مهارت نه گفتن به دانش آموزان آموزش داده شد - تور کیش

مهارت نه گفتن به دانش آموزان آموزش  داده شد

مهارت نه گفتن به دانش آموزان آموزش داده شد

مهارت نه گفتن به دانش آموزان آموزش داده شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره تاج الدینی کارشناس مرکز توسعه سلامت کیش هدف از اجرای طرح آموزش توانمندی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی را آموزش مهارت نه گفتن يا رفتار قاطع به عنوان يكي از ابزارهاي مؤثر سلامت جسمي، رواني و اجتماعي عنوان کرد.

وی افزود: بسياري از نوجوانان به اين دليل دچار آسيب هايي مثل اعتياد به مواد مخدر و الكل مي شوند كه توانايي رفتار قاطع يا قدرت نه گفتن را ندارند. آنها اغلب رفتار انفعالي را بر مي گزينند. يعني براي اينكه حمايت و دوستي همسالان خود را از دست ندهند، در مقابل خواست هاي آنها مقاومت نكرده و دوستي خود را به بهاي ناراحتي خود و خانواده خود و يا آسيب ديدن حفظ مي كنند.

تاج الدینی  با تاکید بر اینکه آموزش رفتار قاطع يا مهارت نه گفتن از آموزش هاي ضروري دوران نوجواني است در ادامه گفت: تجربه نشان داده است كه اكثر كساني كه به سيگار، مواد مخدر، رفتارهاي پر خطر جنسي، الكل و ساير آسيب هاي اجتماعي دچار شـده اند، از سنين نوجواني و در اثر ارتباطات صميمي با همسالان دراين وادي پا گذاشته اند.

وی ابراز امیدواری کرد با آموزش مهارت هاي زندگي و به ویژه رفتار قاطع به نوجوانان بتوانیم از بسياري از آسيب هاي آينده پيشگيري كرده، در عين حفظ دوستي و صميميت كه لازمه سنين نوجواني است، آسيب هاي ناشي از اين دوستي ها را به حداقل برسانيم.

 این کارشناس روانشناسی اظهار داشت: شرکت کنندگان در  این کارگاه آموزشی “قاطعیت و مهارت نه گفتن” در زمینه مسائل و مشکلات پیش روی در جامعه به ویژه از بعد روانشناسی و جامعه شناسی کسب کردند.

شایان ذکر است هدف از بر پایی این کارگاه ها ایمن سازی فردی و اجتماعی دانش آموزان در مقابل آسیب های اجتماعی، در زمینه فعالیت های پیشگیرانه و ارائه اطلاعات و ارتقای آگاهی برای جلوگیری از گرایش به آسیب های اجتماعی عنوان شده است.

5.0450