ارائه خدمات مطلوب شهر سازی بر بستر الکترونیک - تور کیش

ارائه خدمات مطلوب شهر سازی بر بستر الکترونیک

ارائه خدمات مطلوب شهر سازی بر بستر الکترونیک

ارائه خدمات مطلوب شهر سازی بر بستر الکترونیک

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مهندس نيك فرجام معاون معماري و شهرسازي شركت عمران، آب و خدمات كيش با اشاره به اينكه تفكيك فعالیت ها و اختیارات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به سه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش و شرکت عمران،‌ آب و خدمات منطقه آزاد کیش، سبب ارتقاء خدمت رساني، تخصصي تر شدن خدمات، تسهیل و تسریع امورو  رفاه بيشتر شهروندان و مراجعان شده است گفت: با تخصصي تر شدن فعاليت هاي هر واحد با هدف ارائه خدمات دقيق تر و بهينه به مراجعان، سامانه هوشمند شهرسازي از ابتداي دي امسال به طور كامل جايگزين سيستم قديمي مارليك شد و همين امر زمينه راه اندازي پرتال شهرسازي را فراهم كرد.

وي افزود: اين سيستم كه  با دقت بسيار و بر خورداري از بانك اطلاعاتي جامع تر نسبت به سيستم هاي قديمي امكان دسترسي سريع و دقيق به تمامي اطلاعات لازم از جمله متراژ و سوابق صدور مجوز زمين هاي مسكوني، تجاري و خدماتي را براي مراجعان فراهم مي كند بدليل كاهش نقش نيروي انساني ،ميزان خطا در درج اطلاعات، محاسبات و صدور مجوز را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است.

نيك فرجام با اعلام اينكه بهره برداري از پرتال شهر سازي در اين سامانه از نيمه دوم اسفند آغاز خواهد شد گفت: هر يك از كاربران تنها با داشتن شناسه و رمز عبور مي توانند روند صدور مجوز و دريافت گواهي هاي شهرسازي در اين پرتال را پيگيري كنند كه اين امر امنيت صدور مجوز را افزايش داده واز بروز هرگونه تخلف و صدور مجوزهاي جعلي پيشگري خواهد كرد.

تامين رفاه شهروندان، تسريع در روند فعاليت ها و ارتقاء امنيت صدور مجوز و گواهي هاي ساخت و ساز از مزاياي راه اندازي پرتال شهرسازي سامانه هوشمند شهرسازي كيش است.

وي با تاكيد بر اينكه شفاف سازي فعاليت ها و كاهش مراجعات مردمي از مزاياي ارزشمند تك پنجره اي شدن خدمات شهرسازي و ارائه خدمات بر بستر الكترونيك است افزود: بخش نخست اجراي اين طرح از نيمه دوم اسفند تا 15 ارديبهشت96 ادامه خواهد داشت و از نيمه دوم ارديبهشت هيچ درخواست مجوز يا گواهی به صورت دستي ثبت نمي شود. به همين دليل طي فراخواني از تمام سرمايه گذاران و فعالان صنعت ساخت و ساز دعوت شده است تا جهت دريافت شناسه كاربري و رمز عبور اين پرتال اقدام كنند.

ارتقاء امنيت صدور مجوزها و گواهي هاي شهرسازي

 معاون معماري و شهر سازي شركت عمران، آب و خدمات كيش از طراحي و چاپ كاغذ مخصوص صدور مجوز و گواهي هاي شهر سازي خبر داد و تصريح كرد: پيش از اين مجوزها بر روي كاغذهاي ساده و بدون هولوگرام امنيتي صادر مي شد به همين دليل در راستاي پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل مجوزها، كاغذهاي ويژه اي با طراحي مخصوص، مهر بر جسته و استفاده از هولوگرام امنيتي آماده شد كه از اين پس تمامي مجوزها و گواهي هاي شهرسازي با استفاده از اين كاغذها صادر مي شود.

تغيير ساختار سازماني شهر سازي كيش و ايجاد واحد كنترل نظارت عاليه

نيك فرجام با بيان اينكه نظارت دقيق تر بر روند ساخت و سازها در جزيره كيش  با هدف استاندارد سازي و ارتقاء كيفيت ساخت و ساز از اولويت هاي معاونت شهرسازي است گفت: با توجه به اينكه بهينه سازي كيفيت ساخت و ساز با نظارت مداوم شهرسازي بيشتر تامين مي شود، در شش ماه گذشته تا كنون  واحد كنترل نظارت عاليه در شهرسازي كيش  ايجاد شده است تا علاوه بر نظارت مهندسان  ناظر، شهر سازي از ابتدا بر روند فعاليت هاي ساخت و ساز در بخش هاي مختلف جزيره كيش نظارت دقيق تر و كامل تري داشته باشند.

