هوشمند شدن، راهی به سوی پیشرفت و توسعه در کیش - تور کیش

هوشمند شدن، راهی به سوی پیشرفت و توسعه در کیش

هوشمند شدن، راهی به سوی پیشرفت و توسعه در کیش

هوشمند شدن، راهی به سوی پیشرفت و توسعه در کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این جلسه با حضوردکترفیلیپ بوویر از اندیشمندان و اساتید دانشگاه های کشور فرانسه در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

حمیدرضا شیرزاد مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص شهر هوشمند گفت: مهمترین بحث در خصوص شهر هوشمند این است که شهر هوشمند پایدار، شهری نیست که در آن فقط بحث استفاده از تکنولوژی باشد. بلکه در اینشهر می توانند از تکنولوژی و فناوری به عنوان  بستر توانمند سازی برای خلق ارزش و بهبود سطح و سبک زندگی افراد و فعالان کسب و کار ، شهروندان و عاملان به فعالیت اقتصادی بهره برد.

وی افزود: بیشترین تاکید در خصوص شهر هوشمند ، مساله گذر از مدیریت شهرها به صورت واحد های مدیریتی مجزا است دراین شهرها هر کدام از مدیریت ها به دنبال انجام کار واحد خود به بهترین نحو هستند و می خواهند تمام امکان کار در اختیار خودشان باشد ، بر کار تسلط داشته باشندو اطلاعات را برای حفظ قدرتشان توزیع نمی کنند درحالیکه درشهر هوشمند مدیران با همکاری و هماهنگی و جهت دادن اطلاعات به سوی توسعه و ارتقاء گام بر می دارند.

دکتر شیرزاد در خصوص پیاده سازی شهر هوشمند در جزیره کیش گفت: شهر کیش از گذشته به عنوان پیشرو در حوزه دیدگاه های نوین مدیریتیو همچنین فناوری های نوین و بهره گیری از این فناوری ها برای توسعه معرفی شده است. مسلماً بهره گیری از چنین مدل هایی که در جهان به عنوان مدل های پیشرو شناخته می شود، امکان این را فراهم می کند که کیش بتواند خود را به عنوان یکی از پیشروترین شهرهای کشور با ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا نسبت به سایر شهرهای کشور با فضاهای مشابه قرار دهد و در این راستا الگویی مناسب برای سایر شهرهای کشور در راه توسعه باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مساله رقابت در جهان مطرح است، اظهار داشت: با توجه به مساله رقابت های جهانی باید به بررسی فرصت های موجود بپردازیم. وقتی سایر کشورها به سوی هوشمند سازی قدم برداشته اند ، مااز آنها عقب خواهیم ماند و فرصت های درآمدزایی و قدرت ملی را نیز از دست می دهیم. بنابر این وظیفه اصلی ما این است که به سمت هوشمند سازی پیش رویم.

مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه عنوان کرد: ما باید به خاطر داشته باشیم که برخی از شهرهای هوشمند مانند دبی در همسایگی کشورمان وجود دارند و یا در قاره آسیا شهر سنگاپور و یا در کشور پرجمعیتی مانند هندوستان توسط بخش خصوصی این کار انجام شده است. بنابر این این دیگر یک رویا نیست . این یک واقعیت آینده است که زیاد از ما دور نیست.

وی با اشاره به اینکه طی بررسی های انجام شده زیرساخت های ایجاد شهر هوشمند در کیش مهیا است، گفت:جزیره کیش یکی از بهترین زیرساخت های موجود در کشور است واز نظر زیر ساختیمشکل غیر قابل حل و جامه عمل پوشاندن به این مساله وجود ندارد. بیشترین نیاز کیش به استراتژی مشخص ، شیوه مدیریتی و اداره کلی در جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش و شهروندان استتا بتوانیم باعث پیشرفت شهر شویم و از قافله شتابان رشد و پیشرفت جهان عقب نمانیم.

گفتنی است دراین نشست حاضران با بررسی ظرفیت ها ونیازها درجهت هوشمند سازی جزیره کیش به بحث وتبادل نظر پرداختند.

5.0450
جلسه معرفی مفهوم توسعه شهر هوشمند با حضور کارشناسان، مدیران، سرمایه گذاران و اساتید دانشگاه های کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این جلسه با حضوردکترفیلیپ بوویر از اندیشمندان و اساتید دانشگاه های کشور فرانسه در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

حمیدرضا شیرزاد مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص شهر هوشمند گفت: مهمترین بحث در خصوص شهر هوشمند این است که شهر هوشمند پایدار، شهری نیست که در آن فقط بحث استفاده از تکنولوژی باشد. بلکه در اینشهر می توانند از تکنولوژی و فناوری به عنوان  بستر توانمند سازی برای خلق ارزش و بهبود سطح و سبک زندگی افراد و فعالان کسب و کار ، شهروندان و عاملان به فعالیت اقتصادی بهره برد.

وی افزود: بیشترین تاکید در خصوص شهر هوشمند ، مساله گذر از مدیریت شهرها به صورت واحد های مدیریتی مجزا است دراین شهرها هر کدام از مدیریت ها به دنبال انجام کار واحد خود به بهترین نحو هستند و می خواهند تمام امکان کار در اختیار خودشان باشد ، بر کار تسلط داشته باشندو اطلاعات را برای حفظ قدرتشان توزیع نمی کنند درحالیکه درشهر هوشمند مدیران با همکاری و هماهنگی و جهت دادن اطلاعات به سوی توسعه و ارتقاء گام بر می دارند.

دکتر شیرزاد در خصوص پیاده سازی شهر هوشمند در جزیره کیش گفت: شهر کیش از گذشته به عنوان پیشرو در حوزه دیدگاه های نوین مدیریتیو همچنین فناوری های نوین و بهره گیری از این فناوری ها برای توسعه معرفی شده است. مسلماً بهره گیری از چنین مدل هایی که در جهان به عنوان مدل های پیشرو شناخته می شود، امکان این را فراهم می کند که کیش بتواند خود را به عنوان یکی از پیشروترین شهرهای کشور با ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا نسبت به سایر شهرهای کشور با فضاهای مشابه قرار دهد و در این راستا الگویی مناسب برای سایر شهرهای کشور در راه توسعه باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مساله رقابت در جهان مطرح است، اظهار داشت: با توجه به مساله رقابت های جهانی باید به بررسی فرصت های موجود بپردازیم. وقتی سایر کشورها به سوی هوشمند سازی قدم برداشته اند ، مااز آنها عقب خواهیم ماند و فرصت های درآمدزایی و قدرت ملی را نیز از دست می دهیم. بنابر این وظیفه اصلی ما این است که به سمت هوشمند سازی پیش رویم.

مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه عنوان کرد: ما باید به خاطر داشته باشیم که برخی از شهرهای هوشمند مانند دبی در همسایگی کشورمان وجود دارند و یا در قاره آسیا شهر سنگاپور و یا در کشور پرجمعیتی مانند هندوستان توسط بخش خصوصی این کار انجام شده است. بنابر این این دیگر یک رویا نیست . این یک واقعیت آینده است که زیاد از ما دور نیست.

وی با اشاره به اینکه طی بررسی های انجام شده زیرساخت های ایجاد شهر هوشمند در کیش مهیا است، گفت:جزیره کیش یکی از بهترین زیرساخت های موجود در کشور است واز نظر زیر ساختیمشکل غیر قابل حل و جامه عمل پوشاندن به این مساله وجود ندارد. بیشترین نیاز کیش به استراتژی مشخص ، شیوه مدیریتی و اداره کلی در جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش و شهروندان استتا بتوانیم باعث پیشرفت شهر شویم و از قافله شتابان رشد و پیشرفت جهان عقب نمانیم.

گفتنی است دراین نشست حاضران با بررسی ظرفیت ها ونیازها درجهت هوشمند سازی جزیره کیش به بحث وتبادل نظر پرداختند.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: روند احداث پروژه توسعه بندری در این شهرستان به رغم محدودیت های مالی و اعتباری کشور رضایت بخش است. ...
مشاهده
تشریح فواید توسعه چابهار

تشریح فواید توسعه چابهار

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه چابهار می‌تواند مزیت‌های اقتصادی فراوانی را برای دیگر استان‌های کشور و حتی کشورهای همجوار فراهم کند. ...
مشاهده
گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

گزارشی از روند پیشرفت طرحهای عمرانی در جزیره کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش روندپیشرفت طرحهای عمرانی این جزیره رااعلام کرد. ...
مشاهده
گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

رشت – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی گفت: بحث گردشگری در کنار مزیت حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های مهم توسعه این منطقه است. ...
مشاهده
میگو دربندر چابهار ظرفیت مهم توسعه

میگو دربندر چابهار ظرفیت مهم توسعه

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت:دو مرکز تکثیر میگو در بندر چابهار وجود داردکه در حال حاضر کشت میگو در 171 هزار هکتار از اراضی سواحل جنوبی استان انجام می‌شود. ...
مشاهده
توسعه اسکله‌های چابهار مورد توجه است

توسعه اسکله‌های چابهار مورد توجه است

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: افزایش سهم بندر چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کالا را در اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار داد. ...
مشاهده
برنامه حركت مناطق آزاد در مسير توسعه است

برنامه حركت مناطق آزاد در مسير توسعه است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: مناطق آزاد در راستای ماموریت‌های تعریف شده خود ظرف مدت یک سال برنامه‌ریزی ‌های خوبی را انجام داده است. ...
مشاهده