آکواریوم کیش

در آکواریوم کیش، انواع ماهی های آب های شور و شیرین، انواع خزندگان ایران و جهان (نظیر مار، تمساح و …) و پرندگان کمیاب نگهداری می شوند.

آکواریوم کیش

آکواریوم کیش

آکواریوم کیش

آکواریوم کیش