به گفته معاون معماري و شهر سازي شركت عمران، آب و خدمات كيش تغيير ساختار سازماني  و ساماندهي واحد امور مهندسان ناظر نيز با توجه ويژه به نقش كليدي آنها در استاندارد سازي صنعت ساخت و ساز از ديگر اقداماتي  بود كه در شش ماه گذشته در معاونت شهر سازي كيش اجرا شده است.

وي با بيان اينكه مهندسان ناظر نمايندگان شهر سازي در پروژه ها هستند افزود: براي اين ساماندهي ساختار بخش هاي مختلف از جمله بخش انتظامي مهندسان و كنترل مضاعف نقشه ها آماده و نيروهاي متخصص تعيين شده و آموزش هاي لازم را فرا گرفته اند كه پس از تدوين كامل ضوابط، اين طرح نيز به طور كامل اجرايي خواهد شد.

بر اساس اين گزارش و با توجه به مصوبات چهارمین شورای معماری و شهر سازی سال 95 اعتبار گواهی های تمدید پایان کار کلیه کاربری های صادره در حوزه شهرسازی از یک سال به دو سال  باهدف كاهش مراجعات مردمي، تامين رفاه بيشتر ساكنان و فعالان عرصه ساخت و ساز افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که پیش از تصویب این مصوبه تمامی گواهی های تمدید پایان کار با اعتبار یکساله صادر می شده است.

معاون معماري و شهرسازي شركت عمران، آب و خدمات كيش، همچنين در خصوص پذيره هاي صادر شده در اين معاونت گفت: پيش از اين پذيره هاي صادره در شهر سازي تنها سه روز اعتبار داشتند و اين امر روند فعاليت سرمايه گذاران و فعالان عرصه ساخت و ساز و ساكنان را با مشكل مواجه مي كرد از اينرو براي افزايش رضايتمندي مراجعان و تسهيل شرايط فعاليت آنها  با ايجاد هماهنگي هاي لازم مدت اعتبار پذيره هاي  پايان كار به 45 روز و ساير پذيره ها به 30 روز افزايش يافت.

لازم به ذكر است  گواهي هاي عدم خلاف، پايان كار و تمديد پايان كار و مجوزهاي حصار كشي و تجهيز كارگاه، ساخت، ادامه عمليات، تغيير نقشه، اضافه ساخت، تغيير بنا، تخريب و نو سازي و تعميرات عناوين گواهي ها و مجوزهايي است كه در معاونت معماري و شهرسازي شركت عمران، آب و خدمات كيش صادر مي شود.

 

5.0450
پرتال شهرسازي از نيمه دوم اسفند در سامانه هوشمند شهرسازي كيش راه اندازي مي شود

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مهندس نيك فرجام معاون معماري و شهرسازي شركت عمران، آب و خدمات كيش با اشاره به اينكه تفكيك فعالیت ها و اختیارات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به سه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش و شرکت عمران،‌ آب و خدمات منطقه آزاد کیش، سبب ارتقاء خدمت رساني، تخصصي تر شدن خدمات، تسهیل و تسریع امورو  رفاه بيشتر شهروندان و مراجعان شده است گفت: با تخصصي تر شدن فعاليت هاي هر واحد با هدف ارائه خدمات دقيق تر و بهينه به مراجعان، سامانه هوشمند شهرسازي از ابتداي دي امسال به طور كامل جايگزين سيستم قديمي مارليك شد و همين امر زمينه راه اندازي پرتال شهرسازي را فراهم كرد.

وي افزود: اين سيستم كه  با دقت بسيار و بر خورداري از بانك اطلاعاتي جامع تر نسبت به سيستم هاي قديمي امكان دسترسي سريع و دقيق به تمامي اطلاعات لازم از جمله متراژ و سوابق صدور مجوز زمين هاي مسكوني، تجاري و خدماتي را براي مراجعان فراهم مي كند بدليل كاهش نقش نيروي انساني ،ميزان خطا در درج اطلاعات، محاسبات و صدور مجوز را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است.

نيك فرجام با اعلام اينكه بهره برداري از پرتال شهر سازي در اين سامانه از نيمه دوم اسفند آغاز خواهد شد گفت: هر يك از كاربران تنها با داشتن شناسه و رمز عبور مي توانند روند صدور مجوز و دريافت گواهي هاي شهرسازي در اين پرتال را پيگيري كنند كه اين امر امنيت صدور مجوز را افزايش داده واز بروز هرگونه تخلف و صدور مجوزهاي جعلي پيشگري خواهد كرد.

تامين رفاه شهروندان، تسريع در روند فعاليت ها و ارتقاء امنيت صدور مجوز و گواهي هاي ساخت و ساز از مزاياي راه اندازي پرتال شهرسازي سامانه هوشمند شهرسازي كيش است.

وي با تاكيد بر اينكه شفاف سازي فعاليت ها و كاهش مراجعات مردمي از مزاياي ارزشمند تك پنجره اي شدن خدمات شهرسازي و ارائه خدمات بر بستر الكترونيك است افزود: بخش نخست اجراي اين طرح از نيمه دوم اسفند تا 15 ارديبهشت96 ادامه خواهد داشت و از نيمه دوم ارديبهشت هيچ درخواست مجوز يا گواهی به صورت دستي ثبت نمي شود. به همين دليل طي فراخواني از تمام سرمايه گذاران و فعالان صنعت ساخت و ساز دعوت شده است تا جهت دريافت شناسه كاربري و رمز عبور اين پرتال اقدام كنند.

ارتقاء امنيت صدور مجوزها و گواهي هاي شهرسازي

 معاون معماري و شهر سازي شركت عمران، آب و خدمات كيش از طراحي و چاپ كاغذ مخصوص صدور مجوز و گواهي هاي شهر سازي خبر داد و تصريح كرد: پيش از اين مجوزها بر روي كاغذهاي ساده و بدون هولوگرام امنيتي صادر مي شد به همين دليل در راستاي پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل مجوزها، كاغذهاي ويژه اي با طراحي مخصوص، مهر بر جسته و استفاده از هولوگرام امنيتي آماده شد كه از اين پس تمامي مجوزها و گواهي هاي شهرسازي با استفاده از اين كاغذها صادر مي شود.

تغيير ساختار سازماني شهر سازي كيش و ايجاد واحد كنترل نظارت عاليه

نيك فرجام با بيان اينكه نظارت دقيق تر بر روند ساخت و سازها در جزيره كيش  با هدف استاندارد سازي و ارتقاء كيفيت ساخت و ساز از اولويت هاي معاونت شهرسازي است گفت: با توجه به اينكه بهينه سازي كيفيت ساخت و ساز با نظارت مداوم شهرسازي بيشتر تامين مي شود، در شش ماه گذشته تا كنون  واحد كنترل نظارت عاليه در شهرسازي كيش  ايجاد شده است تا علاوه بر نظارت مهندسان  ناظر، شهر سازي از ابتدا بر روند فعاليت هاي ساخت و ساز در بخش هاي مختلف جزيره كيش نظارت دقيق تر و كامل تري داشته باشند.

به گفته معاون معماري و شهر سازي شركت عمران، آب و خدمات كيش تغيير ساختار سازماني  و ساماندهي واحد امور مهندسان ناظر نيز با توجه ويژه به نقش كليدي آنها در استاندارد سازي صنعت ساخت و ساز از ديگر اقداماتي  بود كه در شش ماه گذشته در معاونت شهر سازي كيش اجرا شده است.

وي با بيان اينكه مهندسان ناظر نمايندگان شهر سازي در پروژه ها هستند افزود: براي اين ساماندهي ساختار بخش هاي مختلف از جمله بخش انتظامي مهندسان و كنترل مضاعف نقشه ها آماده و نيروهاي متخصص تعيين شده و آموزش هاي لازم را فرا گرفته اند كه پس از تدوين كامل ضوابط، اين طرح نيز به طور كامل اجرايي خواهد شد.

بر اساس اين گزارش و با توجه به مصوبات چهارمین شورای معماری و شهر سازی سال 95 اعتبار گواهی های تمدید پایان کار کلیه کاربری های صادره در حوزه شهرسازی از یک سال به دو سال  باهدف كاهش مراجعات مردمي، تامين رفاه بيشتر ساكنان و فعالان عرصه ساخت و ساز افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که پیش از تصویب این مصوبه تمامی گواهی های تمدید پایان کار با اعتبار یکساله صادر می شده است.

