توپوگرافی کیش - تور کیش

توپوگرافی کیش

توپوگرافی کیش

توپوگرافی کیش

-بطور کلی ارتفاع وسط جزیره کیش از اطرافش بیشتر می باشد. -ارتفاع نسبی جزیره کیش از سطح دریا حدود 33 متر و ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا حدود 40 متر می باشد. -فرودگاه بين المللی کيش در مرکز و در بخش مرتفع آن احداث شده است. -بيشترين شيب جزيره کیش از شمال فرودگاه به طرف ساحل می باشد.  
4.3311

توپوگرافی کیش

  • سطح جزيره کیش فاقد هر گونه توپوگرافی (برآمدگی) ويژه، مانند کوه و یا حتی تپه مرتفع می باشد.

 -بطور کلی ارتفاع وسط جزیره کیش از اطرافش بیشتر می باشد.

-ارتفاع نسبی جزیره کیش از سطح دریا حدود 33 متر و ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا حدود 40 متر می باشد.

-فرودگاه بين المللی کيش در مرکز و در بخش مرتفع آن احداث شده است.

-بيشترين شيب جزيره کیش از شمال فرودگاه به طرف ساحل می باشد.

 

برچسب :

ارسال نظرات/سوالات