ماهی های کیش - تور کیش

ماهی های کیش

ماهی های کیش

ماهی های کیش

در ادامه عکسهای ماهی های کیش را مشاهده می نمایید.    
4.3392

جزیره کیش

  • به علت قرار گرفتن در آبهای آزاد از نظر ماهی تنوع زیادی دارد.
  • ماهی گیری يكى از اصلی ترین مشاغل مردم جزیره کیش می باشد.
  • ماهیان کیش دارای انواع مختلفی می باشند که عبارتند از: ماهى شير، ماهى سُرخو، ماهى سه كله، ماهى كافُر، ماهى شهرى، ماهى جاش سال، ماهى جاش طلايى، ماهى جت، ماهى هوور، ماهى كوسه، ماهى نيزه، ماهى هامور، ماهى زرده، ماهى صافى، ماهى طوطى، ماهى حلالى، ماهى گرفه، ماهى زل، ماهى طوطى، خروس دريايى (دیج ماهی).

 در ادامه عکسهای ماهی های کیش را مشاهده می نمایید.

 

 

ارسال نظرات/سوالات