کیش در مسیر تبدیل شدن به هاب پشتیبانی هوایی - تور کیش

کیش در مسیر تبدیل شدن به هاب پشتیبانی هوایی

کیش در مسیر تبدیل شدن به هاب پشتیبانی هوایی

کیش در مسیر تبدیل شدن به هاب پشتیبانی هوایی

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ این تفاهم نامه با موضوع همکاری در ایجاد مرکز خدمات حمل و نقل بار هوایی بین معاونت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و سرمایه ‌گذار سوییسی منعقد شد.

معاون اقتصادی و سرمایه ‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش درمراسم امضای این تفاهم با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کیش ٫ مزایای ژئوپلیتیکی و دامنه اختیارات این جزیره براساس پتانسیل های قانونی مناطق آزاد کشورگفت: کریدور هوایی ایران با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی آن، به صرفه ترین و کوتاهترین مسیر هوایی بین آسیا و اروپاست وجزیره کیش می تواند با گسترش حمل و نقل هوایی نقش به سزایی در توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی ایفا کند.

وی افزود: منطقه آزاد کیش امکان ارایه خدمات ترانزیت پروازهای عبوری و تبدیل شدن به هاب لجستیکی هوایی جهت توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد پایدار برای منطقه را داراست اما برای تبدیل شدن یک هاب و کانون انتقال مسافر و بار باید زیرساخت‌های لازم مهیا شود.

دکتر جیرفتی در ادامه تاکید کرد : در راستای بسترسازی و توسعه زیرساخت‌های تجارت این تفاهم‌نامه همکاری با یک شرکت‌ سوییسی با هدف راه‌ اندازی مركز بین‌المللی خدمات حمل و نقل هوایی بار (Cargo Center) در سطح اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا و همچنين ایجاد ایستگاه سوخت‌ رسانی در فرودگاه بین‌ المللی کیش امضا شد .

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه ‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش٫ این شرکت که از شرکت‌های معتبر بین‌ المللی مستقر در منطقه است بر روی مدیریت ظرفیت کارگو در بخش حمل و نقل بار هوایی تمرکز دارد.

وی افزود: انجام امور مشاوره در زمینه ایجاد، توسعه زیرساخت‌ و مدیریت پشتیبانی، ارایه خدمات پشتیبانی مخصوص پروژه ‌های بخش انرژی، مدیریت ظرفیت حمل و نقل بار دریایی، زمینی و ریلی، برنامه‌ ریزی ساخت و اجاره مجموعه ‌های صنعتی و پشتیبانی ، طراحی و توسعه فناوری‌های حمل و نقل دیگر فعالیت های این شرکت است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان ارتقاء فضاي کسب و کار و اقتصاد منطقه آزاد کیش و رشد مناطق همجوار را از مزیت های اجرای این تفاهم نامه برشمرد وگفت: این شرکت با تاسیس وتامین مالی مرکز باربری هوایی در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع در فرودگاه کیش نسبت به جذب هواپیماهای باربری خارجی برای حمل بار از فرودگاه کیش به عنوان مبداء یا به فرودگاه کیش به عنوان مقصد٫ سوخت‌گیری برای ادامه پرواز و سرمایه‌گذاری بر روی تجهیزات سوخت‌رسانی اقدام می کند .

همچنین بر اساس تفاهم به عمل آمده مقرر شده است این شرکت تمام توانایی و تجربه‌اش را جهت انتقال دانش و تسهیل تمامی فعالیت‌ها و شناساندن فرودگاه و منطقه آزاد کیش در عرصه بین ‌المللی بکار گیرد. انجام توافق بین این نمایندگی این شرکت با شرکت هواپیمایی کیش به منظور حمل بار از دوبی به فرودگاه جزیره و توزیع آن از کیش در سراسر کشور از برنامه های آتی سازمان منطقه آزاد کیش است.

دکتر جیرفتی در پایان با اشاره به عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: در راستای پیشبرد اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد، رشد و ارتقاء تجارت و تبدیل منطقه آزاد کیش به مهمترین قطب اقتصادی منطقه از مهمترین اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش درمسیر حرکت است .

