پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین های کیش

  • پارک دلفین ها (دلفیناریوم) دارای بیش از ۲۰ نوع پستاندار دریایى مختلف می باشد که تحت آموزش مربیان متخصص، برای بازدیدکنندگان به هنرنمایی می پردازند.
  • دلفین، شیر دریایى شمالى، شیر دریایى جنوبى، گربه دریایى شمالى، گراز دریایى و پنگوئن از جمله حیوانات نگهداری شونده در پارک دلفین ها می باشند.

باغ پرندگان کیش

  • باغ پرندگان در محوطه پارک دلفین ها قرار دارد و با دارا بودن حدود ۶۰ گونه پرنده مختلف، یکی از اصلی ترین مراکز نگهداری پرندگان و جانداران در ایران محسوب می گردد.

فضای سبز پارک دلفین های کیش

  • فضای سبز پارک دلفین ها دارای بیش از ۱۰۰ گونه گیاهی مختلف می باشد که بسیار زیبا و متنوع هستند. نوع گیاهان موجود در فضای سبز پارک دلفین ها متناسب با اقلیم و آب و هوای جزیره کیش می باشد.

عکس های پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین های کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش

پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش