جمعیت و فرهنگ مردم کیش - تور کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

جمعیت و فرهنگ مردم کیش

معرفی جزیره کیش لباس محلی مردان در کیش، دشداشه و غتره می باشد و لباس محلی زنان در کیش، ملفع می باشد و بطوطه یا برقع روی صورتشان می گذارند.   مهمترین اعیاد مردم کیش، اعیاد غدیر و قربان می باشد. ساز اصلی مردم این منطقه نی انبونه، حبان و دهل می باشد. شغل سنتی ساکنان جزیره کیش ماهیگیری، دامداری، دریانوردی و تجارت می باشد. غذاهای محلی کیش عبارتند از قلیه، هریسه، مضروبه و مچبوس می باشد که اغلب با ماهی تهیه می گردند. مردم بومی کیش عمدتا از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست می باشند و به زبان های فارسی و عربی حرف می زنند.        
4.3169

جمعیت کیش

  • بر طبق سرشماری سال 90 برابر 24.819 نفر بوده است که عمده این تعداد در شهر کیش ساکن می باشند.
  • به شهروندان جزیره کیش به اصطلاح "کیشوند" گفته می شود.
  • میزان با سوادی در کیش بیش از 90 درصد می باشد و درصد اشتغال مردم بالای 95 درصد است که این آمار نشان می دهد وضعیت این دو شاخص مهم در کیش بسیار مناسب است.

 معرفی جزیره کیش

  • لباس محلی مردان در کیش، دشداشه و غتره می باشد و لباس محلی زنان در کیش، ملفع می باشد و بطوطه یا برقع روی صورتشان می گذارند.

 

  • مهمترین اعیاد مردم کیش، اعیاد غدیر و قربان می باشد.

  • ساز اصلی مردم این منطقه نی انبونه، حبان و دهل می باشد.

  • شغل سنتی ساکنان جزیره کیش ماهیگیری، دامداری، دریانوردی و تجارت می باشد.

  • غذاهای محلی کیش عبارتند از قلیه، هریسه، مضروبه و مچبوس می باشد که اغلب با ماهی تهیه می گردند.

  • مردم بومی کیش عمدتا از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست می باشند و به زبان های فارسی و عربی حرف می زنند.

 

 

 

 

ارسال نظرات/سوالات