5.0450
با عقد تفاهم نامه همکاری با سرمایه گذار سوییسی زیرساخت های راه‌ اندازی مركز بین‌المللی خدمات حمل و نقل هوایی بار درکیش ایجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ این تفاهم نامه با موضوع همکاری در ایجاد مرکز خدمات حمل و نقل بار هوایی بین معاونت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و سرمایه ‌گذار سوییسی منعقد شد.

معاون اقتصادی و سرمایه ‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش درمراسم امضای این تفاهم با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کیش ٫ مزایای ژئوپلیتیکی و دامنه اختیارات این جزیره براساس پتانسیل های قانونی مناطق آزاد کشورگفت: کریدور هوایی ایران با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی آن، به صرفه ترین و کوتاهترین مسیر هوایی بین آسیا و اروپاست وجزیره کیش می تواند با گسترش حمل و نقل هوایی نقش به سزایی در توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی ایفا کند.

وی افزود: منطقه آزاد کیش امکان ارایه خدمات ترانزیت پروازهای عبوری و تبدیل شدن به هاب لجستیکی هوایی جهت توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد پایدار برای منطقه را داراست اما برای تبدیل شدن یک هاب و کانون انتقال مسافر و بار باید زیرساخت‌های لازم مهیا شود.

دکتر جیرفتی در ادامه تاکید کرد : در راستای بسترسازی و توسعه زیرساخت‌های تجارت این تفاهم‌نامه همکاری با یک شرکت‌ سوییسی با هدف راه‌ اندازی مركز بین‌المللی خدمات حمل و نقل هوایی بار (Cargo Center) در سطح اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا و همچنين ایجاد ایستگاه سوخت‌ رسانی در فرودگاه بین‌ المللی کیش امضا شد .

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه ‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش٫ این شرکت که از شرکت‌های معتبر بین‌ المللی مستقر در منطقه است بر روی مدیریت ظرفیت کارگو در بخش حمل و نقل بار هوایی تمرکز دارد.

وی افزود: انجام امور مشاوره در زمینه ایجاد، توسعه زیرساخت‌ و مدیریت پشتیبانی، ارایه خدمات پشتیبانی مخصوص پروژه ‌های بخش انرژی، مدیریت ظرفیت حمل و نقل بار دریایی، زمینی و ریلی، برنامه‌ ریزی ساخت و اجاره مجموعه ‌های صنعتی و پشتیبانی ، طراحی و توسعه فناوری‌های حمل و نقل دیگر فعالیت های این شرکت است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان ارتقاء فضاي کسب و کار و اقتصاد منطقه آزاد کیش و رشد مناطق همجوار را از مزیت های اجرای این تفاهم نامه برشمرد وگفت: این شرکت با تاسیس وتامین مالی مرکز باربری هوایی در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع در فرودگاه کیش نسبت به جذب هواپیماهای باربری خارجی برای حمل بار از فرودگاه کیش به عنوان مبداء یا به فرودگاه کیش به عنوان مقصد٫ سوخت‌گیری برای ادامه پرواز و سرمایه‌گذاری بر روی تجهیزات سوخت‌رسانی اقدام می کند .

همچنین بر اساس تفاهم به عمل آمده مقرر شده است این شرکت تمام توانایی و تجربه‌اش را جهت انتقال دانش و تسهیل تمامی فعالیت‌ها و شناساندن فرودگاه و منطقه آزاد کیش در عرصه بین ‌المللی بکار گیرد. انجام توافق بین این نمایندگی این شرکت با شرکت هواپیمایی کیش به منظور حمل بار از دوبی به فرودگاه جزیره و توزیع آن از کیش در سراسر کشور از برنامه های آتی سازمان منطقه آزاد کیش است.

دکتر جیرفتی در پایان با اشاره به عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: در راستای پیشبرد اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد، رشد و ارتقاء تجارت و تبدیل منطقه آزاد کیش به مهمترین قطب اقتصادی منطقه از مهمترین اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش درمسیر حرکت است .