معاون معماري و شهرسازي شركت عمران، آب و خدمات كيش، همچنين در خصوص پذيره هاي صادر شده در اين معاونت گفت: پيش از اين پذيره هاي صادره در شهر سازي تنها سه روز اعتبار داشتند و اين امر روند فعاليت سرمايه گذاران و فعالان عرصه ساخت و ساز و ساكنان را با مشكل مواجه مي كرد از اينرو براي افزايش رضايتمندي مراجعان و تسهيل شرايط فعاليت آنها  با ايجاد هماهنگي هاي لازم مدت اعتبار پذيره هاي  پايان كار به 45 روز و ساير پذيره ها به 30 روز افزايش يافت.

لازم به ذكر است  گواهي هاي عدم خلاف، پايان كار و تمديد پايان كار و مجوزهاي حصار كشي و تجهيز كارگاه، ساخت، ادامه عمليات، تغيير نقشه، اضافه ساخت، تغيير بنا، تخريب و نو سازي و تعميرات عناوين گواهي ها و مجوزهايي است كه در معاونت معماري و شهرسازي شركت عمران، آب و خدمات كيش صادر مي شود.

 

مطالب مرتبط :
شاخص‌های صنعتی و خدماتی منطقه آزاد چابهار ۱۰۰ درصد ارتقاء یافت

شاخص‌های صنعتی و خدماتی منطقه آزاد چابهار ۱۰۰ درصد ارتقاء یافت

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله تجاری، بازرگانی وصنعتی منطقه آزاد چابهار در هشت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار شده است. ...
مشاهده
ستاد پاکسازی سواحل چابهار تشکیل شد

ستاد پاکسازی سواحل چابهار تشکیل شد

ستاد پاکسازی سواحل شهر چابهار متشکل از اعضای سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسئولان شهرستان چابهار و سازمان‌های مردم نهاد، تشکیل شد. ...
مشاهده
حمایت ویژه جهاد کشاورزی قشم ازطرح تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

حمایت ویژه جهاد کشاورزی قشم ازطرح تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

مدیر جهاد کشاورزی قشم گفت: یکی از سیاستهای اصلی این مدیریت پیگیری و اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی و احیاء باغات فرسوده در شهرستان قشم می باشد. ...
مشاهده
۸۰ درصد مدارس منطقه آزاد ماکو نیاز به بازسازی دارد

۸۰ درصد مدارس منطقه آزاد ماکو نیاز به بازسازی دارد

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو گفت: بیش از ۸۰ درصد مدارس منطقه آزاد ماکو نیاز به تجهیز، تعمیر و بازسازی دارد. ...
مشاهده
تساوی تلخ ملوان انزلی مقابل تراکتورسازی تبریز

تساوی تلخ ملوان انزلی مقابل تراکتورسازی تبریز

خبرگزاری تسنیم: تیم فوتبال ملوان انزلی در برابر میهمان خود تیم تراکتورسازی تبریز در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران به تساوی رضایت داد. ...
مشاهده
نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش، فردا  افتتاح می شود

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش، فردا افتتاح می شود

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش، 19بهمن با حضور هنرمندان داخلی و خارجی به طور رسمی آغاز به کار می کند. ...
مشاهده
آغاز نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش

آغاز نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش، امروز 19بهمن با حضور بيش از 35هنرمند داخلی و خارجی به طور رسمی آغاز به کار كرد. ...
مشاهده
برگزاری نخستين آزمون تاييد صلاحيت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی كيش

برگزاری نخستين آزمون تاييد صلاحيت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی كيش

نخستين دوره آزمون تاييد صلاحيت مديران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی دركيش برگزار شد. ...
مشاهده
بهره گيري ازمزیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی کشور بخش لاینفک راهبردهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است

بهره گيري ازمزیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی کشور بخش لاینفک راهبردهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است

در پیام مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش برای كنگره سراسري جهادگران اقتصاد مقاومتي بر بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیای مناطق کشور به ویژه مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به عنوان بخش لاینفک راهبردهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی یاد شد. ...
مشاهده
تقدير هنرمندان از برگزاري نخستين سپوزيوم بین المللی مجسمه سازی کیش

تقدير هنرمندان از برگزاري نخستين سپوزيوم بین المللی مجسمه سازی کیش

هنرمندان شركت كننده در نخستين سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش با ابراز رضايت از برگزاري اين رويداد هنري از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش قدرداني كردند. ...
مشاهده