زيباسازي سيماي شهري كيش براي پذيرايي شايسته از ميهمانان نوروزي - تور کیش

زيباسازي سيماي شهري كيش براي پذيرايي شايسته از ميهمانان نوروزي

زيباسازي سيماي شهري كيش براي پذيرايي شايسته از ميهمانان نوروزي

زيباسازي سيماي شهري كيش براي پذيرايي شايسته از ميهمانان نوروزي

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، پرهام جانفشان مدير عامل شركت عمران، آب و خدمات كيش با بيان اينكه تلاش مي كنيم چهره شهر در معابر و ميدان با تزيينات تازه و نصب المان هاي جديد براي گردشگران جذاب تر شود گفت: المان هاي زيبايي كه امسال براي نصب در ميادين و معابر و نوار ساحلي آماده شده است طرح هاي فانتزي و جذابي دارد و ساخته دست هنرمندان بومي جزيره كيش است.

وي افزود: 25 المان زيبا و متنوع پيش از فرا رسيدن سال نو در بخش هاي مختلف جزيره كيش نصب مي شوند. البته  اولويت جانمايي اين المانها در مناطقي است كه پيش از اين الماني تعبيه نشده بود. در بعضي مناطق نيز اين دست سازه هاي زيباي هنرمندان كيش جايگزين المان هاي قديمي مي شوند. 

جانفشان با اشاره به فعاليت هاي گسترده شركت شركت عمران، آب و خدمات كيش در زمينه زيبا سازي شهري و آماده سازي بيشتر جزيره كيش براي پذيرايي شايسته از ميهمانان نوروزي گفت: امسال براي استقبال از نوروز بيش از 2 و نيم ميليون بوته  گل هاي فصلي در معابر و ميادين شهركاشته شده كه اين ميزان  نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.

وي افزود: حدود 1800گلدان( فلاور باكس)  نيز در سطح جزيره ترميم و باز سازي شد. ضمن اينكه رنگ آميزي جداول و خط كشي هاي عابر پياده و آسفالت ها نيز تا 20 اسفند در سطح شهر تكميل مي شود تا نشاط و شادابي بهاري بيشتر در سيماي شهري جزيره كيش ديده شود.

جانفشان با بيان اينكه فضاي سبز جزيره كيش امسال بيش از 100 هزار متر مربع افزايش يافت گفت: با توسعه شبكه آبياري فضاي سبز و افزايش 20 هزار متر به طول شبكه آبياري تحت فشار، فضاي سبز اين جزيره توسعه يافت تا كيش در زمينه توسعه فضاي سبز با فاصله بسيار زيادي از ساير شهرها، جايگاه نخست كشور را به خود اختصاص دهد. اينك سرانه فضاي سبز كيش 170 متر مربع است كه اين ميزان  17 برابر سرانه كشور و 9 برابر استانداردهاي جهاني است.   

مدير عامل شركت عمران، آب و خدمات كيش همچنين به آسيب هاي وارد شده به آسفالت معابر در پي بارندگي هاي مكرر هفته هاي گذشته اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه ترميم آسفالت تنها پس از خشك شدن كامل معابر امكان پذير است اين عمليات مقداري زمان بر خواهد بود. البته  در برخي نقاط جزيره آسيب ها جزئي بود كه دو گروه فعال به سرعت در حال برطرف كردن اين آسيب ديدگي ها تا يك هفته آينده هستند.

وي افزود: در ساير مناطق از جمله مسير ميدان دليران به سمت فرودگاه كه رويه آسفالت به طور كامل آسيب ديده بود عمليات بهسازي و ترميم زمان بيشتري طول مي كشد كه با همكاري 12 گروه فعال، سرعت ترميم آسفالت اين بخش ها نيز افزايش يافته است. 

جانفشان همچنين از اجراي طرح آسفالت رمپ پشت بازار مركز تجاري  با هدف تامين رفاه بيشتر ساكنان و گردشگران و ايجاد راه دسترسي آسان و مناسب به اين بازار تا پيش از آغاز سال نو خبر داد.

نور پردازي سطح شهر، معابر و ميادين و ترميم و نور پردازي اسكله مرجان از ديگر فعاليت هاي شركت عمران، آب و خدمات كيش براي زيبا سازي بيشتر جزيره كيش و استقبال از گردشگران نوروزي است.

5.0450
معابر و ميادين جزيره كيش در آستانه فرا رسيدن نوروز با نصب المان هاي شهري زيبا تزيين مي شوند

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، پرهام جانفشان مدير عامل شركت عمران، آب و خدمات كيش با بيان اينكه تلاش مي كنيم چهره شهر در معابر و ميدان با تزيينات تازه و نصب المان هاي جديد براي گردشگران جذاب تر شود گفت: المان هاي زيبايي كه امسال براي نصب در ميادين و معابر و نوار ساحلي آماده شده است طرح هاي فانتزي و جذابي دارد و ساخته دست هنرمندان بومي جزيره كيش است.

وي افزود: 25 المان زيبا و متنوع پيش از فرا رسيدن سال نو در بخش هاي مختلف جزيره كيش نصب مي شوند. البته  اولويت جانمايي اين المانها در مناطقي است كه پيش از اين الماني تعبيه نشده بود. در بعضي مناطق نيز اين دست سازه هاي زيباي هنرمندان كيش جايگزين المان هاي قديمي مي شوند. 

جانفشان با اشاره به فعاليت هاي گسترده شركت شركت عمران، آب و خدمات كيش در زمينه زيبا سازي شهري و آماده سازي بيشتر جزيره كيش براي پذيرايي شايسته از ميهمانان نوروزي گفت: امسال براي استقبال از نوروز بيش از 2 و نيم ميليون بوته  گل هاي فصلي در معابر و ميادين شهركاشته شده كه اين ميزان  نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.

وي افزود: حدود 1800گلدان( فلاور باكس)  نيز در سطح جزيره ترميم و باز سازي شد. ضمن اينكه رنگ آميزي جداول و خط كشي هاي عابر پياده و آسفالت ها نيز تا 20 اسفند در سطح شهر تكميل مي شود تا نشاط و شادابي بهاري بيشتر در سيماي شهري جزيره كيش ديده شود.

جانفشان با بيان اينكه فضاي سبز جزيره كيش امسال بيش از 100 هزار متر مربع افزايش يافت گفت: با توسعه شبكه آبياري فضاي سبز و افزايش 20 هزار متر به طول شبكه آبياري تحت فشار، فضاي سبز اين جزيره توسعه يافت تا كيش در زمينه توسعه فضاي سبز با فاصله بسيار زيادي از ساير شهرها، جايگاه نخست كشور را به خود اختصاص دهد. اينك سرانه فضاي سبز كيش 170 متر مربع است كه اين ميزان  17 برابر سرانه كشور و 9 برابر استانداردهاي جهاني است.   

مدير عامل شركت عمران، آب و خدمات كيش همچنين به آسيب هاي وارد شده به آسفالت معابر در پي بارندگي هاي مكرر هفته هاي گذشته اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه ترميم آسفالت تنها پس از خشك شدن كامل معابر امكان پذير است اين عمليات مقداري زمان بر خواهد بود. البته  در برخي نقاط جزيره آسيب ها جزئي بود كه دو گروه فعال به سرعت در حال برطرف كردن اين آسيب ديدگي ها تا يك هفته آينده هستند.

وي افزود: در ساير مناطق از جمله مسير ميدان دليران به سمت فرودگاه كه رويه آسفالت به طور كامل آسيب ديده بود عمليات بهسازي و ترميم زمان بيشتري طول مي كشد كه با همكاري 12 گروه فعال، سرعت ترميم آسفالت اين بخش ها نيز افزايش يافته است. 

جانفشان همچنين از اجراي طرح آسفالت رمپ پشت بازار مركز تجاري  با هدف تامين رفاه بيشتر ساكنان و گردشگران و ايجاد راه دسترسي آسان و مناسب به اين بازار تا پيش از آغاز سال نو خبر داد.

نور پردازي سطح شهر، معابر و ميادين و ترميم و نور پردازي اسكله مرجان از ديگر فعاليت هاي شركت عمران، آب و خدمات كيش براي زيبا سازي بيشتر جزيره كيش و استقبال از گردشگران نوروزي است.

