اقتصاد وگردشگری کیش در دوران رکود هم راکد نشد/جزیره کیش موفق ترین منطقه آزاد کشوراست - تور کیش

اقتصاد وگردشگری کیش در دوران رکود هم راکد نشد/جزیره کیش موفق ترین منطقه آزاد کشوراست

اقتصاد وگردشگری کیش در دوران رکود هم راکد نشد/جزیره کیش موفق ترین منطقه آزاد کشوراست

اقتصاد وگردشگری کیش در دوران رکود هم راکد نشد/جزیره کیش موفق ترین منطقه آزاد کشوراست

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به رفع محدودیت ها در روابط بانکی و بین المللی در دوران پسا تحریم از بهبود وضعیت کار با کشورهای خارجی وسرمایه گذاران این کشورها خبرداد.

علی طیب نیا گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد در دنیا جذب سرمایه ها و فناوریهای پیشرفته خارجی برای تولید محصول و سپس صادرات این کالاهای تولیدی است. اتفاقی که درخصوص مناطق آزاد درگذشته درکشور ما افتاده دراین راستا نبوده و معافیت ها و اولویت بندی ها بیشتربرای تسهیل واردات بوده است.

این امر مناطق آزاد را به مجرایی برای واردات کالا به کشور تبدیل کرده بود درحالیکه با توجه به تسهیلات موجود در مناطق آزاد طبیعی است که این مناطق نقطه ورود سرمایه ها و فعالیت های اقتصادی باشند زیرا از محدودیت ها و قیود قانونی سرزمین اصلی معاف هستند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سیاست اصولی دولت در حال حاضر این است که این مسیر تغییر یافته و مناطق آزاد جایگاه واقعی خود را بیابند یعنی محلی برای جذب سرمایه، دانش فنی، تولید کالا و صدورکالا به بازارهای هدف باشند.

وی افزود: در این راستا بنا داریم که با تجدید نظر در ترجیحات ومعافیت های مناطق آزاد همه امتیازها معطوف به جذب سرمایه، تولید و صادرات شود.

علی طیب نیا با اشاره به معافیت های مالیاتی وگمرکی ویژه مناطق آزاد گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در جزیره کیش که هم درحوزه گردشگری و هم در حوزه مسائل مالی است این جزیره می تواند قطب اقتصادی و گردشگری کشور باشد به خصوص با برداشته شدن تحریم ها امکان ایجاد شعب بانک های خارجی درمناطق آزاد به ویژه کیش فراهم خواهد شد.

به گفته طیب نیا  با برقراری ارتباطات کارگزاری بین بانک های داخلی وبانک های خارجی، ایجاد تبادلات کاری واقتصادی بین موسسات مالی و بورس داخل کشوربا موسسات مالی و بورس درکشورهای مختلف فضای کاری جدید و فرصت های مناسب اقتصادی برای جزیره کیش مهیا می شود .

وزیر امور اقتصاد و دارایی وجود استعدادهای خوب منطقه آزاد کیش در زمینه گردشگری به همراه افزایش ارتباطات بین المللی را عامل مهمی درجذب گردشگران و سرمایه گذاران خارجی دانست و پیش بینی کرد در آینده نزدیک از ظرفیت های جزیره کیش استفاده های بیشتری خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه منطقه آزاد کیش در زمره مناطق موفق کشوراست تصریح کرد: شاید بتوان گفت موفق ترین منطقه آزاد کشور جزیره کیش است و در راستای جذب توریست به کشور به خوبی عمل کرده و درفضای جدید کشور و جهان با سیاستهای نوین  نقش خود را بهتر ایفا خواهد کرد.

وی گفت: در مجموع امکانات در جزیره کیش امکانات قابل قبولی است که به خوبی می تواند با مراکز گردشگری در منطقه رقابت کند و مانع سفرگردشگران ایرانی به خارج از کشور شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: گردشگران داخلی که در جستجوی مناطقی با آب و هوای گرمسیری هستند می توانند از این شرایط آب و هوایی در جزیره کیش استفاده کنند و از طرفی در جذب گردشگران خارجی نیزبه پشتوانه این امکانات و شرایط اقلیمی، جزیره کیش می تواند موفق عمل کند.

