ماهی های کیش | بازار ماهی فروشان کیش
ماهی های کیش | بازار ماهی فروشان کیش

ماهی های کیش در جزیره کیش ماهی های کیش بسیار معروف هستند و در این جزیره بازار ماهی های کیش نیز وجود دارد که در منطقه صفین واقع شده است. در این بازار غرفه هایی برای ماهی فروشان و پاک کردن ماهی وجود دارد و در آن انواع ماهی های خلیج فارس به فروش می رسد. ...

اطلاعات بیشتر