مطالب مرتبط :
(قمری ناماکو ) مسافري كه براي اولين باردر جزیره کیش ديده شد

(قمری ناماکو ) مسافري كه براي اولين باردر جزیره کیش ديده شد

با مشاهده قمري ناماكو براي اولين باردرجزيره كيش وسومين بار دركشور، نام اين پرنده به فهرست پرندگان استان هرمزگان افزوده شد. ...
مشاهده
دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دركيش، ره آورد اميدبخشي براي رفع نگرانيهاي وزيران درهيئت دولت است

دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دركيش، ره آورد اميدبخشي براي رفع نگرانيهاي وزيران درهيئت دولت است

معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور دربازديد از دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران ازدستاوردهاي علمي وپژوهشي دانشجويان اين دانشگاه به عنوان ره آوردي ارزشمند براي وزراي كشور درهيئت دولت ياد كرد. ...
مشاهده
دكتر نوبخت درسفربه جزيره كيش ازرشد 34 درصدي منابع اعتباري  براي پژوهش درسال 94 خبرداد

دكتر نوبخت درسفربه جزيره كيش ازرشد 34 درصدي منابع اعتباري براي پژوهش درسال 94 خبرداد

معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور درآيين اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه تهران درجزيره كيش گفت: براي منابع اعتباري پژوهش درسال آينده 34 درصد رشد پيش بيني شده است. ...
مشاهده
مصاف براي قهرماني درديدارپاياني رقابتهاي فوتسال سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه

مصاف براي قهرماني درديدارپاياني رقابتهاي فوتسال سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه

رقابتهاي فوتسال سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه امشب سوم دي بابرگزاري بازي رده بندي وفينال پايان مي يابد. ...
مشاهده
جزيره كيش نمونه عملياتي طرح هاي توسعه شهري است

جزيره كيش نمونه عملياتي طرح هاي توسعه شهري است

معاون شهرداری هاي سازمان شهرداری ها و دهداری های کشوردرافتتاحيه پنجمين نمايشگاه شهرايده ال از جزيره كيش به عنوان نمونه عملياتي طرح هاي توسعه شهري كشورنام برد. ...
مشاهده
نخستين كارت هوشمند كيشوندي براي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش صادرشد

نخستين كارت هوشمند كيشوندي براي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش صادرشد

دكتر مونسان ضمن دريافت اولين كارت هوشمند كيشوندي درحاشيه پنجمين همايش شهر ايده ال ازافزايش قابليت ها واعتبار بخشي به كارت كيشوندي خبرداد. ...
مشاهده
نخستين نشست ستاد نوروزي كيش برگزارشد

نخستين نشست ستاد نوروزي كيش برگزارشد

با هدف برنامه ريزي براي نوروز94 ،نخستين نشست ستاد نوروزي كيش با حضور مسئولان بخش هاي خصوصي ودولتي جزيره كيش برگزار شد. ...
مشاهده
روساي كميته هاي ستاد نوروزي سال 94 كيش معرفي شدند

روساي كميته هاي ستاد نوروزي سال 94 كيش معرفي شدند

درنخستين نشست ستاد نوروزي 94 كيش، با حكم مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش روساي كميته هاي نوروزي منصوب شدند. ...
مشاهده
تاكيد دكترمونسان برزيباسازي  معابرومسيرها دربازديد ازسطح شهر

تاكيد دكترمونسان برزيباسازي معابرومسيرها دربازديد ازسطح شهر

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد از بخش هاي مختلف شهري بر ساماندهي وزيباسازي مسيرها ومعابرشهري تاكيد كرد. ...
مشاهده
تجميع دكل هاي مخابراتي ، پروژه اي  با مزاياي بسيار براي جزيره كيش

تجميع دكل هاي مخابراتي ، پروژه اي با مزاياي بسيار براي جزيره كيش

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از اجراي طرح تجميع دكل هاي مخابراتي به عنوان پروژه اي با مزيت هاي بسيار براي شهروندان و گردشگران جزيره كيش خبرداد. ...
مشاهده