مطالب مرتبط :
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

مراسم گشايش رسمي هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت 10 صبح سه شنبه 27 آبان در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد کشوری ، لشکری ، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های مهم داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد. ...
مشاهده
شرکت هواپیمایی کیش غرفه برتر در بخش خطوط هوایی و هوانوردی شد

شرکت هواپیمایی کیش غرفه برتر در بخش خطوط هوایی و هوانوردی شد

در این نمایشگاه بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای عمان، ایتالیا ، فرانسه ، سوئد ،چین، ژاپن ، روسیه و اکراین محصولات خود را به نمایش گذاشتند. ...
مشاهده
آب شیرین کن چابهار -کنارک به بزرگترین آب شیرین کن کشور تبدیل می شود

آب شیرین کن چابهار -کنارک به بزرگترین آب شیرین کن کشور تبدیل می شود

خبرگزاری تسنیم: مدیر آبفای چابهار گفت: آب شیرین کن چابهار -کنارک پس اجرای فاز دوم و ظرفیت تولید ۳۰ هزار متر مکعب در شبانه روز به بزرگترین آب شیرین کن کشور تبدیل می شود. ...
مشاهده
قشم در فرآیند تبدیل روغن های پسماند به گازوئیل زیستی در مناطق آزاد پیشگام است

قشم در فرآیند تبدیل روغن های پسماند به گازوئیل زیستی در مناطق آزاد پیشگام است

قشم - ایرنا - مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این منطقه در عملیات فرآیند تبدیل روغن های پسماند به گازوییل زیستی از طریق سسیستم 'بایو دیزل' پیشگام مناطق آزاد کشور است. ...
مشاهده
تبدیل روغن‌های پسماند به گازوئیل زیستی در جزیره قشم

تبدیل روغن‌های پسماند به گازوئیل زیستی در جزیره قشم

مدیر محیط زیست سازمان منطقه‌ی آزاد قشم گفت: این سازمان در عملیات فرآیند تبدیل روغن‌های پسماند به گازوئیل زیستی از طریق سیستم بایو دیزل پیشگام مناطق آزاد کشور است. ...
مشاهده
اشرف غنی : بندرچابهار، مسیری بنیادی برای افغانستان است

اشرف غنی : بندرچابهار، مسیری بنیادی برای افغانستان است

کابل- ایرنا- رییس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف نمایندگان جدید مجلس سنای این کشور ، بندر چابهار را مسیری بنیادی برای افغانستان عنوان کرد و گفت: کابینه هند سرمایه گذاری در این بندر را تصویب کرده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود. ...
مشاهده
تبدیل کیش به هاب انرژی، زمینه سازتوسعه و رشد اقتصادی کشور است

تبدیل کیش به هاب انرژی، زمینه سازتوسعه و رشد اقتصادی کشور است

دكتر مونسان درحاشيه برگزاري نمايشگاه بين المللي انرژي درجزيره كيش گفت: تبدیل کیش به هاب انرژی، زمینه سازتوسعه و رشد اقتصادی کشور است. ...
مشاهده
معاون اول رئیس جمهور از منطقه آزاد انزلی بازدید هوایی کرد

معاون اول رئیس جمهور از منطقه آزاد انزلی بازدید هوایی کرد

خبرگزاری تسنیم: معاون اول رئیس جمهور به صورت هوایی از اسکله در حال احداث منطقه آزاد انزلی و تالاب بین‌المللی انزلی بازدید کرد. ...
مشاهده
افزایش ۳۰ درصدی ورود مسافران هوایی به قشم

افزایش ۳۰ درصدی ورود مسافران هوایی به قشم

مدیرعامل فرودگاه بین المللی قشم گفت : ورود مسافران هوایی به جزیره قشم در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. ...
مشاهده
چابهار قابلیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های آبی و ساحلی کشور را دارد

چابهار قابلیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های آبی و ساحلی کشور را دارد

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور قابلیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های آبی و ساحلی کشور را دارد. ...
مشاهده