پلاژ آقایان در کیش

پلاژ آقایان در کیش

پلاژ آقایان در کیش بخشی از مجموعه ورزشهای ساحلی آقایان به مساحت تقریبی ۱۰.۰۰۰ متر مربع است .

علاوه بر پلاژ آقایان، شامل ۳ باب زمین والیبال ساحلی، یک باب زمین فوتبال ساحلی، امکانات قایق پارویی، دوشهای سر پوشیده و رختکن می باشد.

در ادامه عکس های پلاژ آقایان در‎‌کیش را مشاهده می نمایید.

پلاژ آقایان در کیش

پلاژ آقایان در کیش

پلاژ آقایان در کیش

پلاژ آقایان در کیش

پلاژ آقایان در کیش