شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

  • دارای نکات ارزشمند و حیرت آوری از زندگی گذشتگان این منطقه از جزیره کیش می باشد.
  • در سالهای اخیر نیز بارها مورد اکتشاف و بررسی کارشناسان این حوزه قرار گرفته است.
  • در حال حاضر ۳ مجموعه خانه اعیانی، بخش کارگاهی و صنعتی و مجموعه حمام از شهر تاریخی حریره کیش مورد کشف و بررسی قرار گرفته است و مسائل مهمی در این باره، بدست آمده است.
  • در ادامه عکس های شهر تاریخی حریره کیش آورده شده است.

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش