نگاه فراملي و تغييرماهيت گردشگري كيش با توجه به شرايط پسا تحريم - تور کیش

نگاه فراملي و تغييرماهيت گردشگري كيش با توجه به شرايط پسا تحريم

نگاه فراملي و تغييرماهيت گردشگري كيش با توجه به شرايط پسا تحريم

نگاه فراملي و تغييرماهيت گردشگري كيش با توجه به شرايط پسا تحريم

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، محب خدايي با اشاره به اينكه شرايط پسا تحريم و نياز فعلي جامعه سبب تغيير سياست هاي سازمان در حوزه گردشگري شده است افزود: ماهيت گردشگري كيش با تغيير و تحول اساسي از توريسم تفريحي به گردشگري تجاري و ساير حوزه هاي تخصصي از جمله توريسم آموزشي و توريسم ورزشي تغيير خواهد كرد .

وي با تاكيد بر اينكه جزيره كيش از موقعيت بسيار مناسبي در منطقه برخوردار است گفت : قوانين تسهيل كننده و معافيت هاي مالياتي كه براي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري بازرگانان و سرمايه گذاران خارجي در جزيره كيش وضع شده است در كنار يك برنامه ريزي منسجم و اصولي وتغيير نگرش ما نسبت به مقوله گردشگري مي تواند در شرايط پسا تحريم كيش را به دروازه ورودي تجار و بازرگانان خارجي و مركزخدمات مهندسي كشور تبديل نمايد. و اين روند موجب توسعه پايدار و تسريع روند جذب سرمايه گذاري خواهد شد.

خدايي با بيان اينكه قرار گرفتن در منطقه خليج فارس و همسايگي كيش با منطقه عسلويه يكي از پتانسيل هايي است كه بايد به آن توجه ويژه داشت افزود: جزيره كيش با رونق حضور سرمايه گذاران خارجي و فعالان حوزه نفت وگاز در اين منطقه فرصت ارزشمندي را براي مطرح شدن به عنوان مركز ارائه خدمات تخصصي مهندسي پيش رو دارد .

وي تصريح كرد : سرمايه گذاران خارجي تنها در مناطق آزاد مي توانند شركتهاي خود را با 100 درصد مالكيت تاسيس و فعاليت كنند و جزيره كيش با توجه به زير ساختهاي مناسب، امكانات بندري و فرودگاهي پيشرفته، موقعيت جغرافيايي ويژه و جاذبه هاي گردشگري يكي ازمطلوب ترين مناطق آزاد كشور براي فعاليت سرمايه گذاران خارجي است.

معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد براينكه گشوده شدن دروازه هاي جديد براي فعاليت در سطح بين المللي ما را از توجه خاص به حوزه گردشگري تفريحي بي نياز مي سازد گفت: خوشبختانه در شرايط كنوني كشور مي توانيم در تمامي حوزه ها از جمله توريسم سلامت، تجاري و آموزشي فعال باشيم.

خدايي افزود: سالن هاي نمايشگاهي و مركز همايش هاي بين المللي كيش و حضور شعب مختلف دانشگاه هاي مطرح كشور در اين منطقه فرصت مناسبي را براي برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي تخصصي فراهم كرده است و با معرفي اصولي و گسترده اين امكانات به ساير كشورها كيش به مهمترين مركز برگزاري همايش هاي علمي بين المللي در منطقه تبديل مي شود.

معاون گردشگري سازمان همچنين به امكانات مناسب و مطلوب جزيره كيش در بخش اماكن ورزشي اشاره كرد و افزود: سازمان منطقه آزاد كيش در سال هاي اخير به توسعه فضاهاي ورزشي مطابق با استانداردهاي جهاني توجه ويژه اي داشته است به گونه اي كه تنوع اين امكانات، فراهم بودن تفريحات و ورزش هاي دريايي و امكانات مناسب اقامتي و پذيرايي در كنار آب و هواي مناسب كيش درطول زمستان، سبب شده است كيش در جذب گردشگران ورزشي و ميزباني تيمهاي خارجي عملكرد بسيار مناسبي داشته باشد. ضمن اينكه با بهبود روابط بين المللي از اين پس كشورهاي زيادي خواهان برگزاري اردوي تيم هاي ملي خود در جزيره كيش خواهند بود.

وي با تاكيد بر اينكه رشد جزيره كيش و رونق اقتصادي آن نيازمند همدلي و همكاري بيشتر بخش خصوصي است گفت: بخش خصوصي بايد با استفاده از تورگردانان مجرب در حوزه هاي مختلف گردشگري و ارائه خدمات مطلوب و استاندارد تلاش كند تا كيش و امكانات و جاذبه هاي آن به نحو شايسته در سطح داخلي و بين المللي مطرح و معرفي شود.

5.0450
معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش از نگاه فراملي اين سازمان و تغيير ماهيت گردشگري كيش براي دستيابي به توسعه پايدار خبرداد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، محب خدايي با اشاره به اينكه شرايط پسا تحريم و نياز فعلي جامعه سبب تغيير سياست هاي سازمان در حوزه گردشگري شده است افزود: ماهيت گردشگري كيش با تغيير و تحول اساسي از توريسم تفريحي به گردشگري تجاري و ساير حوزه هاي تخصصي از جمله توريسم آموزشي و توريسم ورزشي تغيير خواهد كرد .

وي با تاكيد بر اينكه جزيره كيش از موقعيت بسيار مناسبي در منطقه برخوردار است گفت : قوانين تسهيل كننده و معافيت هاي مالياتي كه براي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري بازرگانان و سرمايه گذاران خارجي در جزيره كيش وضع شده است در كنار يك برنامه ريزي منسجم و اصولي وتغيير نگرش ما نسبت به مقوله گردشگري مي تواند در شرايط پسا تحريم كيش را به دروازه ورودي تجار و بازرگانان خارجي و مركزخدمات مهندسي كشور تبديل نمايد. و اين روند موجب توسعه پايدار و تسريع روند جذب سرمايه گذاري خواهد شد.

خدايي با بيان اينكه قرار گرفتن در منطقه خليج فارس و همسايگي كيش با منطقه عسلويه يكي از پتانسيل هايي است كه بايد به آن توجه ويژه داشت افزود: جزيره كيش با رونق حضور سرمايه گذاران خارجي و فعالان حوزه نفت وگاز در اين منطقه فرصت ارزشمندي را براي مطرح شدن به عنوان مركز ارائه خدمات تخصصي مهندسي پيش رو دارد .

وي تصريح كرد : سرمايه گذاران خارجي تنها در مناطق آزاد مي توانند شركتهاي خود را با 100 درصد مالكيت تاسيس و فعاليت كنند و جزيره كيش با توجه به زير ساختهاي مناسب، امكانات بندري و فرودگاهي پيشرفته، موقعيت جغرافيايي ويژه و جاذبه هاي گردشگري يكي ازمطلوب ترين مناطق آزاد كشور براي فعاليت سرمايه گذاران خارجي است.

معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد براينكه گشوده شدن دروازه هاي جديد براي فعاليت در سطح بين المللي ما را از توجه خاص به حوزه گردشگري تفريحي بي نياز مي سازد گفت: خوشبختانه در شرايط كنوني كشور مي توانيم در تمامي حوزه ها از جمله توريسم سلامت، تجاري و آموزشي فعال باشيم.

خدايي افزود: سالن هاي نمايشگاهي و مركز همايش هاي بين المللي كيش و حضور شعب مختلف دانشگاه هاي مطرح كشور در اين منطقه فرصت مناسبي را براي برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي تخصصي فراهم كرده است و با معرفي اصولي و گسترده اين امكانات به ساير كشورها كيش به مهمترين مركز برگزاري همايش هاي علمي بين المللي در منطقه تبديل مي شود.

