برنامه های گردشگری کیش باید دارای تقویم ملی وبین المللی باشد - تور کیش

برنامه های گردشگری کیش باید دارای تقویم ملی وبین المللی باشد

برنامه های گردشگری کیش باید دارای تقویم ملی وبین المللی باشد

برنامه های گردشگری کیش باید دارای تقویم ملی وبین المللی باشد

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ محمد محب خدایی درنخستین جلسه تقویم برنامه های گردشگری کیش که با حضور مسئولان جوامع وفعالان گردشگری کیش برگزار شد گفت : گردشگری کیش برای رسیدن به جایگاه بین المللی نیازمند تدوین تقویمی براساس مناسبت ها و اعیاد است.

وی افزود: درتنظیم تقویم باید علاوه بررویدادهای ملی ومذهبی کشورمان به مناسبت های جهانی هم توجه شود تا ضمن تبلیغات مناسب گردشگران خارجی نیز ازفرصت های گردشگری کیش بهره مند شوند.

محمد محب خدایی گفت: فعال سازی و پویا سازی ظرفیت های گردشگری نیازمند برنامه ای هوشمند و یکپارچه است وهمپوشانی برنامه ها ، ظرفیت های اصلی و خروجی مفید را از بین می برد که با تدوین تقویم گردشگری می تواند برنامه ریزی هوشمند برای گردشگری پیاده کرد.

محب خدایی با یاد آوری اینکه تمام تمرکز و ظرفیت ها تنها به حوزه گردشگری تفریحی در طی سال ها متمرکز شده است به سایر ظرفیت های گردشگری همچون گردشگری آموزشی ، سلامت ، دریایی ، تاریخی ، فرهنگی و هنری ، مذهبی و تجارت اشاره کرد و گفت : اگر بتوانیم ضریب اهمیت برنامه ها را بر اساس تقویم تدوین شده مشخص کنیم می توان بر اساس این ظرفیت ها برنامه ریزی مناسبی انجام داد.
وی تاکید کرد : در مناطق گردشگری باید زمان های اوج و کاهش مسافر را به دقت بررسی کرد ، در فصل های کم مسافر باید بدنبال برگزاری برنامه ها و رویدادهای جدید باشیم و تمامی مجموعه ها را برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر بکار بگیریم .

محب خدایی در ادامه ضعف بازاریابی را عمده ترین عامل در کاهش میزان گردشگران ورودی در طی 12 سال گذشته عنوان کرد و افزود : یکی از بزرگترین و مهمترین ظرفیت های بازاریابی ،کیشوندان جزیره هستند که می توانند در جذب گردشگر تاثیر بسزایی داشته باشند.

 وی توجه ویژه به کیشوندان وافزایش حس مسوولیت پذیری در آنان را یکی از برنامه های مهم برای جذب گردشگر عنوان کرد و از طراحی برنامه مدیریت ارتباطات گردشگران خبر داد و افزود : در این برنامه به کیشوندان و مسافرانی که از طریق هر کیشوند به جزیره سفر می کنند کارت هایی با عنوان TRM داده می شود که با ارائه آن مسافران از تخیفف برخوردار خواهند شد.

محب خدایی گفت : کیشوندان همچنین می توانند با بهره مندی از تکنولوژی مجازی به معرفی ظرفیت ها و برنامه های گردشگری اقدام کرده و نقش فزاینده ای در رونق گردشگری ایفا کنند .

وی یکی از مزیت های بهر مندی از این کارت را درآمدزایی برای کیشوندان عنوان کرد .

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش، طراحی بلیط های ویژه با هدف حذف واسطه ها را از دیگر برنامه های حوزه گردشگری در آینده نزدیک اعلام کرد و گفت : برای جذب گردشگران نیازمند ثبات قیمت بلیط هستیم.
محب خدایی رشد جزیره کیش و رونق گردشگری را نیازمند همدلی وهمکاری بخش ها و همچنین مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت : باید از قدرت قانون مناطق آزاد به نحوی شایسته استفاده کنیم و کیش را به برند خود بازگردانیم .

