موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش

  • فاصله کیش از راه دریا تا بندر خارک ۱۸ کیلومتر، تا جزیره هندورابی ۲۷ کیلومتر، تا جزیره فارور ۵۷ کیلومتر، تا جزیره سیری ۸۷ کیلومتر، تا جزیره ابوموسی ۱۷۸ کیلومتر، تا جزیره قشم ۲۲۵ کیلومتر، تا بندرعباس ۳۰۰ کیلومتر، تا چابهار ۶۷۰ کیلومتر، تا بوشهر ۷۴۰ کیلومتر و تا دبی ۲۰۰ کیلومتر می باشد.
  • همچنین فاصله کیش تا تهران از راه هوایی حدود ۱۰۵۵ کیلومتر و از راه زمینی حدود ۱۶۰۰ کیلومتر می باشد. در ادامه نقشه کیش به همراه موقعیت جغرافیایی کیش مشخص شده است.

موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش

موقعیت جغرافیایی کیش