معاون گردشگري سازمان همچنين به امكانات مناسب و مطلوب جزيره كيش در بخش اماكن ورزشي اشاره كرد و افزود: سازمان منطقه آزاد كيش در سال هاي اخير به توسعه فضاهاي ورزشي مطابق با استانداردهاي جهاني توجه ويژه اي داشته است به گونه اي كه تنوع اين امكانات، فراهم بودن تفريحات و ورزش هاي دريايي و امكانات مناسب اقامتي و پذيرايي در كنار آب و هواي مناسب كيش درطول زمستان، سبب شده است كيش در جذب گردشگران ورزشي و ميزباني تيمهاي خارجي عملكرد بسيار مناسبي داشته باشد. ضمن اينكه با بهبود روابط بين المللي از اين پس كشورهاي زيادي خواهان برگزاري اردوي تيم هاي ملي خود در جزيره كيش خواهند بود.

وي با تاكيد بر اينكه رشد جزيره كيش و رونق اقتصادي آن نيازمند همدلي و همكاري بيشتر بخش خصوصي است گفت: بخش خصوصي بايد با استفاده از تورگردانان مجرب در حوزه هاي مختلف گردشگري و ارائه خدمات مطلوب و استاندارد تلاش كند تا كيش و امكانات و جاذبه هاي آن به نحو شايسته در سطح داخلي و بين المللي مطرح و معرفي شود.

مطالب مرتبط :
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند. ...
مشاهده
طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست. ...
مشاهده
با توجه به اهميت خليج فارس و جزاير، مجلس آماده برداشتن هر گامي است

با توجه به اهميت خليج فارس و جزاير، مجلس آماده برداشتن هر گامي است

علاء الدين بروجردي درسفر يك روزه خود به جزيره كيش گفت: درصورت احساس نياز دردولت يا اعلام وجود كاستي، مجلس شوراي اسلامي براي تكميل قوانين مناطق آزاد آمادگي دارد. ...
مشاهده
معرفي ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان

معرفي ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان

غرفه سازمان منطقه آزاد كيش درنمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان ، ظرفيت ها وجاذبه هاي كيش را به گردشگران كشورهاي مختلف معرفي مي كند. ...
مشاهده
بی‌توجهی به شهدای گمنام انزلی و اعتراض خانواده شهدا

بی‌توجهی به شهدای گمنام انزلی و اعتراض خانواده شهدا

برخی از مسئولین با تشییع و تدفین شهدا در بندر انزلی مخالف بودند و به همین دلیل هر کوتاهی که از دستشان برآید در حق این شهدای گمنام انجام می دهند. ...
مشاهده
نگاهی بر سوابق رویارویی صبای قم و ملوان انزلی در لیگ بر‌تر

نگاهی بر سوابق رویارویی صبای قم و ملوان انزلی در لیگ بر‌تر

خبرگزاری تسنیم: تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان بندر انزلی یکی از بازی‌های هفته هفدهم لیگ بر‌تر فوتبال کشور را در فصل جدید در قم برگزار می‌کنند. ...
مشاهده
بزرگترين جشن وهشتمين نمايشگاه گردشگري  اسفند ماه امسال برگزار مي شود

بزرگترين جشن وهشتمين نمايشگاه گردشگري اسفند ماه امسال برگزار مي شود

همزمان با هشتمين نمايشگاه گردشگري، بزرگترين جشن گردشگري كشوراسفند ماه سالجاري درجزيره كيش برگزار مي شود. ...
مشاهده
توسعه اسکله‌های چابهار مورد توجه است

توسعه اسکله‌های چابهار مورد توجه است

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: افزایش سهم بندر چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کالا را در اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار داد. ...
مشاهده
زيرساخت هاي برند گردشگري حلال درجزيره كيش مهياست

زيرساخت هاي برند گردشگري حلال درجزيره كيش مهياست

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمصاحبه تلويزيوني با شبكه " شما " از اقدامات انجام شده براي ايجاد برند گردشگري حلال درجزيره كيش خبرداد. ...
مشاهده
رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

مسعود سلطانی فرگفت : ظرفیت قابل توجه رشد و توسعه فرهنگی اقتصادی در بخش گردشگری کشور موجود است و رسیدن به قله‌های گردشگری با رفع تحریم و عزم جدی مسئولان و مردم ممکن است. ...
مشاهده