تاریخچه کیش
تاریخچه کیش

تاریخچه کیش تور جزیره کیش و خصوصیات جزیره کیش داستان جزیره کیش نام جزیره کیش از نظر معنا به مفهوم "تیردان" یا "ترکش" می باشد. این نام از آن جهت برگزیده شده است که وقتی بر بلندیهای اطراف جزیره می ایستادند چون تیری که در ترکش باشد به نظر میرسید. برخی از نویسندگان نیز نام قدیم کیش را ...

اطلاعات بیشتر