طیب نیا در پایان گفت: با وجود اینکه در دوسال گذشته رکود بر بخش های مختلف کشور حاکم بود اما جزیره کیش در این مدت، پویایی اقتصادی خود را حفظ کرده است که این امر نوید بخش آینده ای روشن برای این منطقه آزاد کشور است.

5.0450
علی طیب نیا در سفر به کیش از تصمیمات دولت برای بازگشت مناطق آزاد به جایگاه واقعیشان در تولید و صادرات کالا خبرداد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به رفع محدودیت ها در روابط بانکی و بین المللی در دوران پسا تحریم از بهبود وضعیت کار با کشورهای خارجی وسرمایه گذاران این کشورها خبرداد.

علی طیب نیا گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد در دنیا جذب سرمایه ها و فناوریهای پیشرفته خارجی برای تولید محصول و سپس صادرات این کالاهای تولیدی است. اتفاقی که درخصوص مناطق آزاد درگذشته درکشور ما افتاده دراین راستا نبوده و معافیت ها و اولویت بندی ها بیشتربرای تسهیل واردات بوده است.

این امر مناطق آزاد را به مجرایی برای واردات کالا به کشور تبدیل کرده بود درحالیکه با توجه به تسهیلات موجود در مناطق آزاد طبیعی است که این مناطق نقطه ورود سرمایه ها و فعالیت های اقتصادی باشند زیرا از محدودیت ها و قیود قانونی سرزمین اصلی معاف هستند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سیاست اصولی دولت در حال حاضر این است که این مسیر تغییر یافته و مناطق آزاد جایگاه واقعی خود را بیابند یعنی محلی برای جذب سرمایه، دانش فنی، تولید کالا و صدورکالا به بازارهای هدف باشند.

وی افزود: در این راستا بنا داریم که با تجدید نظر در ترجیحات ومعافیت های مناطق آزاد همه امتیازها معطوف به جذب سرمایه، تولید و صادرات شود.

علی طیب نیا با اشاره به معافیت های مالیاتی وگمرکی ویژه مناطق آزاد گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در جزیره کیش که هم درحوزه گردشگری و هم در حوزه مسائل مالی است این جزیره می تواند قطب اقتصادی و گردشگری کشور باشد به خصوص با برداشته شدن تحریم ها امکان ایجاد شعب بانک های خارجی درمناطق آزاد به ویژه کیش فراهم خواهد شد.

به گفته طیب نیا  با برقراری ارتباطات کارگزاری بین بانک های داخلی وبانک های خارجی، ایجاد تبادلات کاری واقتصادی بین موسسات مالی و بورس داخل کشوربا موسسات مالی و بورس درکشورهای مختلف فضای کاری جدید و فرصت های مناسب اقتصادی برای جزیره کیش مهیا می شود .

وزیر امور اقتصاد و دارایی وجود استعدادهای خوب منطقه آزاد کیش در زمینه گردشگری به همراه افزایش ارتباطات بین المللی را عامل مهمی درجذب گردشگران و سرمایه گذاران خارجی دانست و پیش بینی کرد در آینده نزدیک از ظرفیت های جزیره کیش استفاده های بیشتری خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه منطقه آزاد کیش در زمره مناطق موفق کشوراست تصریح کرد: شاید بتوان گفت موفق ترین منطقه آزاد کشور جزیره کیش است و در راستای جذب توریست به کشور به خوبی عمل کرده و درفضای جدید کشور و جهان با سیاستهای نوین  نقش خود را بهتر ایفا خواهد کرد.

وی گفت: در مجموع امکانات در جزیره کیش امکانات قابل قبولی است که به خوبی می تواند با مراکز گردشگری در منطقه رقابت کند و مانع سفرگردشگران ایرانی به خارج از کشور شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: گردشگران داخلی که در جستجوی مناطقی با آب و هوای گرمسیری هستند می توانند از این شرایط آب و هوایی در جزیره کیش استفاده کنند و از طرفی در جذب گردشگران خارجی نیزبه پشتوانه این امکانات و شرایط اقلیمی، جزیره کیش می تواند موفق عمل کند.

طیب نیا در پایان گفت: با وجود اینکه در دوسال گذشته رکود بر بخش های مختلف کشور حاکم بود اما جزیره کیش در این مدت، پویایی اقتصادی خود را حفظ کرده است که این امر نوید بخش آینده ای روشن برای این منطقه آزاد کشور است.

مطالب مرتبط :
انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

انتصاب مشاورمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درامورحقوقي

مهندس مونسان درحكمي محمد حسن ابوالحسني را به سمت مشاورمديرعامل درامورحقوقي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب كرد. ...
مشاهده
سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

سرپرست جديد مديريت امورحقوقي، قراردادها و املاك سازمان منطقه آزاد كيش معارفه شد

با حكم مهندس مونسان ابراهيم شقاقي لوشكاني به سمت سرپرست مديريت امورحقوقي قرادادها واملاك سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد. ...
مشاهده
تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

تعامل با شركت هاي تخصصي ومراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشورمهمترين دستاوردهاي اين نمايشگاه است

مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش هفتمين نمايشگاه صنايع هوايي و هوانوردي كيش را زمينه ساز تعامل با شركت هاي تخصصي ، مراكز علمي و پژوهشي، بازاريابي و توسعه اقتصادي كشور دانست. ...
مشاهده
کیش میزبان بزرگترین کنگره بین المللی پزشکی ایران در 50 سال اخیر

کیش میزبان بزرگترین کنگره بین المللی پزشکی ایران در 50 سال اخیر

دوازدهمین کنگره آسیایی اورولوژی 2014 با حضوربيش از2 هزار پزشك داخلي وخارجي به میزبان جزیره کیش برگزارمي شود. ...
مشاهده
معامله 1052 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

معامله 1052 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

یک‌هزار و 52 تن محصولات پتروشیمی در بورس کالای منطقه آزاد انزلی معامله شد. ...
مشاهده
برگزاري مسابقات فوتسال كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه

برگزاري مسابقات فوتسال كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه

240 ورزشكار، مربي و سرپرست از كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش وشركت هاي تابعه دررقابتهاي فوتسال باهم رقابت مي كنند. ...
مشاهده
احداث راه‌های ارتباطی منطقه آزاد ماکو مورد حمایت دولت قرار گیرد

احداث راه‌های ارتباطی منطقه آزاد ماکو مورد حمایت دولت قرار گیرد

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تا کنون هیچ گونه حمایتی از طرف دولت و از سوی منطقه آزاد ماکو برای احداث باند دوم راه‌های ارتباطی بازرگان به سه راه ایواوغلی صورت نگرفته و این پروژه نیازمند حمایت است. ...
مشاهده
داد و ستد بیش از یک هزار تن کالا در بورس منطقه آزاد انزلی

داد و ستد بیش از یک هزار تن کالا در بورس منطقه آزاد انزلی

در معاملات هفته كاری منتهی به ششم آذر ماه ، تالار اختصاصی بورس كالای منطقه آزاد انزلی یک هزار و 52تن محصولات پتروشيمی به ارزش ۴ ميليارد و ۱۷۳ ميليون ريال داد و ستد شد. ...
مشاهده
تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

تشريح فرصت هاي منطقه آزاد كيش در مراسم شب كيش در لهستان توسط مهندس مونسان

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمراسمي با عنوان شب كيش به تشريح فرصت ها وظرفيت هاي گردشگري واقتصادي كيش براي مسئولان لهستاني ونمايندگان كشورهاي مختلف پرداخت. ...
مشاهده