شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش

  • با توجه به شرایط ویژه ای که دارد از جمله مرجانی بودن جزیره کیش، آب شیرین قنات، هوای خنک در زیر زمین و سقف مرجانی همراه با فسیل های با قدمت بسیار بالا، در فهرست مهمترین ابنیه های قدیمی دنیا قرار می گیرد.
  • در ادامه عکس های شهر زیرزمینی کاریز کیش آورده شده است.

شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش