طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است - تور کیش

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست.


به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند.


رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به بازديد هاي انجام شده گفت : پروژه هاي اجرا شده وبخش هايي كه دردست ساخت است نشان دهنده تلاش ها وزحمات زياد مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش به توسعه ورونق كيش است و با هدف خدمت رساني به ساكنان وگردشگران درحال انجام است.


هاشمي اقدامات صورت گرفته درجزيره كيش را فعاليت هاي خوبي برشمرد وگفت : جزيره كيش داراي ظرفيت هاي بسياري است كه با توجه به توسعه زيرساخت ها وبسترسازي هاي انجام شده مي تواند به الگويي براي تمام مديران شهري كشورتبديل شود.


وي افزود: دركيش بايد با بهره گيري از برترين تكنولوژي هاي دنيا ، بومي سازي اين طرح ها وجمع آوري مجموعه اي از آخرين دستاوردهاي بين المللي دراين جزيره، زمينه هاي گردشگري را تقويت كنيم.


رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به پروژه باغ راه به عنوان يكي از ايده ها واقدامات بسيار خوب كه درحال انجام است گفت : توسعه گردشگري درجزيره كيش نيازمند توجه به تامين همه سلايق وعلاقمندي ها درهمه بخش ها وايجاد جاذبه براي همه افراد است .


وي توجه به پروژه هاي تفريحي وفرهنگي را از جمله اقدامات خوب مسئولان سازمان دراين دوره برشمرد وگفت : تا پيش از اين تنها بخش تجاري وبازرگاني كيش مورد توجه مسئولان بود كه كمبود مراكزوفضاهاي فرهنگي وتفريحي براي شهروندان وگردشگران كاملا مشهود بود.


مهدي هاشمي تاكيد كرد تاكنون اقدامات سازنده اي درجزيره كيش انجام شده وبراي توسعه وپيشرفت بايد فعاليت هاي زياد ديگري نيزانجام شود.


وي گفت : يكي از ظرفيت هاي خوب جزيره كيش همجواري با خليج فارس است كه مي توان با راه اندازي تور دريايي خليج فارس بين چابهار، كيش ، قشم ، اروند وشهرهاي ساحلي از اين پتانسيل به خوبي استفاده شود.


رييس كميسيون عمران مجلس وجود شرايط مناسب آب وهوايي درنيمه دوم سال را ازفرصت هاي جزيره كيش براي جذب گردشگران داخلي وخارجي برشمرد وافزود: آشنايي گردشگران با دين ، فرهنگ وآداب ورسوم مردم كشورما هم از ديگرمزيت هاي گردشگري دراين جزيره است.


5.0450
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند.

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست.


به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند.


رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به بازديد هاي انجام شده گفت : پروژه هاي اجرا شده وبخش هايي كه دردست ساخت است نشان دهنده تلاش ها وزحمات زياد مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش به توسعه ورونق كيش است و با هدف خدمت رساني به ساكنان وگردشگران درحال انجام است.


هاشمي اقدامات صورت گرفته درجزيره كيش را فعاليت هاي خوبي برشمرد وگفت : جزيره كيش داراي ظرفيت هاي بسياري است كه با توجه به توسعه زيرساخت ها وبسترسازي هاي انجام شده مي تواند به الگويي براي تمام مديران شهري كشورتبديل شود.


وي افزود: دركيش بايد با بهره گيري از برترين تكنولوژي هاي دنيا ، بومي سازي اين طرح ها وجمع آوري مجموعه اي از آخرين دستاوردهاي بين المللي دراين جزيره، زمينه هاي گردشگري را تقويت كنيم.


رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به پروژه باغ راه به عنوان يكي از ايده ها واقدامات بسيار خوب كه درحال انجام است گفت : توسعه گردشگري درجزيره كيش نيازمند توجه به تامين همه سلايق وعلاقمندي ها درهمه بخش ها وايجاد جاذبه براي همه افراد است .


وي توجه به پروژه هاي تفريحي وفرهنگي را از جمله اقدامات خوب مسئولان سازمان دراين دوره برشمرد وگفت : تا پيش از اين تنها بخش تجاري وبازرگاني كيش مورد توجه مسئولان بود كه كمبود مراكزوفضاهاي فرهنگي وتفريحي براي شهروندان وگردشگران كاملا مشهود بود.


مهدي هاشمي تاكيد كرد تاكنون اقدامات سازنده اي درجزيره كيش انجام شده وبراي توسعه وپيشرفت بايد فعاليت هاي زياد ديگري نيزانجام شود.


وي گفت : يكي از ظرفيت هاي خوب جزيره كيش همجواري با خليج فارس است كه مي توان با راه اندازي تور دريايي خليج فارس بين چابهار، كيش ، قشم ، اروند وشهرهاي ساحلي از اين پتانسيل به خوبي استفاده شود.


رييس كميسيون عمران مجلس وجود شرايط مناسب آب وهوايي درنيمه دوم سال را ازفرصت هاي جزيره كيش براي جذب گردشگران داخلي وخارجي برشمرد وافزود: آشنايي گردشگران با دين ، فرهنگ وآداب ورسوم مردم كشورما هم از ديگرمزيت هاي گردشگري دراين جزيره است.


مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
اجراي تعزيه خواني دركيش

اجراي تعزيه خواني دركيش

مراسم تعزيه خواني از 17 آبان دركيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
برگزاري سوگواره شعر عاشورايي دركيش

برگزاري سوگواره شعر عاشورايي دركيش

سوگواره شعر عاشورايي دركيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

رونمايي از شبيه ساز چند ‌ماموریتی ابابیل 3 در هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كشور دركيش

شبیه ساز (سیمولاتور) چند ماموریتي ابابیل 3 در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در جزیره کیش رونمایی شد . ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

فعاليت هاي ارزشمندي در بخش هاي زيربنايي ، عمراني و محيط زيست در اين جزيره انجام شده است

علاء الدين بروجردي درسفربه كيش با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد دربخش هاي زيربنايي وعمراني با تاكيد برپايداري محيط زيست گفت : فعاليت هاي ارزشمندي درجزيره كيش انجام شده است. ...
مشاهده
با توجه به اهميت خليج فارس و جزاير، مجلس آماده برداشتن هر گامي است

با توجه به اهميت خليج فارس و جزاير، مجلس آماده برداشتن هر گامي است

علاء الدين بروجردي درسفر يك روزه خود به جزيره كيش گفت: درصورت احساس نياز دردولت يا اعلام وجود كاستي، مجلس شوراي اسلامي براي تكميل قوانين مناطق آزاد آمادگي دارد. ...
مشاهده
روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

روند ساخت پروژه توسعه بندری در انزلی رضایت بخش است

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: روند احداث پروژه توسعه بندری در این شهرستان به رغم محدودیت های مالی و اعتباری کشور رضایت بخش است. ...
مشاهده
تشریح فواید توسعه چابهار

تشریح فواید توسعه چابهار

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه چابهار می‌تواند مزیت‌های اقتصادی فراوانی را برای دیگر استان‌های کشور و حتی کشورهای همجوار فراهم کند. ...
مشاهده