تنیس در کیش

تنیس در کیش

تنیس در کیش در مجموعه زمین های تنیس کیش که در مجموعه ورزشی المپیک کیش واقع گردیده است، انجام می گردد.

مجموعه زمین های تنیس کیش با مساحت حدودا ۱۲.۰۰۰ مترمربع دارای ۸ زمین خاکی و ۴ زمین هارد کورت، ۲ زمین اختصاصی بانوان می باشد.

در ادامه عکس های تنیس در‌کیش را مشاهده می نمایید.

تنیس در کیش

تنیس در کیش

تنیس در کیش

تنیس در کیش

تنیس در کیش

تنیس در کیش