در ادامه این نشست نمایندگان اصناف و جوامع با ارائه نقطه نظرات خود ، تدوین تقویم گردشگری و مشارکت کیشوندان در جذب گردشگر را بسیار مهم ارزیابی کردند.

استفاده از ظرفیت دانشجویان برای رونق گردشگری ، مدیریت بازار بلیط ، همدلی و همراهی فعالان حوزه گردشگری ، استفاده از ظرفیت کیشوندان برای جذب گردشگر ، افزایش تبلیغات برای شناساندن ظرفیت های حوزه گردشگری ، استفاده از دانش اقتصاد گردشگری و پرهیز از موازی کاری ها نکاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد.

5.0450
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه تقویم برنامه های گردشگری کیش بر اهمیت تدوین برنامه منظم براساس مناسبت ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ محمد محب خدایی درنخستین جلسه تقویم برنامه های گردشگری کیش که با حضور مسئولان جوامع وفعالان گردشگری کیش برگزار شد گفت : گردشگری کیش برای رسیدن به جایگاه بین المللی نیازمند تدوین تقویمی براساس مناسبت ها و اعیاد است.

وی افزود: درتنظیم تقویم باید علاوه بررویدادهای ملی ومذهبی کشورمان به مناسبت های جهانی هم توجه شود تا ضمن تبلیغات مناسب گردشگران خارجی نیز ازفرصت های گردشگری کیش بهره مند شوند.

محمد محب خدایی گفت: فعال سازی و پویا سازی ظرفیت های گردشگری نیازمند برنامه ای هوشمند و یکپارچه است وهمپوشانی برنامه ها ، ظرفیت های اصلی و خروجی مفید را از بین می برد که با تدوین تقویم گردشگری می تواند برنامه ریزی هوشمند برای گردشگری پیاده کرد.

محب خدایی با یاد آوری اینکه تمام تمرکز و ظرفیت ها تنها به حوزه گردشگری تفریحی در طی سال ها متمرکز شده است به سایر ظرفیت های گردشگری همچون گردشگری آموزشی ، سلامت ، دریایی ، تاریخی ، فرهنگی و هنری ، مذهبی و تجارت اشاره کرد و گفت : اگر بتوانیم ضریب اهمیت برنامه ها را بر اساس تقویم تدوین شده مشخص کنیم می توان بر اساس این ظرفیت ها برنامه ریزی مناسبی انجام داد.
وی تاکید کرد : در مناطق گردشگری باید زمان های اوج و کاهش مسافر را به دقت بررسی کرد ، در فصل های کم مسافر باید بدنبال برگزاری برنامه ها و رویدادهای جدید باشیم و تمامی مجموعه ها را برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر بکار بگیریم .

محب خدایی در ادامه ضعف بازاریابی را عمده ترین عامل در کاهش میزان گردشگران ورودی در طی 12 سال گذشته عنوان کرد و افزود : یکی از بزرگترین و مهمترین ظرفیت های بازاریابی ،کیشوندان جزیره هستند که می توانند در جذب گردشگر تاثیر بسزایی داشته باشند.

 وی توجه ویژه به کیشوندان وافزایش حس مسوولیت پذیری در آنان را یکی از برنامه های مهم برای جذب گردشگر عنوان کرد و از طراحی برنامه مدیریت ارتباطات گردشگران خبر داد و افزود : در این برنامه به کیشوندان و مسافرانی که از طریق هر کیشوند به جزیره سفر می کنند کارت هایی با عنوان TRM داده می شود که با ارائه آن مسافران از تخیفف برخوردار خواهند شد.

محب خدایی گفت : کیشوندان همچنین می توانند با بهره مندی از تکنولوژی مجازی به معرفی ظرفیت ها و برنامه های گردشگری اقدام کرده و نقش فزاینده ای در رونق گردشگری ایفا کنند .

وی یکی از مزیت های بهر مندی از این کارت را درآمدزایی برای کیشوندان عنوان کرد .

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش، طراحی بلیط های ویژه با هدف حذف واسطه ها را از دیگر برنامه های حوزه گردشگری در آینده نزدیک اعلام کرد و گفت : برای جذب گردشگران نیازمند ثبات قیمت بلیط هستیم.
محب خدایی رشد جزیره کیش و رونق گردشگری را نیازمند همدلی وهمکاری بخش ها و همچنین مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت : باید از قدرت قانون مناطق آزاد به نحوی شایسته استفاده کنیم و کیش را به برند خود بازگردانیم .

در ادامه این نشست نمایندگان اصناف و جوامع با ارائه نقطه نظرات خود ، تدوین تقویم گردشگری و مشارکت کیشوندان در جذب گردشگر را بسیار مهم ارزیابی کردند.

استفاده از ظرفیت دانشجویان برای رونق گردشگری ، مدیریت بازار بلیط ، همدلی و همراهی فعالان حوزه گردشگری ، استفاده از ظرفیت کیشوندان برای جذب گردشگر ، افزایش تبلیغات برای شناساندن ظرفیت های حوزه گردشگری ، استفاده از دانش اقتصاد گردشگری و پرهیز از موازی کاری ها نکاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد.

مطالب مرتبط :
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی کشور تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی است

مراسم گشايش رسمي هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت 10 صبح سه شنبه 27 آبان در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد کشوری ، لشکری ، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های مهم داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد. ...
مشاهده
کیش میزبان بزرگترین کنگره بین المللی پزشکی ایران در 50 سال اخیر

کیش میزبان بزرگترین کنگره بین المللی پزشکی ایران در 50 سال اخیر

دوازدهمین کنگره آسیایی اورولوژی 2014 با حضوربيش از2 هزار پزشك داخلي وخارجي به میزبان جزیره کیش برگزارمي شود. ...
مشاهده
معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

معرفی ظرفیت های گردشگری کیش مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی است

مشاورعالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شناساندن امکانات وظرفیت های گردشگری کیش را مهمترین عامل در جذب گردشگران خارجی عنوان کرد . ...
مشاهده
گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه منطقه آزاد انزلی است

رشت – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی گفت: بحث گردشگری در کنار مزیت حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های مهم توسعه این منطقه است. ...
مشاهده
نظرموافق شورای مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری سبلان

نظرموافق شورای مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری سبلان

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد با ایجاد منطقه آزاد گردشگری و تجاری سبلان در استان اردبیل نظر موافق و مساعدی دارد. ...
مشاهده
آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

آغاز چهارمين همايش بین المللی وهشتمين همايش ملي مدیریت فناوری در جزيره کیش

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری شنبه 10 آذردر مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز شد ...
مشاهده
احداث مجموعه‌های گردشگری و تفریحی در سواحل چابهار

احداث مجموعه‌های گردشگری و تفریحی در سواحل چابهار

نماینده مردم چابهار گفت: مجموعه تفریحی و گردشگری در سواحل چابهار احداث می‌شود. ...
مشاهده
یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 22 دی ماه برگزار می شود

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 22 دی ماه برگزار می شود

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با رویکرد سرمایه گذاری در نمایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی در کیش برگزار می شود. ...
مشاهده
ایران به خوبی دارای سه شرط تاریخ، میزبانی و ارزش های علمی در برگزاری کنگره اورولوژی است

ایران به خوبی دارای سه شرط تاریخ، میزبانی و ارزش های علمی در برگزاری کنگره اورولوژی است

مراسم گشایش کنگره بین المللی اورولوژی عصر روز جمعه 14آذرماه در کیش برگزار شد. ...
مشاهده
همه فعاليت ها بايد براساس قوانين وبدون هيچ دخل وتصرفي باشد

همه فعاليت ها بايد براساس قوانين وبدون هيچ دخل وتصرفي باشد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با هدف نظارت برنحوه خدمات رساني از شركت سرمايه گذاي وتوسعه كيش بازديد وبرانجام فعاليت ها براساس قوانين وبدون هيچ دخل وتصرفي بر له يا عليه سازمان تاكيد كرد. ...
مشاهده