسكوپي مغز ETV جمعه 21 آذر با حضور جمعی از متخصصان و جراحان مغز و اعصاب کشور در کیش برگزار شد. ...
مشاهده