جانوران موجود در کیش

جانوران موجود در کیش

پستانداران: از مهمترین جانوران موجود در کیش این دسته، آهوی ایرانی می باشد که بصورت آزاد در جزیره کیش  گردش می کنند و شکار آن ممنوع است. دلفین معمولی، گربه، موش، خارپشت ایرانی، خدنگ و جربیل بلوچستان نیز از دیگر پستانداران جزیره  کیش محسوب می گردند.

پرندگان: بدلیل شرایط مناسب آب و هوایی در جزیره کیش، پرندگان زیادی به این مکان مهاجرت می کنند که از جمله آنها می توان به چکاوک کاکلی، سبز قبای هندی، عقاب ماهیگیر، بلبل، حواصیل خاکستری و … اشاره نمود.

خزندگان: تنوع خزندگان موجود در جزیره کیش عمدتا محدود بوده و تنها شامل مارمولک ها، لاک پشت ها و مارها می باشند. مارمولک ها که عمدتا به تعداد بیشتری نسبت به سایر خزندگان در این جزیره وجود دارند، تقریبا بدون خطر می باشند و از حشرات دیگر تغذیه می کنند. آنها برای تخم ریزی به کنار ساحل می آیند. دو نوع مار نیز در جزیره کیش وجود دارد که یک نوع از آنها مار قیطانی است که غیر سمی است و هیچ خطری ندارد و نوع دیگر، مار جعفری است که سمی است و بسیار خطرناک می باشد.

آبزیان: تعداد بسیار زیادی از آبزیان موجود در خلیج فارس به جزیره کیش که پناهگاهی آرام و مناسب برای آنها محسوب می گردد، پناه آوردند. از جمله این آبزیان می توان به قباد (شاه ماهی)، شوریده، حلوای سفید و ده ها گونه ماهی تزئینی دیگر اشاره نمود. بطور کلی آب های ساحلی جزیره کیش فاقد هر گونه کوسه خطرناک می باشند و شنا در آن هیچ گونه خطری ندارد. کوسه هایی که گاها در ساحل کیش رویت می شوند از ماهی های کوچک تغذیه کرده و هیچ گونه خطری را برای شناگران ایجاد نمی کنند.